Webbanalys

Webbanalys

När du har många rapporter och mycket data – men fortfarande inga resultat

Vi låser upp och tar fram värdet i dina datainvesteringar och hittar de mål, de flöden och de mätetal som VERKLIGEN är viktiga för din onlineaffär.

Med hjälp av rapportering och visualisering lyfter vi fram data som visar de förbättringsåtgärder du måste vidta och varför, och vad du kommer att tjäna på det. Vi ställer in siktet på vad användarna GÖR och inte bara var de kommer ifrån.

Så kan vi hjälpa dig:

 • Löpande Analys
  Vi analyserar besökarnas användarbeteende för att ta fram databaserade förbättringsåtgärder
 • Rapportering och Visualisering
  Vi hjälper dig lyfta fram data som ni faktiskt kan användas som beslutsunderlag
 • Implementation
  Vi implementerar och säkerställer att dina viktigaste mätpunkter spåras

Resultat:

 • Vi låser upp och tar fram värdet i dina data-investeringar
 • Vi visar de förbättringsåtgärder du måste vidta och varför, och vad du kommer att tjäna på det.
 • Vi säkerställer implementation, så att du kan lita på din data

1. Webbanalys Health Check

Vi börjar med att kontrollera att analysverktyget är rätt uppsatt. I 9 fall av 10 hittar vi spårningsscript som saknas eller är dubblerade, rapporter som är felaktigt uppsatta, filter som förstör data – you name it.

Vi har flera hundra punkter som vi checkar av och som ger upphov till en lista med åtgärdsförslag.

2. Webbanalys Rehab

Vi åtgärdar de problem som vi identifierade i steg 1. När vi är färdiga samlas data in på rätt sätt och vi kan börja den viktiga analysfasen.

3. Conversion Analytics – där det händer

Vi går igenom en mängd punkter för att ta reda på vad som VERKLIGEN händer på din sajt, bl.a.:

 1. Användaranalys – vilka användare konverterar och vilka konverterar inte?
 2. Var försvinner besökare på vägen mot de viktigaste konverteringsmålen? Varför?
 3. Funnels – kan konverteringsmål göras till konverteringsfunnels?
 4. Kan man se olika beteende beroende på browser/ skärmstorlek/ språk/ trafikkälla etc?

För att förstå data, tolka ett beteende och ställa välgrundade förbättringshypoteser krävs erfarenhet och förståelse för webbpsykologi.

Vi vill dessutom kunna A/B-testa de förbättringshypoteser vi formulerar.

Vi jobbar inte bara för att ta fram bara rapporter. Vi jobbar för att skapa förbättringshypoteser som vi A/B-testar för att generera mätbara affärsresultat.

Proaktiva & oberoende vid val av verktyg

Att ”bara” mäta i analysverktyget räcker för vissa. Men för våra kunder som behöver en mer komplett grund att stå på, gör vi en översyn av hela strukturen samt verktygsval för webbanalys – vi är helt oberoende.

Vi tittar på tag management, dashboards och verktyg för datavisualisering, integration med A/B-testningsverktyg och affärssystem.

Ja du hör, många krångliga ord. Ta kontakt med oss så förklarar vi mer.

Google Analytics 360

Analytics 360 innebär ett kraftfullare webbanalysverktyg, och det kan alltså erbjudas tillsammans med specialistkraft inom konverteringsoptimering.

Ett kraftfullare analysverktyg innebär bl.a. osamplad data, custom funnels och fler möjliga integrationer till andra verktyg (såsom DoubleClick). Du ges 200 custom dimensions och du samlar och analyserar din data snabbare m.m.

Analytics 360 lämpar sig för större företag eller organisationer med stor trafikmängd.

Conversionista är Google Analytics Certified Partner (GACP). Det betyder att vi har granskats, godkänts och certifierats av Google för att hjälpa företag och organisationer med Google Analytics. Som partner kan vi hjälpa till med implementering, specialanpassningar, konsultation, utbildning och löpande hjälp.

Kundcase

Trygg-Hansa - 28% ökad konvertering för Android

Trygg-Hansa - 28% ökad konvertering för Android

Hur att hitta en bugg, lösa ett problem och öka konvertering, från 75 % till 96 %.

Rädda Barnen - Ny design ökade intäkterna med 12 %

Rädda Barnen - Ny design ökade intäkterna med 12 %

Hur vi använde psykologiska principer för att öka intäkterna hos Rädda Barnen

Mathem - 25% fler sålda matkassar

Mathem - 25% fler sålda matkassar

En redesign med fokus på målgruppen och motivationspsykologi kan bli riktigt bra.

Ta hjälp av Simon

- Ansvarig expert för webbanalys och insikt

Fråga Expert Service (tjänstesida)

Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.