Konverteringsutvärdering

Konverteringsutvärdering

Börja reda ut ditt konverteringstrassel

Din sajt läcker pengar men du vet inte var och hur mycket? Vi hjälper dig att reda ut ditt konverteringstrassel och ger dig en prioriterad lista på förbättringsåtgärder.

Vi bygger analysen på data från dina besökare – var de kommer vidare och var de försvinner. Till vår hjälp har vi också erfarenhet av över 500 optimeringsprojekt, som hjälper oss att hitta klassiska konverteringsdödare.

Så kan vi hjälpa dig:

  • Utvärdering Fokus - en genomgång av ett primärt flöde, ex. Köpprocessen för en e-handel
  • Utvärdering Total - en genomgång av hela kundresan. Vi lyfter på varje sten!
  • Have it your way - Vi anpassar omfattning och inriktning efter vad som är er största utmaning

Resultat

  • En tydlig plan framåt för ditt konverteringsarbete
  • Dina viktigaste konverteringsproblem & förbättringspunkter listade i prioritetsordning
  • Rapport och workshop för att gå igenom och diskutera er roadmap för konvertering

Datadriven analys driver vårt arbete

För att hitta dina största läckor i ditt onlineflöde (webb, mobil eller app) bryter vi ner det i en konverteringstratt. Utifrån varje steg i processen analyserar vi besökarens beteende och hur vi kan få fler att ta sig vidare till nästa steg.

Hur får vi koll på detta? Jo, vi gör en datadriven analys (ofta med hjälp av Google Analytics) och kombinerar detta med en expertanalys där vi drar nytta av erfarenheter från över 600 tidigare konverteringsprojekt.

Hur djupt kommer vi att gräva?

Utvärderingen anpassas utifrån dina behov och ditt onlineflöde. Vi för en dialog tillsammans och ofta ser varianterna ut så här:

Konverteringsutvärdering Fokus
Ditt primära onlineflöde: Exempelvis köpprocessen hos en e-handel eller sign-up flödet för en försäkring.

Konverteringsutvärdering Total
Genomgång av hela din kundresa: Vi lyfter på varje sten. Utifrån behov kan vi titta på allt från registrering till köp, aktivering och retention.

Konverteringsutvärdering ”LP”
Punktinsats på en specifik landningssida – troligen hjärtat av din business.

Kundcase

Fyndiq - 616 050kr i ökad omsättning/mån

Fyndiq - 616 050kr i ökad omsättning/mån

Det är inte svårt att A/B-testa. Det svåra är att prioritera RÄTT experiment – de som ger mest valuta för pengarna.

Menigo -12% fler köp med nytt sökfält

Menigo -12% fler köp med nytt sökfält

Ett optimerat internsök ledde till fler sökningar, ökad konvertering och minskad bounce rate.

Dagens Industri - 29% fler prenumeranter

Dagens Industri - 29% fler prenumeranter

Tydligare värdeerbjudanden och ett förenklat prenumerationsflöde ökade antalet prenumeranter.

Ta hjälp av Martin

- Ansvarig expert för konverteringsutvärdering

Fråga Expert Service (tjänstesida)

Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.