Länsförsäkringar

Länsförsäkringar arbetar nu i större utsträckning med uppföljningsanalyser och har sett värdet i att ha med sig data för att stödja utvecklingsbeslut.
 • Implementation av en datadriven testprocess i teamet för publik webbplats
 • Arbetssättet som Conversionista introducerade har lyfts i ledningsgrupper för att skapa en större förståelse för ett datadrivet tankesätt i organisationen i stort

 


Utmaning

När vi först började arbeta med Länsförsäkringar hade de en önskan om att sätta upp tydliga och konkreta KPIer, och dessutom mål för dessa. De hade inom teamet en något bristfällig målstyrd utveckling eller uppföljning. Länsförsäkringar var starka när det kom till kvalitativ kundinsikt, men saknade ett arbetssätt för kvantitativa sådana.

Lösning
Conversionista ville med ett iterativt förhållningssätt utbilda, inkludera och implementera en datadriven testprocess i teamet för publik webbplats, samt få ut det datadrivna tankesättet i organisationen i stort genom utbildning och synlighet.

Resultat
Resultatet blev nästan 20 stycken avslutade AB-test under 2019. Länsförsäkringar arbetar dessutom nu i större utsträckning med uppföljningsanalyser – inte bara med A/B-tester – och har sett värdet i att ha med sig data för att stödja utvecklingsbeslut.

Vårt mål var att börja arbeta mer datadrivet. Historiskt sett har vi varit duktiga på kvalitativ data, men vi ville även börja arbeta kvantatitivt – både i insiktsfasen och i utvecklingsfasen. Jag har märkt en tydlig skillnad i teamet sedan vi började arbeta mer datadrivet – det verkar som att de konkreta målen har gjort att motivationen har ökat!

– Katrina Ribe, Produktägare på Länsförsäkringar


Om Länsförsäkringar

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som alla har ett komplett sortiment inom bank och försäkring och erbjuder en heltäckande fastighetshetsförmedling genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Länsförsäkringsbolagen möter kunderna, oavsett om det handlar om bank, försäkring eller fastighetsförmedling, under ett och samma varumärke.


1. Bakgrund

När vi först startade började arbeta med Länsförsäkringar hade de en en önskan om att sätta upp tydliga och konkreta KPIer, och dessutom mål för dessa. De hade inom teamet en något bristfällig målstyrd utveckling eller uppföljning. För att uppnå detta ville de börja arbeta med kvantitativ data och A/B-testning, ett datadrivet arbetssätt, processer och dessutom regelbunden uppföljning på den utveckling som görs.

2. Insikt

På Länsförsäkringar fanns redan en trygghet i processerna kring kvalitativa tester, vilka varit den huvudsakliga grunden för insiktsarbete kring utveckling tidigare.

Teamet på Conversionista inledde arbetet genom att försöka få förståelse för nuvarande team på Länsförsäkringar:

 • Vilka processer fanns på plats i teamet?
 • Vilka processer hade de för att säkra status/kvalitet på kvantitativ data?
 • Vilka möjligheter fanns i teamet för att driva en testprocess?

Det blev tydligt redan från start att det fanns väldigt goda förutsättningar för att få processen på Länsförsäkringar i rullning.

3. Hypotes

”Vi har observerat att förutsättningar finns för att driva en datadriven testprocess i teamet för publik webbplats för LF, samt en nyfikenhet för detta tänk och arbetssätt i organisationen. Dock saknar man idag processer och kunskap för att implementera och driva en sådan process, och för att samla insikter från kvantitativ datainsamling och uppföljning.

Vi vill därmed genom ett iterativt förhållningssätt utbilda, inkludera och implementera en datadriven testprocess i teamet för publik webbplats, samt genom utbildning och synlighet få ut tankesättet i organisationen i stort.

Det skulle resultera i ökad kvalitet och kvantitet av kvantitativa insikter och tracking samt produktutveckling baserad på data, vilket leder till ökad försäljning för utvalda fokusprodukter digitalt.”

4. Lösning

Så – hur gjorde vi för att implementera en datadriven testprocess i teamet för publik webbplats?

 1. Vi definierade hur nuvarande processer såg ut
 2. Vi organiserade en workshop för att definiera mål och målgrupp
 3. Fokusprodukter definierades
 4. Utbildade Länsförsäkringar inom datadrivet arbete, kvantitativ data (Google Analytics) och AB-testning.
 5. Justerade och implementerade process efter de förutsättningar vi hade. Löpande retrospekt och iteration av processen
 6. Konverteringsutvärderingar och analyser
 7. HEAT-meets (tillsammans med hela teamet – alla kompetenser)
 8. AMA (Ask Me Anything) – för kunskapsspridning
 9. Första AB-testet gjordes i februari 2019, vilket efterföljdes av en ordentlig igångrullning av processen. Målet var att ha gjort 20 stycken AB-test vid slutet av året.

Conversionista och Länsförsäkringar arbetade med löpande insiktsarbete.

5. Resultat

Det slutade med 19 stycken test, med nio stycken vinnare (vilket innebär en winrate på 47%). Vi hamnade därmed väldigt nära målet på 20 stycken test under året, vilket är ett bra resultat för att vara det första året. Resultaten visar vad man kan åstadkomma när man har goda förutsättningar och kan arbeta med tvärfunktionella team. Dessutom fick vi återigen se bevis på kraften i att arbeta kvantitativt för att förstå vad kunderna egentligen gör på sajten.

 • Länsförsäkringar arbetar nu i större utsträckning med uppföljningsanalyser – inte bara med AB-tester – och har dessutom sett värdet i att ha med sig data för att stödja utvecklingsbeslut.
 • Arbetssättet som Conversionista introducerade har lyfts i ledningsgrupper för att skapa en större förståelse för ett datadrivet tankesätt i organisationen i stort.

Sugen på att läsa fler case? Läs om hur vi hjälpte Lifesum och Mathem!

Fråga en CRO-expert:

Vi tror att vi kan öka din konvertering också. Om du vill förstå vart vi skulle börja optimera med dig, eller se utefter vilken metod, kan vi berätta mer om det. Fyll bara i:

Fråga CRO expert

Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.