Kom i gang med A/B-testing av nettstedet ditt!

Malinn Sjölander

Har du mange ideer om hva som kan endres på siden din, men er ikke helt sikker på hva som vil gi de beste resultatene? Da er A/B-testing noe du bør komme i gang med.

Å utføre en A/B-test er ikke så vanskelig. Det vanskelige derimot er å bestemme seg for hva du skal teste og hvorfor.

Ting du kan A/B-teste kan f.eks. være overskrifter, CTA-farge, e-postemnefelt eller et langt skjema vs et kort skjema.

3 tips når du skal utføre en A/B-test

1. Sett opp testen på en måte som gir deg et statistisk signifikant resultat 🎯

Det sies vanligvis at man bør ha et par hundre konverteringer pr. måned for å kunne utføre en A/B-test.

Statistisk signifikans handler om å forstå virkningen av tilfeldigheter på resultatet. For eksempel, hvis du valgte et 95 % konfidensnivå og du fikk en vinner i eksperimentet ditt, betyr det at du kan være 95 % sikker på at resultatet ikke var forårsaket av en tilfeldighet, men at det faktisk er en forskjell mellom de to variantene du testet. Har du for få konverteringer vil du ikke kunne få et statistisk signifikant resultat.

2. Test én idé om gangen! 👩‍🔬

Tester du flere ting på én gang, er det stor risiko for at du ikke vet hvilke av endringene dine som påvirket resultatet. Med det sagt kan du fortsatt gjøre flere endringer samtidig. Forvirrende? 🙃 La meg forklare. 

– Hvis endringene dine forventes å påvirke brukerens atferd på samme måte, kan du teste alle i samme test. Du kan f.eks. prøve å bytte plass på flere bilder på samme side, men du bør ikke endre overskriften OG legge til en CTA på samme side.

Å teste én endring om gangen kan gi deg en bedre forståelse av effekten av hver endring.

3. Skriv en hypotese ✏️

En hypotese bør formuleres slik at den tar utgangspunkt i det identifiserte problemet og hva testen vil føre til. Hvis du skal skrive en hypotese for et skjema, kan hypotesen din f.eks. formuleres på denne måten:

“Vi har sett en høy frafallsrate (70 %) fra skjemaet vårt, og derfor ønsker vi å gjøre en A/B-test som innebærer å fjerne to felt fra skjemaet. Dette vil gi oss en mindre frafallsrate som vil føre til flere registreringer.”

Test en hypotesegenerator 🪄

Synes du eller dine kollegaer at det er vanskelig å skrive en god hypotese? Ikke noe problem med Conversionistas hypotesegenerator!

Se også disse blogginnleggene

Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.