UX og CRO – samarbeid er nøkkelen til fremgang

Frida Norfors

Det finnes mange ulike roller der ute i IT-jungelen, også innenfor CRO og på Conversionista. Men selv om vi kaller oss ulike ting, så er vi alle deler av den samme kaken.

Vi kaller oss for Conversion Managers, User researchers, Digitale analytikere, Produktdesigners og en rekke andre ting. Men uansett hva man måtte kalle seg for øyeblikket, så jobber vi alle med å endre og utvikle tjenester og produkter. Vi har alle en felles interesse av produktets fremtid, og denne fellesnevneren er noe som knytter oss sammen og som vi må dra nytte av.

Vi er neppe først ute med å si at samarbeid er nøkkelen til fremgang. Hva vi imidlertid ønsker er å løfte blikket enda litt til, over den muren som av en eller annen grunn har oppstått mellom UX Design og CRO – og se hverandre i øynene. På ordentlig! Se styrkene i hverandres respektive felt og dra nytte av dem.

Hva vi imidlertid ønsker er å løfte blikket enda litt til, over den muren som av en eller annen grunn har oppstått mellom UX Design og CRO – og se hverandre i øynene. På ordentlig!

Men hva innebærer det å rive ned disse murene og samarbeide? La oss se på tre «biter» som må falle på plass for at e-commerce teamet skal kunne begynne å jobbe på en god måte og skape verdi:

 1. Teamsammensetningen
 2. Målet
 3. Prosjektet

Tverrfunksjonelt team for real

Sett sammen team som har alle «delene» som trengs for å ta et produkt videre. Teamet må være desentralisert og kunne implementere «ax to limp»-initiativer uten innblanding utenfra. Så alle ferdigheter som trengs for å gjennomføre et prosjekt, må være tilstede i teamet. Et slikt team kan bestå av:

 • User research
 • Digital analyse
 • UX Design
 • Visuell design
 • Optimalisering
 • Fullstackutvikling

Og en scrum master og/ eller prosjektleder såklart.

Avhengig av hva som er målet, kan det definitivt være relevant med andre ferdigheter, men dette er helt klart en bra start.

Husk at teamet ikke må bli for stort. Jo større et team er, jo vanskeligere blir det med kommunikasjon, teamfølelse, koordinering osv. Amazon tar til orde for at et team ikke skal være større enn at de kan dele på to pizzaer (eller en familiepizza), noe som i dette tilfellet betyr at én person må innta flere roller (for eksempel digital analytiker og optimaliserer). Fortsatt et bra team!

Felles mål

Sett opp felles mål for teamet. Og da mener vi mål i flertall. Det må være et overordnet mål, men sett også opp støttende målepunkter som til sammen gir et bilde av brukeropplevelsen, samt hvordan det går for virksomheten.

Mange ganger kan produktutvikling og optimalisering mot ett enkelt mål være farlig. Man blir fartsblind, og plutselig har man endret på noe som på sikt vil skade både brukeropplevelsen og virksomheten. Sørg for at datapunktene dere følger og produktutvikler mot gir et helhetlig bilde av hvordan brukeropplevelsen er, og at det går an å følge dem et sted. Dashboards er det mange av i kontorlandskapet nå for tiden, men er det ett dashboard vi håper dere vil se på hver dag – så er det dette hvor dere kan følge med på hvordan det går med deres spesifikke mål.

Sørg for at datapunktene dere følger og produktutvikler mot gir et helhetlig bilde av hvordan brukeropplevelsen er, og at det går an å følge dem et sted.

Customer Lifetime Value (CLV) som først og fremst brukes innenfor markedsføring kan være et komplekst målepunkt, men samtidig er det et målepunkt som flere produktutviklingsteam burde se nærmere på. Jobber du med en tjeneste som beskytter et langsiktig forhold til brukernes deres? Da kan det kanskje være noe for dere!

Administrere ulike prosjekttyper

Produktutviklingsteam er vant til både å justere mindre ting, og å måtte utforske områder og innsikter dypere. Helt enkelt – å administrere prosjekter av ulik størrelse og med ulike tidsperspektiv. Det som ofte blir glemt er imidlertid de initiativene som krever eksperimentering. Hva betyr det? La oss forklare.

Som UX Designers gjennomfører vi formative brukstester og evaluerer underveis. Men det som skjer hele tiden er at man kommer til et veiskille, og ikke vet hvilken vei som er den riktige å fortsette på. Den kvalitative researchen sier at begge veiene fungerer. Er det da bare å velge? Det vi mener er at hvis brukerne nå kan benytte begge løsningene, så er det fortsatt en side igjen å evaluere. Det vil si, hvilket alternativ presterer best ut ifra et forretningsperspektiv?

Det vi mener er at hvis brukerne nå kan benytte begge løsningene, så er det fortsatt en side igjen å evaluere. Det vil si, hvilket alternativ presterer best ut ifra et forretningsperspektiv?

Hvis en optimaliserer kommer inn i teamet vil dette komme naturlig, men for produktutviklende team så er det fremdeles et nytt fenomen å håndtere slike scenarier. Muligheten til å teste også kvantitativt.

Når vi i Conversionista jobber med nettsteder og researcher fremtidig innsats, så pleier vi å gruppere dem grovt i tre «buckets» nettopp for å få med disse ulike perspektivene:

 • Just do it – De tingene som bare skal justeres med en gang. Går rett til design og utvikling.
 • Experiments – Det designet og de justeringene som må testes kvantitativt for å evaluere hvilken vei som er riktig å fortsette på. Det er i denne bucketen vi finner de fleste A/B-testene, men det kan også være eksperimenter i form av impressiontester og brukstester.
 • Explore – Interessante områder som vi ikke vet nok om, og som trenger ytterligere research for at det skal kunne gå videre og eventuelt bli noe.

De som har tatt kurset vårt Conversion Manager eller som på en annen måte har tatt del i spinnet vårt om CRO har sikkert hørt snakk om disse tre bucketene tidligere. Men de er ikke bare verktøy for oss som jobber med CRO, men også noe man må ta hensyn til og jobbe mot når man jobber med produktutvikling.

Det er nå magien begynner å skje! Når vi som produktutviklingsteam også tar inn A/B-tester som en evalueringsmetode for disse veivalgene. Det gir oss alle verktøyene til å lage en best mulig tjeneste for både brukerne og bedriften.

Det kreves absolutt arbeid for å komme i gang med disse bucketene, og de ulike tidsperspektivene de innebærer – men hvis alt dette veves sammen og jobbes med i samme team kommer læringen og innsikten kontinuerlig, og vi kommer til å lage virkelig gode produkter!

Sammendrag

Tenk på hvilke ferdigheter som trengs i teamet for å dekke alle områder. Utvikle felles mål og ta utgangspunkt i dem når prosjektet prioriteres og jobbes med. Ta hensyn til de ulike tidsperspektivene som trengs for å komme frem til riktige løsninger, slik at vi sikrer at beslutninger tas basert på data og innsikt.

For ærlig talt er ikke det viktigste at det går fort, men at det blir riktig.

Hva er utfordrende innen CRO?

Vil du høre mer om hvilke utfordringer vi står overfor innen CRO? Kom på vårt frokostseminar ”What’s broken in CRO?” i september!

Se også disse blogginnleggene