A/B-testning

A/B-testning

När du har många idéer men inga bevis på vad som fungerar bäst

När du börjar med A/B-testning blir du beväpnad med fakta och slipper basera viktiga beslut på gissningar. Kontinuerlig AB-testning är din bästa vapendragare i kampen om vad som faktiskt ska ändras på din hemsida.

A/B-testning levererar resultat direkt och ger dig nya insikter i hur dina besökare beter sig.

Så kan vi hjälpa dig:

  • Kom igång med A/B-testning
  • Optimera ditt befintliga A/B-testprogram
  • Löpande coachning och experthjälp till ditt team
  • Teknisk implementation och support av tester

Resultat:

  • Öka intäkten per besökare
  • Få svart på vitt vilken effekt ni får av era aktiviteter
  • Säkerställ att ny utveckling inte har negativ påverkan på er affär
  • Förbättra kunskapen inom företaget

Skapa & prioritera A/B-testhypoteser

Det svåraste med A/B-testning är att bestämma vad du ska testa och varför. Att sedan göra själva testet är faktiskt den ”enkla” biten.

Webbpsykologi och erfarenhet tillsammans med analysdata ger förståelse för det observerade beteendet vi vill förändra. Hypoteser skapas utifrån vår konverteringsutvärdering, webbanalysdata från Google Analytics eller annan kvantitativ data och kvalitativ data, t.ex. från eyetracking.

Testhypoteser tvättas och prioriteras sedan i flera led, för att få ut den effektivaste testplanen.

 

Implementera A/B-test och mätmetoder

Vi har specialister som genomfört många experiment och integrationer till externa analysverktyg, i alla de ledande testverktygen.

Att implementera verktyg, script och slutligen själva testet är nödvändigtvis inte svårt men bör utföras av en utvecklare. Efter 600+ projekt och extremt många A/B-tester vet vi var minorna ligger och hur du undviker dem.

Våra testspecialister kan allt från att granska kod och ge en second opinion, till att ta ett helhetsansvar för hypoteser, kodning, uppsättning och slutligen analys och utvärdering.

Ni väljer i samråd med oss vad som passar er bäst.

Utvärdera och skapa nästa generation testhypoteser

För att utvärdera testet bör du titta på data från alla de datakällor du har att tillgå: testverktyget, webbanalysdata och riktiga försäljningsdata.

Vi hjälper er att jämföra de olika datakällorna, beräkna statistisk signifikans, bryta ner trafiken i olika segment m.m. Du vill ha en så detaljerad bild som möjligt av vad användarna VERKLIGEN gör.

När vi är färdiga börjar vi om.

Testresultatet blir input till nästa generation testhypoteser

Vår erfarenhet är att ett test besvarar några frågor, men ofta skapas lika många nya. Då vill du testa dem!

Om A/B test på 90 sekunder

Kundcase

Memira - Ny landningssida gav 18 % ökad konvertering

Memira - Ny landningssida gav 18 % ökad konvertering

Hur du förstår användarna och hjälper dem nå sina mål – för att du ska nå dina.

Magine - 9% fler prenumeranter

Magine - 9% fler prenumeranter

Hur en högre bounce rate också kan leda till en högre konverteringsgrad.

Berghs - 45% fler kursanmälningar

Berghs - 45% fler kursanmälningar

Nytt flöde som gjorde det enklare att hitta kurser och att anmäla sig.

Ta hjälp av Andreas

- Ansvarig expert för A/B-testning

Fråga Expert Service (tjänstesida)

Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.