Användningstester & Eyetracking

Användartester, användbarhetstester eller användningstester? Också under namnet Eyetracking. Metoden vi använder för att analysera och förstå användarbeteenden.
Conversionista är experter på konvertering och gör användningstester på riktigt – vi ser vad som händer när inget händer.

Användartester:

Det äldsta och i särklass populäraste namnet, har stor fördel i att det används av många (det är benämningen som söks efter mest). Den är dock direkt missvisande. Varför? En av de första sakerna som en moderator vill förmedla till en testperson är ”Tänk nu på att det inte är dig vi testar…” Namnet användartester sänder helt enkelt inte rätt signaler eftersom att du inte testar användaren – utan användningen eller användbarheten.

Användbarhetstester:

En bra benämning som är en motsvarighet till det engelska usability testing och som matchar mot den typen av användbarhetsfindings man oftast söker när man genomför tester. Vad är användbarhet då? Det är tydligt definierat i ISO-normen 9241-11 som följer:

Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt.

Toppen, det låter ju som något som vi vill optimera! Och det stämmer bra, men det är inte det enda vi tänker på. Konverteringen sker när dina och användarens mål möts och användbarhet handlar som regel om att minska friktion vid en interaktion men vid konverteringsarbete vill man också öka motivationen. Så även om termen användbarhetstester täcker in en stor del av det vi är ute efter så är den fortfarande smalare än den sista termen på vår lista.

Användningstester:

Den minst vanliga termen på den här listan, men den som täcker in alla sorters tester vi gör. Vi vill testa användningen av hemsidan och vi är inte bara intresserade av användbarhetsfindings. Termens största nackdel är just att den är minst vanlig även om det delvis räddas upp av att det är väldigt lätt även för en lekman att förstå dess innebörd.

Eyetracking:

Det är vad vi har valt att kalla tjänsten på vår sajt.
Eyetrackingstudierna är en förbättrad form, av klassiska användartester. Metodmässigt finns likheter med traditionella tester, men tekniken och den adderade strömmen av datapunkter ger några unika fördelar.

 

Vår metod för användningstester & eyetracking:

Vår expert på Eyetracking heter Fredrik, han jobbar dagligen med Eyetracking och användningstester.

SE MER AV VÅR METOD HÄR
Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.