Fem egenskaper hos företag som är redo att växa genom datadriven optimering

Paul Rouke

Inte alla bolag kan jobba med konverteringsoptimering. Det är ett problem.

I en bloggpost publicerad av Paul Rouke på bolaget PRWD, skriver Paul om egenskaper för att få företag att växa genom att arbeta datadrivet. Här är en översättning.

Växa företag

I denna artikel kommer jag att analysera fem vanliga egenskaper hos företag som möjliggör signifikant ökad tillväxt. Det genom en datadriven modell, som en del av ett större konverteringsoptimeringsprogram.

Vi arbetar med företag inom många olika branscher, med varierande storlek, geografisk spridning och inte alla gånger varumärkeskännedom.

När vi börjar att prata och arbeta med dessa företag tycker jag att det är riktigt intressant att se de olika förutsättningar de har när det kommer till frågan ”är ni redo att få företaget att växa genom datadriven optimering?”.

Jag summerar här de 5 viktigaste egenskaperna som bidrar till att etablera en framgångsrik, löpande optimering.

1. Vikten av optimering är förankrat från ledningen och ner

Ibland blir vi kontaktade av företag med en direkt förfrågan från någon i ledningen. Att de mest seniora kollegorna förstår vikten av en datadriven optimeringsstrategi underlättar arbetat med att etablera strategin.

I kontrast finns det fall där företag inte har mandat av ledningen. Det brukar innebära att det blir utmanande att introducera och att utveckla en kultur med löpande A/B-testning och optimering.

Först när du har dina chefers mandat är du verkligen redo att växa genom datadriven optimering.

Företagets kultur påverkar möjligheterna jättemycket. Är den öppen, effektiv och flexibel? Eller har de en kultur där de utgår från de rutiner som funnits på plats 5/10 år?

2. Företaget är redo att agera långsiktigt. CRO är inte bara ett projekt

Det händer att företag har en budget som de måste använda innan årsskiftet och de ser investeringen i testning och optimering som ett tidsbegränsat projekt som de hoppas kunna leverera på.

Dessa företag är enkomt ute efter snabba lösningar och resultat innan de går vidare med ”högre prioriterade projekt”.

I motsats till detta finns det företag som är inställda på att arbeta långsiktigt när det kommer till A/B-testning och optimering, företag som insett att CRO inte är ett tidsbegränsat projekt som kan startas och stoppas hur som helst.

Precis som att dessa företag inte skulle se sin uppköpsstrategi som något kortsiktigt så har de ”sett ljuset” och förstår att:

Löpande optimering kommer att vara centralt för framgång.

I ytterligheten finns det en liten men växande del företag som integrerar konverteringsoptimering i deras tillväxtstrategi.

3. De inser hur viktigt det är med förändring och flexibilitet, och bara börjar

Flexibla företag

Förhoppningsvis håller du med mig om att datadriven optimering är här för att stanna. Många företag behandlar det fortfarande som den stora elefanten i rummet. Andra företag förstår att de behöver ändra sin syn på traditionell marknadsföring och annonsering.

Företag behöver även se över hur de fattar beslut om att re-designa sin websida. Att trycka på den stora knappen och gå från den gamla tråkiga till den nya skinande websidan introducerar hundratals, om inte tusentals nya variabler som kan påverka hur dina besökare konverterar. (En separat bloggpost om varför redesign är tokigt).

En stor fördel som mindre företag har över sina stora konkurrenter är deras flexibilitet och möjlighet att växa sitt företag.

Till sinom och sist handlar optimering om tillväxt.

Att fokusera på förändring och vara flexibla nog att kunna börja samt sedan löpande förbättra sin optimering är absolut kritiskt för framgång.

Idag är det både snabbt och enkelt att börja A/B-testa. Testverktyg såsom Opimizely och Visual Website Optimiser (VWO) tillhandahåller en WYSIWYG editor så att du sätta upp ett test på några minuter.

Snabbheten med att gå live med ett test samt hur många tester du genomför varje månad skapar per automatik ingen framgång, inte heller en effektiv optimeringsstrategi.

Effekten av din optimeringsstrategi är direkt påverkad av kvaliten på dina hypoteser

Om du ska ta med dig en sak från artikelen: Låt det bli citatet ovan.

4. De fokuserar mer på kvalitet än kvantitet

Vi har arbetat med flera stora varumärken som har kontaktat oss för att gå från ingen A/B-testning alls till att köra över 10 tester per månad – Det inom sex månader.

Att etablera momentum och skapa förutsättningar för att förbättra dina primära nyckeltal är helt ok och bra men när ett företag blir besatta av att testa så mycket som möjligt så tappar man poängen: Kvalitet.

Kvalitet: Det ska vara ditt nyckelord när du utvärderar din teststrategi.

Kvalitet med innebörden: kvalitativ forskning, kvalitativa insikter, förståelse i hypotesarbetet och expertkunskaperna inom design och copy.

5. De investerar mer än 90% av sin budget på expertis
– och mindre än 10% på verktyg

Vi pratar med många företag som exalterat berättar om hur de implementerat sina testverktyg och att de har börjat A/B-testa. Vi brukar då fråga vilket resultat deras tester har gett och vad de har lärt sig från sina tester. Tyvärr är det här problemen ligger. De har investerat X antal kronor i deras testverktyg vilket innebär att de resonerar ungefär såhär:

”Nu när vi kan A/B-testa, kommer vi testa, och vi kommer få högre konverteringsgrad”. – Nej.

Enkelt uttryckt så har dessa företag inte förstått vikten av att investera den största delen av sin test och optimeringsbudget i nödvändig expertis för att driva och utveckla deras optimeringsstrategi.

Ställ detta i kontrast till företag vars metod fokuserar på expertis. De börjar med det mest kostnadseffektiva testverktyget med syfte att börja testa. Utifrån det investerar de den största delen av sin budget på nödvändig expertis vilka kommer att vara ansvariga för att leverera tillväxt, oavsett om det är interna, externa eller kombinerade team.

Testverktyget är inte svaret. Ett duktigt, passionerat, innovativt och tvärvetenskapligt team är svaret.

Läs Paul’s post på engelska här.

Ta tempen på ER mognad:

Conversion Maturity Self Assessment
Vilket fokus har ni (inte)?
Prioritering och marknadsfokus
Stöd från ledning
Verktygsfokus
Processer & Metoder
Analys & Expertis

testa er mognad här

Läs även