Analysera ett Google Optimize-experiment i GA: Update!

Elin Ledenvik

Google har under sommaren 2018 lagt till en ny dimension som gör att analys av A/B-test i Google Optimize inte längre behöver göras enligt vårt tidigare blogginlägg (tack och lov!)

Tidigare har du behövt göra sekvenssegment med båda dimensionerna Experiment ID och Variant i ett och samma steg. Nu räcker det med en dimension för både ID och Variant istället, vilket gör analysen mycket enklare.

Det nya, enklare sättet:

Börja med att hitta ditt Experiment ID. Det gör du genom att gå in i Google Optimize och klicka på ditt test. Sen kollar du i informationspanelen med experimentinformation i högerspalten. Numera dyker också Experiment-ID upp direkt när man skapat experimentet. Superbra!

Analysera ett Google Optimize-experiment i GA

När du har skapat ett experiment ser du ID:t under experimentinformationen i Google Optimize.

När du vet experimentets ID går du in i Google Analytics och skapar ett nytt segment genom att följa dessa steg:

  1. Klicka på New Segment och döp ditt segment till någonting lämpligt
  2. Välj Conditions
  3. Sätt dimensionen till “Experiment ID with variant”
  4. Välj exactly matches
  5. Fyll i ID:t som du hittade i Google Optimize. För att markera vilken variant som segmentet ska titta på så skriver du in ett kolon och sedan variantens nummer, alltså :0 om det är originalet, :1 om det är variation 1 och så vida

Så om ditt ID är “jKDosdh2SiOUDeOYzEmQPQ” och du vill skapa ett segment för ditt original så skriver du i tex in jKDosdh2SiOUDeOYzEmQPQ:0.
I segmentet för första variationen skriver du in jKDosdh2SiOUDeOYzEmQPQ:1, osv.


När du skapar ett segment i Google Analytics väljer du dimensionen Experiment ID with Variant och fyller i ditt Experiment ID och variantnummer, separerat med ett kolon.

Spara och gör samma sak för varje variation så att du får ett segment vardera. Den gamla dimensionen Variant kommer att fasas ut.

Läs även

Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.