Allt du behöver veta om Atomic Research

Johanna Norberg & Magdalena Sjöstrand

Du har lagt ned blod, svett och tårar på att samla in användardata. Men all den data du samlat in riskerar att bli bortglömd och ligga och samla damm i någon stackars keynote-presentation. Ta fem minuter och lär dig vad alla bör veta om Atomic Research och du kommer aldrig mer att behöva söka efter borttappade rapporter.

I den här posten går vi därför igenom följande tre punkter:

  • Varför du bör investera i Atomic Research
  • Steg-för-Steg guide som visar hur du jobbar med Atomic Research
  • Nästa steg – Atomic Research i praktiken

5 exempel på varför du bör investera i Atomic Research

Atomic Research kan beskrivas som ett bibliotek där all din undersökning samlas. I biblioteket bryter du ned din användardata tills dess minsta beståndsdelar. Det kan vara kvalitativ data, som ett citat från en användarintervju, eller kvantitativ data, som statistik från webbanalys. Av dessa beståndsdelar bygger du insikter. Genom att använda det här databiblioteket kan du skapa datadrivna hypoteser baserade på insikter om dina användare, men mer om det senare.

Här är fem anledningar på varför du bör börja jobba med Atomic Research redan idag.

1) Datadrivna beslut – Idéer kommuniceras ibland som insikter, vilket kan leda till att en idé kan framstå som datadriven. Men genom att strukturera alla idéer och all data så kan du hitta tillbaka till kärnan som idéerna bygger på, d.v.s. faktisk användardata.

2) Sökbart faktabibliotek – Då all data samlas på samma ställe kan du filtrera din research. Istället för att gå igenom dina dammiga pdf-filer en efter en, kan du enkelt få fram data genom att bara klicka ctrl+F.

3) Upptäck mönster – Det är lätt att fokusera på endast ett projekt eller en datapunkt, men med Atomic Research kan du få en helhetsbild. Ramverket innehåller flera olika datakällor som A/B-tester, heatmaps och polls. Mellan de olika datakällorna kan du börja se mönster.

4) Bryt silos – Det är enkelt att kvalitativ data fastnar hos produkt och att kvantitativ data inte lämnar analysteamet. Arbetssättet handlar om att göra data mer tillgänglig för hela organisationen – öppen för alla att utforska så att de faktiskt kan utgå från data i sina beslut.

5) Arbeta agilt – Atomic Research bidrar till ett iterativt arbete med kontinuerlig utvärdering i varje steg. Det är en kontinuerlig insiktsprocess som är menad att delas med resten av organisationen och ageras på – inte glömmas bort.

Så här jobbar du med Atomic Research (steg för steg)

Steg 1/5 – Experiment
Allt börjar med ett experiment – ni vill samla in data om era användares beteende. I första delen av Atomic Research listar ni era insamlingsprojekt. Det kan vara användningstest, Google Analytics, enkäter eller intervjuer med kundservice etc. Vi rekommenderar att ni fokuserar på att samla in både kvalitativ- och kvantitativ data eftersom det ger en mer nyanserad bild av verkligheten.

I experiment struktureras era undersökningar – ni ser vad som har gjorts och varför. Detta leder till att ni internt kan jobba med återbruk av kunskap. Exempelvis kan även den som är nyanställd veta vad som gjorts och vad ni arbetar med i organisationen.

Steg 2/5 – Fakta (Facts)
Fakta kallas i Atomic Research för atomer. Det är den data som du eller någon annan samlar in om era användares beteende. Från ett experiment kan man få en eller flera atomer. En atom kan även återkomma i flera experiment.

En atom ska vara neutral och fri från tolkning, som t.ex. “2 av 3 besökare på startsidan lämnar sajten utan att göra något”. Atomer är rådata och vi behöver ännu inte göra någon analys på varför något sker, utan bara veta att det sker.

Varför sparar vi ens atomer? Jo, för att det är lätt att fakta slängs runt i en organisation och ändras med tiden. Om du kommer ihåg viskleken från förskolan så innebär det att när du som testledare/analytiker jämför ursprungsfaktan med faktan som gått runt i organisationen så har den justerats. Detta är en metafor för cumulative error, det innebär att ju mer återberättande ett meddelande har desto större chans att meddelandet har ändrats från sitt ursprung.

Låt oss spinna vidare på tidigare exemplet: “2 av 3 besökare på startsidan lämnar sajten utan att göra något”. Efter att faktan har spridits i organisationen hör du att den kommit på villovägar och nu är det istället: “Alla besökare på startsidan lämnar sajten.” Då är det bra att kunna hänvisa till ursprungskällan.

Steg 3/5 – Insikter (Insights)
Det är nu dags att analysera. Med hjälp av våra atomer bygger vi upp insikter – våra molekyler. En eller flera atomer kan kombineras för att skapa en insikt.

En molekyl skulle kunna innehålla t.ex. webbanalys: “2 av 3 besökare på startsidan lämnar sajten utan att göra något” och användningstest “användare som besöker sidan förstår inte vad för produkt företaget säljer”.

I Atomic Research blir triangulering av datakällor en standard. Läs mer om triangulering här. Observera att en atom till och med kan motbevisa en tidigare insikt. Den atomen bör adderas in i insikten för att motverka ditt konfirmeringsbias.

Konfirmationsbias kan uppstå är att om du har en hjärtefråga eller kanske designat en del av flödet i testet. Det innebär att du inte ser eller hör kritiken från användaren, utan tar bara åt dig av beröm. Du bör snarare försöka hitta fel som motbevisar just din teori istället för att bekräfta dem. Denna vetenskapliga metod kallas att “falsifiera”.

Citat från tidigare bloggpost

Steg 4/5 Handling (Action)
Nu har du samlat flera insikter. Vad gör ni av dem? Nu är det dags att bli handlingskraftig och bilda organismer från molekylerna. En organism är en action – något du vill göra för att åtgärda insikten.

I exemplet från tidigare: “2 av 3 användare lämnar startsidan och vi ser instanser av beteende att de har svårt att förstå vilken produkt företaget erbjuder“. En action skulle kunna vara ”vår handling blir ett A/B test där vi byter ut bilden av produkten på startsidan till en förklarande video”

I detta fall användes endast en av insikterna, men det går att, likt molekyler, klustra flera insikter till en organism.

Steg 5/5 Resultat
Nu är du igång – du har ditt strukturerade bibliotek av atomer, molekyler och organismer. Men vad ska du göra när du utfört en action, var hamnar resultatet då? Låt oss säga att resultatet av det tidigare exemplet ”Vår handling blir ett A/B test där vi byter ut bilden av produkten på startsidan till en förklarande video” var positivt. Då har vi en ny lärdom och rådata att lägga in som en atom. Det är det här som gör Atomic Research iterativt.

Nästa del – Atomic research i praktiken

I nästa blogginlägg kommer vi att ge dig en inblick om hur vi på Conversionista! jobbar med och har optimerat Atomic Research. Vi kommer att ge dig ett effektivt sätt att strukturera din data. Något som är fint med Atomic Research är att du lätt kan haka in den i en redan existerande process och göra den ännu kraftfullare. Mer om det nästa gång!

Kom ihåg! Med hjälp av Atomic Research behöver du inte lägga ned blod, svett och tårar för att hitta din fakta och dina insikter i gamla pdf-rapporter.

Happy Researching!

Läs även