Ett bättre sätt att integrera Visual Website Optimizer och Google Analytics via Google Tag Manager

Simon Dahla

Hela syftet med A/B-tester är att jobba datadrivet; att göra förändringar på sajten som är baserade på… data. Du vill därför kvalitetssäkra dina A/B-tester och analysera resultaten i ditt analysverktyg också.

Visual Website Optimizer (VWO) har en officiell lösning för hur du integrerar A/B-testverktyget till Google Analytics (GA) via Google Tag Manager (GTM). Problemet är att du (liksom alla andra) kommer att springa in i problem, problem som vi tvingas jobba oss runt. Av den anledningen är det enklare att följa den här guiden istället.

Med det här sättet slipper du dessutom göra ändringar i GTM för varje nytt experiment.

Varför ens analysera experiment i ditt analysverktyg också? Jo, för att du sätter hängslen till din livrem på ditt experiment och i analysverktyget får du dessutom in events och custom dimensions, så får du större frihet i hur du vill göra din analys… Det är najs.

Så här integrerar du VWO och GA via GTM:

1 Skapa en Custom Dimension i Google Analytics

 1. Logga in i ditt GA-konto
 2. Gå till Admin och Välj Custom Definitions under din Property
 3. Väl Custom Dimensions och skapa en ny sådan
 4. Den kan förslagsvis heta ”VWO” och ske på User-level
 5. Kom ihåg det ID som din Custom Dimension får, du behöver det sen
 6. Spara

2 Skapa en ny Variabel i GTM

 1. Gå till ditt GTM konto
 2. Skapa ny Custom JavaScript Variable
 3. Den ska innehålla följande kod:
 4. Spara
  GTM variable

3 Skapa ny Trigger i GTM

 1. Den ska vara av typen Custom event
 2. Triggern ska trigga på ett event som heter ”VWO” (se screenshot)
  Integrera GTM och VWO
 3. ”This trigger fires on” ska vara satt till All custom events. Då kommer den triggas varje gång eventet VWO skicksa till datalagret.

4 Skapa en Tag i GTM

 1. Välj Product: Google Analytics
 2. Välj Tag: Universal Analytics
 3. Configure Tag: Välj event
 4. TrackingID sätter du till ditt GA-property eller variabeln till din GA-property. Track type sätter du till ’event’, Category till ’VWO experiment’, Action till variabeln du skapade i steg 2 och Label till ’Page URL’ (se screenshot)
  Integrera GTM och VWO
 5. Det är också här du vill skriva in ditt ID från den Custom Dimension du skapade i GA:
  GTM Custom Dimension

5 Skapa en Custom Report i GA

 1. Gå tillbaka till ditt GA-konto
 2. Under Customization, välj att skapa en ny rapport
 3. Sätt typen ”Explorer” och välj de Metrics du vill se (Ecomm CR, Rev, Bounce Rate, Transactions, Users… etc)
 4. Du ska välja namnet på din Custom Dimension under Dimension Drilldown, alltså ”VWO”
 5. Välj din vy och spara!
  Custom report i GA
 6. (Du kan också skapa en rapport genom att titta på events)

Klar – Du kan nu analysera dina A/B-tester från VWO, direkt i Google Analytics, via en Custom Report.

Happy safe testing!
Skriv här nedan om du har några frågor eller funderingar.

Läs även

Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.