Dag 2 – Usability is only the cost side of conversion testing

John Ekman

Dag 2 på Conversion conference.

Det mest minnesvärda från dagen var en föreläsare som sa att ”Usability is only the cost side of conversion testing”. Ok ,det kanske  inte är så tydligt men så här menade han:

Många tror att usability testing räcker för att skapa conversion, men det enda som usability testing gör är att ta bort hinder mot conversion. Det skapar inte inte incitament för bra conversion. Så för att få ett bra resultat måste man jobba med både kostnader och intäkter dvs både usability och conversion testing.

Jag har länge känt att många gör det här misstaget, men jag har inte kunnat formulera det så bra som den här talaren (Vem det var? Minns inte.  Så många kloka tankar från kloka personer).

Den först av Dagens highlights var Bryan Eisenberg som rasade igenom sina ”21 secrets of converting web sites” på 30 minuter och kom ute genomsvettig på andra sidan. Jag kommer att gå igenom punkterna här på bloggen den närmaste tiden.

Om jag ska plocka ut en sak så är det  ”Avoid slice and dice testing”. Han menar:  En ganska vanlig approach för testning är att man delar upp sidan i komponenter (slice), gör varianter av dessa och sen slumpar runt dem (dice) för att se vilken kombination som ger bäst resultat. De fick i uppdrag att testa en sida för overstock.com. I stället för ”slice and dice” analyserade de sidan bara genom  att resonera kring vad sidan gjorde, hur den uppfattades etc.  Till slut bytte de EN ENDA BILD på sidan. Förbättringen av konvertering var värt 25 miljoner $ for Overstock på årsbasis.

Konferensen avslutades av Jakob Nielsen, (ja, han var vaken den här gången), som pratade om ”Beyond conversion”.  Han konstaterade att sebbsajter utvecklats oerhört mycket under de 15 år som den kommersiella webben funnits och att de flesta sajter nu har en hög grundstandard.

Därför vädjade han till alla samlade att inte gå tillbaka och göra om samma misstag som vi gjorde då, utan komma ihåg vad vi lärt oss. Han visade en graf över hur ”overall user satisfaction” utvecklats under 15 år. Svaret var:  ”Inte alls”. Trots att den absoluta upplevelsen förbättrats flera gånger om så är den relativa bedömningen som användaren gör densamma. Det betyder att ribban höjts och att det inte går att slappna av och tro att man är i mål.

Så han avslutade med orden ”The quest of usability is eternal vigilance”.

Läs även