Eye tracking og brukertester

Eye tracking og brukertester

Analyse forteller deg hva som skjer. Brukertester forteller deg hvorfor.

Når vi snakker om eye tracking har vi tatt det enda et skritt lengre og dypere, med spesialutstyr som som registrerer hvor øyet ditt faktisk ser.

Brukertester med Eye tracking (analyse av øyebevegelser) bruker vi for å få en enda dypere innsikt i hvordan brukeren din faktisk navigerer i din tjeneste. Den digitale analysen svarer på hva som skjer, manuelle real-life tester gir deg svaret på hvorfor.

Eye tracking registrerer både hva brukeren gjør på skjermen og øyebevegelsene.

Det kan vi hjelpe deg med:

 • Når du vet hvor på nettstedet det er problemer, men vet ikke hvorfor
 • Når du ikke vet hvor i dataene dine du bør begynne å grave/analysere
 • Når du har begrenset eller ingen andre data for å sjekke, for eksempel ved redesign

Bang for the buck – dette får du:

 • Forstå hvordan de besøkende faktisk bruker tjenesten din
 • Videoklipp som viser de vanligste problemene
 • Rapporter med oppsummering og klipp med innsikt

Hvorfor Eye tracking?

Eye tracking-studier er en forbedret utgave av de klassiske brukertestene. Metodemessig finnes det likheter med tradisjonelle tester, men teknikken og den store mengden ekstra datapunkter gir oss helt unike fordeler. To viktige fordeler med eye tracking:

 1. Naturlig integrasjon med hjernens system 1 (også kalt reptilhjernen)
  System 1 er den spontane delen av hjernen, den eldste delen av hjernen, som handler uten å tenke først. Ved eye tracking får vi kritisk viktige data i kundens faktiske adferd og logiske tankesett.
 2. Du ser hva som skjer, der det ikke skjer
  Veldig ofte sitter brukeren din fast og forstår ikke hvordan de skal komme videre. Det er nettopp dette vi skal fange opp. Da er det viktig at vi ser akkurat hva brukeren leter etter og hva de tenker, uten å trigge hjernens system 2 – som er den tenkende delen av hjernen (også kalt den moderne eller tenkende delen av hjernen).

Slik fungerer en Eye tracking-studie

Etter identifisering av målgruppen din, går vi ut i felt! Vi finner en gruppe mennesker innen din definerte målgruppe. Vi monterer og kalibrerer utstyret, slik at sensorene fanger opp øyets minste lille bevegelser – og vi gir brukeren en oppgave. Det kan handle om å bestille ett eller flere produkter i din nettbutikk eller finne informasjon om et eller flere områder på nettsiden din.

Alt som nå skjer spilles inn av kamerasensorene – Vi ser akkurat hvor brukeren din ser og du får orkesterplass til hva brukeren din faktisk ser på ditt nettsted.

Hver økt i sin helhet tas opp på video. Dette gir deg muligheten til å følge alt som skjer på skjermen, hvor brukeren ser, hva brukeren gjør med mus og tastatur og du ser ansiktsuttrykk, hører kommentarer og ser kroppsspråket. Når du ser hele dette bildet får du et helt unikt innblikk i hvordan brukeren din tenker og handler.

Eye tracking heatmaps
Øyebevegelsene kan også ved større brukerundersøkelser og datamengde visualiseres i form av heatmaps. Du oppnår da et tydelig bilde av hvilken elementer på siden din som får oppmerksomhet og hvilke elementer som overses. Innsamlet data du da vil se, er nærmere den generelle gruppen av besøk.

Hva du får ut av en Eye tracking-studie
Resultatene fra en eyetrackingstudie gjør tallene og statistikken din mer menneskelig. Tall og data får en mening og arbeidet med design og tekstinnhold kan gjøres mer effektivt og treffsikkert. Studiet gir med andre ord en dypere forståelse for hvordan siden brukes og takket være formatet det presenteres i; lett å bruke og lett å formidle internt. Og du vil oppdage åpenbare problemer og feil, som du aldri vil se i din webanalyse.

Tobii Glasses
Brukertester med eye tracking kan brukes i alle miljøer som har med din konvertering å gjøre.

Snakk med vår ekspert

Enes Terzic er erfaren UX- og Design-guru.

Spør ekspert