GTM-struktur och namngivning av taggar

Max Västhav

Vad är Google Tag Manager och varför behövs struktur?

Google Tag Manager, ett program som är enkelt att använda och svårt att bemästra. Sammanfattningsvis är Google Tag Manager ett system där du kan skapa upp all din spårning på din hemsida, iframe och/eller applikation. Med hundratals mallar (både från Google och från ett community) kan spårning sättas upp snabbt och enkelt med bara några få klick. Det är enkelt att lära sig, men som sagt, svårt att bemästra.

Syftet med detta blogginlägg är dock inte att gå igenom hur Google Tag Manager fungerar, utan snarare hur tankesättet bör gå till när ny taggar, triggers och variabler ska skapas.

Ordning och reda, spårning på fredag? Ja, en liten tvist på det gamla uttrycket men det ger faktiskt en bra insikt i varför struktur i Google Tag Manager är så pass viktigt. Med en strukturerad GTM Container går det snabbare och enklare att sätta upp ny eller förändra existerande spårning. 

En ostrukturerad container..

Kan i många fall skapa stress för användaren, duplicerad-, felaktig- och trasig spårning. Det tar även mycket längre tid att felsöka existerande spårning. Här nedan är ett exempel på vad som anses vara en ostrukturerad container.

Denna container är en demo-container byggd specifikt för detta blogginlägg. Den är även skapad för att förtydliga fel men följer en stor sanning i vad som skådats i riktiga GTM-containrar.

Så vad är fel i denna container? Här är en lista på saker som skapar en förvirrande struktur:

  1. Ingen tydlig namngivning finns på taggarna, det är svårt att veta vad taggen gör och till vilket system den faktiskt skickar data till. (Det finns såklart “Type” i detta scenario, men detta kan ibland dölja vart datan skickas. Därför behöver denna information finns på ett tydligare sätt)
  2. Det finns ingen Mappstruktur, ingen utav taggarna är inlagda i en mapp. Detsamma gäller även triggers och variabler (mer om detta längre ned).

Detta är ofta det två stora bovarna i att ett företags datastruktur är svag. Vi ser ovan att det finns fyra olika taggar för att en bokning genomförts. Det används även fyra helt olika triggers för dessa boknings-event, vilket skapar en stor möjlighet i felaktiga data-värden. En click-trigger och en custom event trigger kan bete sig väldigt annorlunda, och det vore ju tråkigt om ett system visar 500 bokningar medan ett annat visar 1000 bokningar. Sanningen försvinner snabbt med felaktig spårning.

Det finns en snabb checklista som kan användas för att ta “tempen” på en container.

  • Är taggens användningsområde tydligt i namnet?
  • Vad för typ av spårning hanterar taggen?
  • Ligger taggen, triggern och variabeln i en mapp för det dem är till för?
  • Finns det taggar med samma ändamål som använder olika triggers?
  • Finns det taggar som samlar in data på ett ogiltigt vis?

Ta 5 minuter och titta igenom er GTM container, kan ni enkelt förstå hur varje tagg hanterar data?

Hur byggs struktur i en GTM Container?

Ett otroligt bra första steg i att skapa struktur i en GTM container är en namngivnings-struktur. Den kommer agera som ett regelverk när nya (och gamla i det här fallet) taggar, triggers och variabler skapas.

Det finns många olika metoder för att skapa en namngivnings-struktur och många företag gör det på olika vis. Därför kan det vara svårt att göra en “best practice” i hur det bör göras.

Vart – Vad – Hur

Grundreglerna är att namnet för varje tagg ska kunna förklara vart datan skickas till, vad den spårar och hur den skickar datan. Dessa tre enkla vart, vad och hur skapar en förståelse i vilket system som den används för, taggens funktion och vad för typ av trigger som den använder sig av på hemsidan eller i appen.

  • Ta 15 minuter och skapa upp en namngivnings-struktur som passar ert företag efter regeln Vart, Vad och Hur.

Ett superbra knep i att börja skapa struktur i en GTM container är att använda sig av Google Sheets. Denna process kan komma att ta lite tid beroende på mängden taggar i containern, men det är ett knep som kommer underlätta längre fram. Om det är för tidskrävande att manuellt skriva in alla taggar är det möjligt att exportera containern i sin helhet som en Json-fil (Admin -> Export container). Denna Json-fil kan konverteras om till en .csv fil och importeras i Google Sheets. En förvarning är att det kan behövas viss uppstädning av den tabell som importerats, men är definitivt en bra lösning vid hög kunskap inom Excel / Google Sheets.

Processen som finns med i detta exempel är dock att manuellt skriva in alla taggarna och det Google Sheet dokument som skapats finns här: Länk till Google Sheets

Nu börjar resan till en renare GTM Container, det kommer att ta lite tid men det är helt klart värt det. Medan alla taggar, typer, triggers och mappar skrivs in i Google Sheets är det en god idé att se om en tagg faktiskt används samt vem som är ansvarig för taggens datapunkter. Det finns en struktur för detta på länken ovan, det går bra att kopiera filen och använda den för detta ändamål.

Nu finns all information om taggar, data-ansvariga och om taggar används eller inte. Superbra! Nästa steg är att applicera den namngivnings-struktur som har skapats, gå igenom tagg för tagg och trigger för trigger på ett metodiskt vis. Skriv in det nya namnen i separata kolumner så att det är lätt att felsöka var en gammal tagg är.

Bra jobbat! När alla taggar, triggers och mappar har fått sitt nya & strukturerade namn är det dags att skapa upp ett nytt workspace i GTM för att applicera er nya namngivnings-struktur. Det fanns säkerligen taggar som ingen vet vad dem skickar för data, ett tips är att pausa dessa och se om ett system (eller en person) säger ifrån. Vänta cirka en månad för de pausade taggarna att få en reaktion och ta sedan bort dem om ingen har frågat efter deras data.

Den nya, städade GTM Containern bör se ut något såhär:

Extra. Applicera namngivnings-struktur och process för era variabler i GTM Containern om behovet finns. Det är inte lika nödvändigt som med taggar och triggers, men om komplett struktur är något ett företag behöver så fungerar teorin ovan på samma sätt. Skriv ner namnen på alla variabler och gå igenom variabel för variabel.

Sammanfattning

Struktur i en GTM Container är extremt viktigt, det säkerställer korrekt data, förenklar arbetet med spårning och förminskar tiden som krävs för att sköta en container. Med en bra namngivnings-struktur som uppfyller företagets behov så går det snabbt att skapa upp ny strukturerad spårning eftersom allt tänkande kring namn, mappar, triggers och variabler redan existerar. 

Lycka till med att skapa struktur i er GTM Container och ta tillfället i akt att jobba mer strukturerat med spårning av data.


psst. I höst kan du lära dig mer om GTM och webbanalys! Säkra din plats till årets sista utbildning, Conversion Manager (start oktober).

Läs även

Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.