Eyetracking och användningstester

Eyetracking och användningstester

Förstå varför dina användare gör som de gör – på riktigt

Med användningstester får du se hur personer använder dina digitala tjänster eller din hemsida på riktigt. Du får ovärderliga insikter och helt nya ”aha-ögonblick”.

Efter många år i branschen har vi lärt oss att det aldrig går att förutse exakt hur personer kommer att använda din tjänst. Det enda sättet att få svaret är att placera dem med en mobil i handen eller framför en dator och observera vad som faktiskt sker.

Så kan vi hjälpa dig:

  • När du vet var på sajten det finns problem men inte varför
  • När du inte vet var i din data du ska börja gräva/analysera
  • När du har begränsat med eller ingen annan data att kolla på, t.ex vid re-design

Resultat:

  • Förståelse för hur dina besökare faktiskt använder din tjänst
  • Videoklipp som visar de vanligaste problemen
  • Rapport med summering och klipp av insikterna

Varför eyetrackning?

Eyetrackingstudierna är en förbättrad form av klassiska användningstester. Metodmässigt finns likheter med traditionella tester, men tekniken och den adderade strömmen av datapunkter ger några unika fördelar.

Två viktiga fördelar med eyetracking:

1. Naturligare interaktion (med hjärnans system 1)

Den medvetna delen av hjärnan (system 2) används inte vid eyetracking, eftersom testpersonen återberättar och kommenterar varje handling retroaktivt.

2. “Du ser vad som händer när inget händer”

Ofta fastnar användare och de vet inte riktigt hur de ska komma vidare. Där vill du veta EXAKT vad testpersonen letar och hur den tänker – utan att trigga system 2.

Så funkar en eyetrackingstudie

En eyetrackingstudie innebär att användare söks upp (efter målgruppsidentifiering) och får ta del av ett engagerande och realistiskt scenario där din tjänst står i fokus för användningen. Scenarierna kan exempelvis handla om att beställa produkter eller hitta information på egen hand.

Allt som sker spelas in med hjälp av en ögonrörelsekamera som dokumenterar var testanvändaren fokuserar sin blick under hela användarupplevelsen. På så sätt kan du uppleva din tjänst ur användarens perspektiv.

Varje session videodokumenteras. Det ger dig möjlighet att följa allt som visas på skärmen – användarens blick, musrörelser och klick samt ansiktsuttryck, kommentarer och kroppsspråk. Genom att studera filmerna får du en unik inblick i hur användaren tänker och agera

Eyetracking heatmaps

Ögonrörelserna kan också vid större datamängder visualiseras i form av värmekartor. Då tydliggörs vilka delar av sidorna på din sajt som fångar uppmärksamhet och vilka delar som användarna förbiser.

Aggregerad data ligger närmare den stora skaran besökare.

Det du får ut av en eyetrackingstudie

Med resultaten från en eyetrackingstudie blir besöksstatistiken mänskligare. Siffrorna får mening och arbetet med att optimera design, texter m.m. kan göras mer effektivt och med större träffsäkerhet.

Studien ger med andra ord en djupare förståelse för hur din sida används och insikterna blir dessutom lätta att förmedla internt, tack vare formatet.

Du kommer dessutom att kunna upptäcka uppenbara problem och fel som inte syns i vanlig webbanalysdata.

Tobii Glasses

Användningstester med eyetracking går att genomföra i alla viktiga miljöer för ditt konverteringsflöde. Utöver desktop, kan tester med Tobii glasses också genomföras där en användare testas i en fysisk miljö med de interaktionspunkter som finns där.

Kundcase

Berghs - 45% fler kursanmälningar

Berghs - 45% fler kursanmälningar

Nytt flöde som gjorde det enklare att hitta kurser och att anmäla sig.

ICA - 10% ökad försäljning

ICA - 10% ökad försäljning

Nytt utförande och bättre synlighet för kampanjvaror ökade försäljningen med 10 %.

Ta hjälp av Fredrik

- Ansvarig expert för eyetracking och användningstester

Fråga Expert Service (tjänstesida)

Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.