Datadriven tillväxt och ledarskap

Datadriven tillväxt och ledarskap

Datadriven tillväxt & ledarskap

Vill ni ta nästa steg i er digitala tillväxtresa? Vårt Advisory-team består av seniora konsulter med erfarenhet av att leda, driva och accelerera förändring inom datadrivna arbetssätt. Genom att fokusera på där skon klämmer, där organisationen har störst potential kan vi snabbt nå nästa steg i er tillväxtresa. Vi arbetar med beprövade modeller inom datadriven tillväxt där vi skapar konkreta lösningar baserat på era behov och förutsättningar.

Oftast jobbar vi med tvärfunktionella kompetenser där vi synkroniserar de olika delarna av funneln för att skapa resultat. Vi rör oss mellan digital marknadsföring och trafikanskaffning, CRM och lojalitet, UX och design, content, digital analys, CRO och digital produkt- och affärsutveckling. Vi håller oss ständigt uppdaterade om branschtrender och utnyttjar den senaste tekniken för att ligga i framkant i leveranser.

Roller vi brukar ta:

 • Growth Manager
 • CRO-lead
 • Conversion Manager
 • Data-driven Product Owner
 • E-commerce Manager
 • Interim-roller inom er digitala organisation, team lead eller chefsroller

Vad vi ofta gör:

 • Etablera processer inom CRO & datadrivna arbetssätt
 • Nulägeskartläggning i organisationer
 • Omvandla data till insikter
 • Leda och facilitera workshops
 • Leda och/eller coacha team och individer
 • CRO-roadmap för agila team
 • Målstyrning, KPI:er, OKRs och prioriteringsramverk
 • Utbildningar och föreläsningar inom datadrivna arbetssätt

Uppstart, genomförande, överlämning

Vårt angreppssätt och process handlar om att stötta organisationer att möjliggöra en robusta datadrivna arbetsätt och tillväxtprogram som håller på sikt. Vi agerar som en katalysator för att få förändringen att ske, normalt i tre olika steg:

 1. Uppstart: Vi identifierar och prioriterar åtgärder som har störst effekt för att driva er digitala tillväxt.
 2. Genomförande: Vi får saker att hända genom att tillsammans med er genomföra initiativ och aktiviteter för att etablera processer och arbetssätt.
 3. Överlämning: Vi utbildar och lämnar tryggt över arbetet så att ni själva ska kunna fortsätta er datadrivna tillväxtresa.

 

Våra metoder och processer

Vi kommer med en ryggsäck av erfarenhet och en beprövad verktygslåda, där vi handplockar och skräddarsyr lösningar efter varje kunds unika mål och förutsättningar. Nedan är några exempel på metoder, verktyg och processer vi använder.

Våra ledord: Lead, Enable, Educate

Vi fungerar oftast som en naturlig länk mellan ledning och experter. Alla i vårt Advisory-team har själva jobbat hands-on inom olika kompetensområden. Därför kan vi identifiera gränsöverskridande problem och föreslå detaljerade lösningar med hjälp av experter.

 • Lead: Vi leder team, individer och initiativ mot uppsatta mål och resultat.
 • Enable: Vi identifierar problemområden och hittar sätt som möjliggör tillväxt.
 • Educate: Vi utbildar team och individer i datadrivna arbetssätt.

Maturity assessment

Har din organisation rätt förutsättningar för att uppnå en lönsam och hållbar digital tillväxt? Här gör vi en genomlysning er organisations förmåga att förverkliga er tillväxtpotential. Är er största flaskhals att verktyg och processer inte finns på plats, eller snarare att ett gemensamt mindset och riktning saknas för att arbeta insiktsdrivet tillsammans?

Vår Maturity Assessment är startpunkten till att skapa en datadriven organisation där saker faktiskt händer. Vi kartlägger områden som organisation, fokus, kultur, resurser, processer och verktyg. Från detta skapas en roadmap med rekommendationer samt en tydlig prioritering.

Målstyrning & KPI-ramverk

En gemensam riktning, mål och ledstjärna är fundamentalt för att driva förändring inom alla typer av organisationer. Visioner och övergripande affärsmål behöver vara tydligt synkroniserade med den digitala verksamhetens arbete, en koppling som ofta saknas. Därför är en viktig pusselbit för att uppnå datadriven tillväxt att involvera organisationen i att diskutera och definiera digitala mål och KPIer.

Oavsett om lösningen heter Performance Indicators, OKRs, KPIs eller SMART-mål är grunden gemensamma mål och riktning, för att skapa ett tydligt fokus och linjerat arbetssätt. Här involverar vi er organisation för att gemensamt arbeta fram relevanta digitala mål och mätpunkter för att skapa en gemenskap och enighet i vart vi tillsammans vill ta oss.

Ta hjälp av Martin

Kom igång med Datadriven tillväxt & ledarskap

Fråga Expert Service (tjänstesida)

Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.