UX Design

UX Design

Databaserad & resultatfokuserad UX-design

UX & beteendedesign på Conversionista är i första hand resultatfokuserad. Den är inriktad på att du ska uppnå dina affärsmål. Vi prioriterar funktion och resultat snarare än att designa efter känsla.

För det andra är den datadriven. Det betyder att den bygger på psykologiprinciper som visat sig fungera i de hundratals tester vi gjort. Dessutom bygger den på din egen data som visar vad som historiskt sett fungerat eller inte fungerat för just dina besökare.

Så kan vi hjälpa dig:

  • Konverterande redesign - Databaserad & resultatfokuserad UX-design
  • Löpande UX-design & A/B-testning - Konverteringsoptimering med UX-fokus
  • Utbildning och Workshops - Anpassade utbildningar för era behov. Fokus på data för design, beteendedesign och konverterande copy

Resultat

  • En användarupplevelse som levererar resultat på era affärsmål
  • Lösningsorienterad & CRO-fokuserad designfeedback
  • Design där du och dina besökares förväntningar möts

1. Datagrävande ger interaktionskoncept

Våra interaktionskoncept bygger på analysdata om dina besökare, på användningsstudier och konkurrentanalyser. Innan vi ritar ett enda streck måste vi veta vilka mål du vill uppnå, vilka mål dina användare vill uppnå och hur du levererar mot dessa mål idag.

Ett interaktionskoncept är en beskrivning av huvudhypotesen/huvudhypoteserna i designen: i ord eller enkla skisser, eller genom att visa exempel på hur andra gjort.

2. Agila skisser, webbpsykologi & att vi umgås mycket med dig

När vi har en klar bild över målsättningar börjar vi illustrera våra koncept med skisser som växer fram i ett tätt samarbete med dig.

Vi jobbar inte enligt ”ta-da-principen”, d.v.s., vi kommer inte leverera vårt nya fantastiska koncept med fyrverkerier och konfetti. Vi jobbar tillsammans med er.

Skisserna ska på ett enkelt sätt illustrera flöden, struktur och tydliggöra den visuella hierarkin. Beroende på behov kan skisser tas fram fysiskt med papper och penna eller mer klassiskt med en digital wireframe.

I det skedet är copy på ”konverteringsbärande element” såsom huvud- och subrubriker, USPar och CTA också i fokus.

3. Färg & form som konverterar

Sista steget är att ge koncepten den slutliga grafiska formen. Här lägger vi stor vikt vid:

  1. Tydlig visuell prioritet för viktiga konverteringselement
  2. Tydlig kontrast för text
  3. Ändamålsenlig användning av bilder så att de styr besökarens blick i rätt riktning
  4. Texter som stödjer användarens läsflöden och olika läsnivåer

4. Användningstester med eyetracking

Hur ohyggligt smart och rutinerad man än är, går det ALDRIG att förutse exakt hur användarna kommer att interagera med din nya produkt.

Alltså ska man testa. Vi gör användningstester med eyetracking. Det borde ni också göra – det är otroligt vad man kan få reda på. Läs mer om hur vi testar här.

5. UX Design klar att börja optimeras med A/B-tester

Användningstesterna ger alltid upphov till justeringar i designen. När dessa är färdiga är det dags att lansera. Vid lansering börjar det riktigt roliga – vi utsätter våra koncept för användarnas obarmhärtiga dom i våra A/B-tester.

När vi lärt oss mer om hur designen fungerar, tar vi fram nya hypoteser. Och så optimerar vi vidare…

Kundcase

Agria djurförsäkring - 10% ökad konverteringsgrad

Agria djurförsäkring - 10% ökad konverteringsgrad

Genom att analysera det gamla flödet först kan nya flöden skapas och prestera bättre.

Memira - Ny landningssida gav 18 % ökad konvertering

Memira - Ny landningssida gav 18 % ökad konvertering

Hur du förstår användarna och hjälper dem nå sina mål – för att du ska nå dina.

Skandia - 222% ökad försäljning

Skandia - 222% ökad försäljning

Genom att förstå målgrupper och personas, kunde vi utforma en sida som mötte besökarens mål.

Ta hjälp av Elin

- Ansvarig expert för UX design

Fråga Expert Service (tjänstesida)

Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.