Lifesum

Genom att förtydliga och konkretisera värdeerbjudanden kunde försäljning i mobilapp ökas med 67 % – ett projekt där klassiska designprinciper inte alltid verkar stämma.

Lifesum optimering

Exempel när rekommendationer inte alltid fungerar.

Lifesum ville öka sin försäljning av prenumerationer i sina appar. Efter analys kunde vi konstatera den befintligt låga konverteringen grundade sig i en otydlighet: både vad gällde själva produkten men även själva värdeerbjudandet. Receptet blev att fokusera på överskådlighet, konkretisering och framlyftning av erbjudandets värde.

Efter att vi följt klassiska designprinciper kunde vi se att resultatet inte blev särskilt bra. Vi reviderade testet och nådde den konverteringsökning vi sökte!


Lifesum logga

Om Lifesum

Lifesum, som tidigare hette ShapeUp Club, är en hälso-app för Android och iPhone/iPad som mäter dina framsteg inom kosthållning och träning. Du får även förslag på maträtter och kan dela dina framsteg med olika sociala nätverk. Du kan scanna in de produkter du äter via streckkod, och du kan välja olika typer av dieter (LCHF, Högprotein, osv).


1. Startpunkten- allmän luddighet

Vi identifierade ett antal utmaningar med den befintliga designen:

 • Inget tydligt värdeerbjudande. Det första du möts av “above fold”, alltså utan att scrolla, är att du kan välja mellan 1, 3, 6, eller 12 månader och hur mycket du sparar. Men inte om varför du ska köpa Guld (premiumprodukten).
 • Generiska foton. Foton som man köper från någon bildbank känns generellt inte äkta, man ser igenom dom.
 • Överproduktifiering. Konstiga produktbeskrivningar som inte går att relatera till. Vad innebär t.ex. “Timesaver”?
 • Låg relevans och lågt värde. Vad får användaren för värde av att köpa Guld? Varför inte fortsätta med gratisvarianten?

“Att lyfta ett erbjudande som ett mer populärt alternativ skulle visa sig vara en dum idé”

Dåvarande design:

Lifesum original A/B-test

2. A/B-test nr 1 – Redesign

Efter datanalys fick vi insikter och med generella designprinciper skulle vi optimera köpflödet, hypotesen skulle A/B-testas. Det vi gjorde var:

 • Bättre copy i rubriken med värdeerbjudande
 • Lägga till social proof, en riktig användare som nått påtagliga resultat.
 • Ny prispresentation som visar månadspris istället för total + procent
 • Rekommendera 3-månaderspaketet med ordet POPULÄR! och i orange färg
 • Öka scrollbeteende med innehåll som sticker upp ovanför fold.
 • Värdeerbjudande som fälls ner vilket gör det lättare att överblicka
 • Ikoner istället för stock photos.
 • Gröna checkmarks som lyfter fram varje Unique Selling Proposition (USP)
 • Förtydliga produktbeskrivning och minska överproduktifiering.

Ny design:

Ny design Lifesum

Resultat

Efter att ha A/B-testat med den nya designen var resultatet:

 • Försäljning +20 %
 • Konverteringsgrad+12 %

Resultaten har över 95 % i statistisk signifikans.

Lifesum Priming

Men… resultatet för POPULÄR-alternativet såg annorlunda ut:

 • Konverteringsgrad -15 %

Det var ett överraskande resultat då det generellt ger ökad konverteringsgrad att komma med rekommendationer.

“Det ska ju vara bra att komma med rekommendationer, eller?”

3. A/B-test nr 2 – hypotes:

Populär-alternativet med orange knapp konverterade sämre än väntat.

Lifesum Populär

Vi behövde en ny hypotes och den löd:

Jag vill inte bli intvingad i en fälla. Jag vill få välja själv.

Åtgärder

 • Populär-alternativet får grön knapp
 • Alternativet flyttas högst upp för störst visibilitet

Resultat

Efter A/B-test nr 2 såg vi ytterligare uplift:

 • Konverteringsgrad +51 %
 • Försäljning +67 %
 • Populär-alternativet ökade konverteringsgraden med +32 %

Resultaten har över 95 % i statistisk signifikans.

A/B-test Lifesum

A/B-testning AB-testning är en metod där du slumpmässigt styr besökare till två eller flera olika varianter av en sida. Sedan mäter du resultatet för de olika varianterna tills du har en statistiskt signifikant vinnare. Testet görs på dina riktiga besökare som inte vet om att de utsätts för ett test. På så sätt undviker du de snedvridningar i resultat som du får i enkäter eller användartester med utvalda testpersoner.

Läs mer om A/B-tester på: Det starkaste verktyget för att optimera.

Fråga en CRO-expert:

Vi tror att vi kan öka din konvertering också. Om du vill förstå vart vi skulle börja optimera med dig, eller se utefter vilken metod, kan vi berätta mer om det. Fyll bara i:

Fråga CRO expert

Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.