Hur optimerar man innehåll för röstsök?

Carolyn Lööw

Det här inlägget är den andra delen i serien om röstsök. Första delen kan du läsa här.

Fler och fler sökningar i Google görs via röst, vilket gör det till en allt viktigare komponent att ta hänsyn till när man skapar sin SEO-strategi. Resultatet som läses upp kan dock ha en stor påverkan på din organiska trafik även när besökarna gör en “traditionell sökning”. Anledningen kallas Google Quick Answers, som är det svar Google läser upp när en sökning görs via Google Home.

Att ranka på position ett för sina viktigaste sökord har länge varit varje sökmotoroptimerares högsta målsättning. Numera har vi en ny – position noll, ett sökresultat som visas över den vanliga organiska listningen.

Google Quick Answers, Google Answer Boxes eller Rich Snippets som de också kallas, är en ruta som svarar på användarens fråga utan att den behöver klicka sig in på sajten. Google själva beskriver funktionen: ”When we recognize that a query asks a question, we programmatically detect pages that answer the user’s question and display a top result as a featured snippet in the search results.”

Fördelarna med att synas på position noll är många: ökad synlighet, mer trafik och högre click through-rate. Det är dessutom det enda resultatet som läses upp vid röstsökningar.

Fördelarna med att synas på position noll är många: ökad synlighet, mer trafik och högre click through-rate. Det är dessutom det enda resultatet som läses upp vid röstsökningar.

Det finns inget garanterat sätt att se till att man syns i Googles svarsruta, men det finns sätt att dramatiskt öka chanserna.

Google skapade funktionen för att hjälpa människor att snabbt hitta svaret på sina frågor – så genom att bli bäst på att besvara frågor har du kommit långt.

#1 Förstå sökbeteendet

Sökningar görs allt oftare i form av frågor, framförallt röstsökningar. Det innebär att sökningarna ofta innehåller ord som ”vad”, ”hur” och ”varför”. Det finns flera verktyg som kan användas för att hitta populära frågor. Ett gratisverktyg är ”Answer the public”, som samlar populära sökningar från ett stort antal datakällor.

Hur vi uttrycker oss i tal och skrift skiljer sig åt. Till exempel skulle en mobil sökning kunna vara ”tapasrestaurant nära mig”, men en röstsökning skulle antagligen snarare vara formulerad som en fråga: ”Vilken är den närmaste tapasrestaurangen?”. Det är därför viktigt att ta hänsyn till vilka ord som används i samband med sökningar.

#2 Skapa innehåll som besvarar besökarnas frågor

Först och främst – om ditt innehåll inte besvarar frågor kommer det inte att synas i svarsrutan. Punkt. Det är för att rutan är programmerad för att svara på frågor – Google hittar helt enkelt det bästa svaret till användarens sökning. Svaret är till för att göra användarens liv enklare (och möjligtvis för att behålla användaren på Google).

En artikel som inte svarar på det besökarna letar efter kommer troligtvis inte heller att visas i svarsrutan. Men, om besökaren formulerar om sin sökning till en fråga, så finns det helt plötsligt en större chans att dyka upp.

Men, om besökaren formulerar om sin sökning till en fråga, så finns det helt plötsligt en större chans att dyka upp.

Det räcker dock inte med att besvara frågor och att använda rätt ord. Svaren måste dessutom vara noggranna och detaljerade. Att använda steg för steg-beskrivningar för frågor som handlar om hur något görs kan öka chanserna att visas.

  • Bryt ned beskrivningen i delar och beskriv dem i detalj
  • Använd media för att förtydliga, till exempel infografik, videos och bilder
  • Fråga dig själv (eller någon annan) om svaret är så enkelt att en nybörjare kan förstå det

Även i de fall då det redan finns en svarsruta går det att optimera för den, då det finns i de flesta fall finns utrymme för förbättrat innehåll och mer information. Ett nytt svar som erbjuder högkvalitativt innehåll för en fråga med hög sökvolym kan ta över svarsrutan i sökresultatet.

#3 Strukturera innehållet

Det sista steget i att optimera för Google Answer Boxes är att strukturera innehållet. Tydliga rubriker och relevanta underrubriker hjälper Google att förstå vad sidan handlar om. Lättlästa och korta meningar och paragrafer gör texten lättare att scanna. Metadatan bör också förklara vilken fråga som texten besvarar. Precis som för användarna hjälper det Google att förstå innehållet.

Då det är svårt att optimera en sida för flera frågor kan det vara en idé att skapa en sektion för frågor och svar om det finns många frågor. Det går också att optimera redan existerade innehåll på till exempel en blogg eller en produktsida.

Spelar rankings roll?

Google själva säger att de kommer att ta ett toppresultat att visa i svarsrutan och enligt undersökningar som har gjorts så tycks det stämma. Majoriteten av de sidor som visas i Googles Quick Answers rankar på sida ett för sökningen. Enligt en undersökning av 981 Quick Answers som Moz har gjort, kommer 70% från sidor som rankar på position 1-3 i det organiska sökresultatet. Det finns dock tillfällen då sidor som rankar på sida två eller högre har lyfts upp och visats på position noll.

Varför sägs det att rich snippets stjäl trafik?

Det finns ett visst motstånd mot Googles sätt att besvara frågorna direkt i sökresultatet och vissa hävdar att det leder till minskad trafik – för varför ska en besökare klicka sig in på sajten om de kan få svaret direkt?

Här spelar besökarens syfte med frågan in. Korta “vad är”-sökningar beror ofta på att användaren inte vet vad det betyder och snabbt vill ha ett svar – troligtvis utan att läsa en hel artikel. Halvluddiga svar på sådana sökningar kommer troligtvis att leda till två saker – att man får svårt att visas i Googles svartruta, samt att sidans bounce rate kommer att öka.

Samtidigt finns det undersökningar som visar att antal klick på en svarsruta drastiskt ökar i förhållande till position ett för sökningar som inte visar någon svarsruta.

Slutsats

Antal röstsökningar ökar och kommer att fortsätta att göra det i takt med att gränssnitten förbättras. Svaren på röstsökningar hämtas ofta från Google Answer Boxes, vilket gör dem allt viktigare att optimera för.

Google skapade Answer Boxes för att snabbt visa det bästa svaret på en fråga. Genom att skapa lättförståeliga och detaljerade svar har sajten chans att visas i rutan, men precis som för allt annat när det gäller SEO kan man optimera innehållet – men inte garantera en plats i sökresultatet.

Läs även

Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.