Ordlista

Din ordlista för Konvertering

Det ska vara enkelt att öka sin konvertering. Låt inte ord och uttryck från branschfolk (host, vi?) trassla till det för dig. Vad är CRO tex? Conversion Rate Optimization – Konverteringsoptimering alltså, att öka konvertering, eller sälja mer online, om du föredrar.

A

A/B-test 🛠️

En metod för att jämföra en eller flera versioner av en webbsida, app eller landningssida mot varandra för att se vilken som presterar bäst, utifrån fördefinierat konverteringsmål. Att A/B-testa är en vetenskap i sig.

Så A/B-testar du korrekt

Användningstester 🛠️

Ofta ett kvalitativt sätt att utvärdera en plats genom att testa dess användbarhet på personer som är tänkta att använda den. Även kallat användartester, användbarhetstester eller Eyetracking. Vad de främsta säger om användningstester.

B

Breadcrumbs 🖌️

Grafiska element som används till hjälp att navigera på en sajt. Ligger ofast högt upp på sidan och visar med hjälp av länkar vilken sida man befinner sig på och vilken plats den har i den hierarkiska strukturen.

Business cycle ⚙️

Som följd av användarbeteenden olika tider på året, kan företag dela in sin verksamhet i cykler, ofta veckor (ökad handel kring helger etc). Dessa tas hänsyn till när man bland annat analyserar samt A/B-testar. Vid A/B-testning finns olika hypoteser för hur många cykler testet ska rullas över, standard är minst två.

C

CTA copy 🖌️

CTAn är ett element på en sida där copyn är texten som står i elementet/knappen, som tydligt leder användarna till konvertering. Använd handlingsverb (köp, testa, ladda ned), berätta vad som händer sedan och vilket värdet är för användaren.

Choice architecture 💡

Placering av olika valmöjligheter påverkar ditt beslut och det används av företag för att påverka dig i ditt val.

Choice paralysis 💡

Vid för få alternativ kan fler vara bättre men för många valmöjligheter på en webbsida leder till paralysering och vi inte vet vad vi ska välja. Ett stort utbud behöver alltså inte vara positivt.

Chunking 💡

Strukturerad uppdelning av information och i formulär underlättar läsningen för användaren.

Click-map 🛠️

En form av heat map som används för att förstå hur användare beter sig genom att spåra alla klick som görs på en webbplats.

Click to call 🖌️

Ett sätt att förenkla för användaren att ringa till dig från sin smartphone. Koda eller tagga ett telefonnummer på din sajt så att ett enda klick räcker för att ringa upp direkt. Se vår undersökning av 77 webbyråer.

Cognitive load 💡

Innebär den mentala belastningen av en webbplats innehåll. Om mängden information överskrider användarens förmåga att bearbeta den, överbelastas hjärnan och personen har svårt att ta in något i huvudtaget.

Cohort analysis ⚙️

Används exempelvis i Google Analytics när man vill ta fram en grupp personer som har delat samma upplevelse under en bestämd tid. Det kan vara personer som har blivit medlemmar under oktober månad, alla som loggat in senaste veckan eller köpt en viss produkt förra året.

Content marketing ⚙️

Ett sätt att marknadsföra sig genom att skapa relevant innehåll och på så sätt locka till sig användare. Istället för att ”sälja” levererar du information som ger användaren mervärde och på så sätt förtjänar du deras lojalitet istället för att köpa den. Ditt recept: Från loj besökare till fångat lead.

Conversion maturity ⚙️

En modell som beskriver hur långt ett företag har kommit i sin konverteringsmognad i fråga om tjänster, verktyg, processer, analys, etc.

Testa din mognadsgrad

Cross-sell ⚙️

En effektiv variant av marknadsföring som går ut på att sälja eller rekommendera relaterade produkter i samband med köp.

CTA 🖌️

Alla webbplatser har ett mål och besökaren måste förstå vad det målet är. En tydlig CTA, eller Call To Action leder besökaren till att klicka på det du vill att de ska klicka på för att få konvertering.

CTR 🛠️

Står för Click Through Rate och mäter hur många som faktiskt klickar på en länk i relation till totala antalet användare som har möjlighet att klicka.

D

Dark pattern ⚙️

Ett gränssnitt/en design som är skapad för att lura eller manipulera en användare att göra olika saker de normalt inte skulle göra, till fördel för sajtägaren.

Design credibility 💡

En trovärdig och modern design på en webbplats ger ett mer seriöst intryck.

Differentiation 💡

Differentiera ditt budskap och ditt värdeerbjudande gentemot alternativen/konkurrenterna, så att besökaren förstår varför det du erbjuder är ett bättre val.

E

Effektkartläggning 🛠️

Kan användas för att effektivt skapa affärsnytta genom att utgå från dina och användarnas behov och styra ett projekt efter det. En mer ingående förklaring av motoden effektkartläggning här.

Emotional Persuasion 💡

Våra instinktiva känslor har stor påverkan på vilka beslut vi tar, oftast mer än vårt rationella tänkande som kommer först efteråt. Om vi tilltalar besökarnas känslor blir de mer öppna och sannlokheten för konvertering blir högre.

Exploration test 🛠️

En form av A/B-test som utförs i syfte att få ökad förståelse för användarna och deras beteende. Det innebär att testet som oftast inte baseras på små justeringar av element utan snarare förändringar som direkt visar avvikelser.

Exit intent popup 🖌️

En popup som dyker upp när en användare gör indikationer på att lämna en sajt. Målet är att få användaren att stanna på sajten genom olika typer av motiverande erbjudanden. Det kan exempelvis vara en rabattkod till någon som är på väg att lämna sidan med artiklar i varukorgen. Läs om hur vi fick 127% fler leads med exit intent popup.

Eyetracking 🛠️

Ögonrörelsestudier, ett förbättrat sätt att användningstesta. En ögonrörelsekamera fångar upp vart blicken fokuserar vilket ger dig djupare förståelse för dina användare. Se hur du kan använda metoden bäst.

Förstå eyetracking – det nya

F

Flicker 🛠️

Kan vara två saker. Dels att en sajt laddar långsamt och du klickar innan sidan laddas klart vilket gör att klicket registreras på fel ställe. Flicker kan även drabba ett A/B-test då originalvarianten av sidan blinkar fram i några tiondels sekunder innan B-varianten syns.

Fold 🖌️

När det kommer till webbdesign handlar fold om vad som syns ”above fold” det vill säga det alla besökare ser när de landar på en webbsida (utan att scrolla). En fold hamnar på olika ställen för olika devicer och skärmstorlekar. Därför pratar man även om en genomsnittsgräns, ”average fold”.

Functional tagline 🖌️

En kort beskrivande text (oftast placerat i sidhuvudet) som hjälper dina besökare att förstå vad webbplatsen handlar om. En bra tagline fångar företagets unika värde de har att erbjuda sina kunder i en kort mening.

Funnel 🛠️

Samma sak som konverteringstratt fast på engelska. Med andra ord webbplatsbesökarnas väg mot ett konverteringmål, steg för steg. Bättre e-handel i 5 steg – så här.

G

Gated content 🖌️

”Inlåst innehåll”, det vill säga de delar av ditt innehåll som kräver inlogg eller att användaren identifierar sig på något annat sätt. Exempel på gated content kan vara kundcase, white papers, viedos, etc.

Goal gradient 🛠️

Användare blir lättare att motivera när de upplever att målet är nära, då har de nämligen redan ”investerat” sin tid och är mindre benägna att hoppa av. I ett formulär innebär det exempelvis att lägga lätta frågor först och de något mer komplicerade sist.

Google Analytics Health Check 🛠️

Google Analytics är inte bara Google Analytics. En health check visar primärt om Google Analytics är rätt uppsatt för en sajt, om alla spårningsscript finns på plats, att alla inställningar är korrekta, om det finns felaktiga filter osv. Nästa steg är Conversion Analytics, konverteringsfokuserad analys som används för att optimera din sajt.

Se hur ett proffs använder Google Analytics

Gradual engagement ⚙️

Ett sätt att få besökarna gradvis intresserade och engagerade i din produkt. Det kan också vara en låg tröskel in till ett formulär som efter hand kräver mer engagemang av användaren. När man väl har kommit igång med något är det lättare att slutföra det.

Growth hacking ⚙️

Det finns olika sätt för en webbplats att växa och growth hacking är ett av dem. Det innebär att med nya innovativa sätt (dvs inte via traditionell media) marknadsföra sig för att… ja, växa! Fokus är låga kostnader, kreativitet, mätbarhet och analytiskt tänkande.

H

Halo effect 💡

Starka varumärken, både personer och företag, sprider positivitet över en webbplats. Använder du dig exemeplvis av en känd person på din sida upplevs den (och företaget) mer trovärdig, bättre och mer attraktiv.

Heat map 🛠️

Mäter användares aktivitet på en webbplats och vad som fångar deras intresse. Detta kan mätas på olika sätt och med olika tekniker, exempelvis med ögonrörelser (eyetracking), klick, scroll och musrörelser.

I

Impact mapping 🛠️

Impact Mapping är en variant av effektkartläggning. Impact syftar här på ett beteende vi försöker förändra, det vill säga ett beteende som kanske inte är det första som användaren vill göra, men som är det beteende som främjar effektmålet. Läs mer om Impact mapping och effektkartläggning här

Implicit codes 💡

Olika koder på en webbplats som signalerar för besökaren att denne hamnat på rätt ställe.

Inbound marketing ⚙️

En marknadsstrategi som innebär att locka till sig användare utan köpt (traditionell) reklam. Det handlar om att lära känna sin målgrupp och skapa relevant innehåll som attraherar dem.
Inbound marketing – Vadå? Så här!

K

Konverteringsgrad ⚙️

Relationen mellan totala antalet besök och de besök som resulterat i ett uppfyllt mål (en konvertering). Räknas ut enligt följande: konverteringsgrad = antal uppfyllda mål/antal besök. Mer om din konverteringsgrad här.

Konverteringsutvärdering 🛠️

Görs i syfte för att förbättra en webbsidas konvertering genom analys av sajtens konverteringstratt. Inleds oftast med att skapa förståelse för hur användarna når olika konverteringsmål, om de hittar viktigt innehåll samt var och hur de lämnar sajten.

Börja i rätt ände – här

Konverteringstratt 🛠️

Vägen till konvertering sker ofta i flera steg. Det kan till exempel se ut såhär:

  1. Stanna på sajten
  2. Hitta produkter
  3. Lägg i varukorg
  4. Påbörja checkout
  5. Genomföra köp

Det första steget innehåller flest antal besökare vilka sedan droppar av längs vägen. Därav tratt-liknelsen. Bättre e-handel i 5 steg – så här.

L

Landningssida

En webbsida som är till för besökare att ”landa” på, exempelvis från en annons eller organiskt sökresultat. En bra landningssida möter upp besökaren genom att vara anpassad efter deras förväntningar. Viktigt om landningssidor.

Lead ⚙️

En person som genom handling eller efterlämnat digitalt avtryck visat intresse för din tjänst, och med sannolikhet bör kunna bli kund. Leads kontaktas oftast i grupp, t ex genom ett nyhetsbrev.

Lead generation ⚙️

Handlar om att få dina potentiella leads att lämna någon form av uppgift så du sedan kan skapa kontakt med dem på olika sätt. Ditt recept: Från loj besökare till fångat lead

Lead magnet 🖌️

Skapa leads genom att erbjuda dina besökare något exklusivt och värdefullt i utbyte mot deras e-mailadresser. Målet är att hitta en så bra lead magnet som möjligt vilket betyder att du behöver ställa dig frågan vad du har som dina besökare vill ha.

Lead nurturing ⚙️

Ett tillvägagångssätt för att stärka relationen till dina potentiella kunder utifrån deras första trevande kontakt. Det handlar om att alltid finnas där för dem och visa dem rätt, oavsett var någonstans de är i sin väg mot konvertering.

Loss aversion 💡

En princip som säger att det i regel är jobbigare att bli av med något, jämfört med vad det är trevligt att få något.

M

Marketing Automation ⚙️

Först och främst: The biggest secret about Marketing Automation – It’s not automated. Dock, det är ett sätt att ta hjälp av olika programvaror för att effektivisera din marknadsföring. Du använder digitala avtryck för att sedan anpassa innehåll automatiserat, i den grad det går att automatisera. Mer under Inbound Marketing.

Mouse move map 🛠️

En form av heat map som visar hur besökarna flyttar musen över skärmen vilket innebär att detta endast finns tillgängligt för desktop. Musrörelserna indikerar också hur användarna tittar på skärmen.

Multivariat test 🛠️

En metod att jämföra flera olika versioner och kombinationer av element för att se vilka som tillsammans presterar bäst.

N

NPS ⚙️

Står för Net Promoter Score och mäter kunders vilja att rekommendera ett företags produkter eller tjänster till någon annan. Ju högre NPS desto lojalare och nöjdare kund.

O

Omnichannel ⚙️

Handlar om att möta sina kunder på ett bra sätt i alla kanaler (webbplats, mobil, fysisk butik, etc). Det gäller att definiera varje kanals enskilda mål för att få dem att fungera bra tillsammans.

P

Persona 💡

För att bättre förstå dina kunder kan du genom data ta fram olika personas. Dessa skapas med exempelvis information om kundernas demografi som exempelvis åldersgrupp, kön, inkomst, sysselsättning och geografisk plats.

Personalisering 🛠️

Innebär att anpassa innehåll för att bättra mappa mot olika målgrupper, det baserat på insamlad data. En utförlig förklaring av personalisering.

Persuasion techniques 💡

Olika motivationstekniker för att besökare ska konvertera. För att veta vilken teknik du ska använda måste du känna din målgrupps behov och drivkrafter. Lästips för dig som vill lära dig mer om webbpsykologi

Positiv förstärkning 💡

När du får en bekräftelse på att du gör något rätt, t.ex. i form av grön check mark i ett formulär, motiveras du att fortsätta och slutföra det du påbörjat. Du skapar en ökad motivation alltså.

Preheader 🖌️

Den text som ligger under ämnesraden när du ser ett mail i din inbox. Preheadern är en (ofta outnyttjad) yta som hjälper dig i din e-postmarknadsföring.
Så boostar du ditt nyhetsbrev med anpassad preheader.

Pricing techniques 💡

Olika sätt att presentera priser för att de ska se så fördelaktiga ut som möjligt. Viktigt att tänka på är att pris uppfattas relativt och i förhållande till andra priser.

Prospect

En potentiell kund som på något sätt har visat intresse för din produkt eller tjänst och är närmre konvertering än en ”lead”. Kontakten med prospects är oftast personliga och sker genom tvåvägskommunikation.

Prospect awareness scale 🛠️

Dina leads/prospects (besökare och potentiella kunder) befinner sig i olika stadier på sin resa mot ett köpbeslut. Från helt ovetande till väl införstådda i vad du erbjuder. Det är viktigt att din webbplats på rätt ställen kan bemöta alla besökare, oavsett var på skalan de befinner sig. Ett exempel och förklaring till modellen.

R

Refinement test 🛠️

En sätt att ta sig an A/B-test när du vill utvärdera specifika faktorer eller element, alltså som oftast i form av små förändringar.

Retroaktivt test 🛠️

En testmetod där du, istället för att prova något nytt, tar bort saker du lagt till på din webbplats för att veta om ändringen du gjort var/är bättre eller sämre. Testningen blir således retroaktiv eller ”baklänges”. Här finns mer att läsa om retroaktiva test

S

Scarcity 💡

Med ett inspel av oro ökas i regel din motivation till handling. Det kan t.ex. vara känslan av att en produkt eller tjänst håller på att ta slut och att vi därför måste handla direkt. ”Sista chansen, bara en kvar i lagret!”.

Scroll map 🛠️

En form av heat map som visar hur besökare scrollar på en webbplats olika sidor och berättar vilka delar som flest besökare ser/inte ser.

Shotgun testing 🛠️

En form av A/B-testning som direkt är felaktig om du vill jobba datadrivet och skapa välgrundade förbättringshypoteser. Shotgun testing innebär att du skapar en mängd olika tester för att med tiden kunna se vilken/ om någon testversion gav den förändring som söktes.

Seals of approval 💡

Olika externa märken och badges som intygar att ditt företag är ”certifierat” inom vissa områden ökar sidans trovärdighet.

Social proof 🖌️

Det andra tycker, tänker och gör påverkar vad vi själva tycker, tänker och gör. Ser vi att flera andra köper en produkt eller tjänst är vi mer benägna att göra det själva.

Split test 🛠️

Se A/B-test: Trafiken sprids slumpartat mellan originalsidan och en eller flera experimentsidor. Genom analys kan man sedan dra slutsatser kring aktivitet på de olika sidorna för att se vilken variant som presterade bäst.

Split URL-test 🛠️

Fungerar på samma sätt som ett A/B-test, men istället för att samma webbsida visas i olika form delas besökarna upp mellan olika url:er.

Statistisk signifikans 🛠️

Visar procentuellt huruvida ett testresultat är representativt givet dina fördefinierade värden och din förväntade förändring. Givet det förväntade resultatet kan du med statistisk signifikans säga om resultatet är tillförlitligt eller ej, alltid med en standardavvikelse men med hög eller låg sannolikhet. Att A/B-testa är komplext, mer här.

Step visualization 🛠️

Få ett mer användbart formulär genom att visa hur många steg det är att ta sig igenom samt vilket steg personen befinner sig på just nu. Se också Goal gradient.

System 1 och system 2 💡

Det finns två tankesätt enligt psykologen Daniel Kahneman – system 1 och system 2. System 1 är det snabba, instinktiva och emotionella sättet. System 2 är det långsamma, reflekterande och logiska sättet. Beroende på vilket system du vill fånga upp finns det olika sätt att anpassa design och copy på din webbplats.

Sökvittring 💡

Keeping the scent på engelska. Besökare som hamnar på en sajts landningssida från en adwords-annons måste känna igen sig. De har sökt, fått upp ett spår och måste behålla sökvittringen när de kommer in på sajten. Det innebär att landningssidan helst ska innehålla samma rubrik och innehållet stämma överens med det som står i annonsen.

T

Trial model 🛠️

Erbjudande till kunder att prova på en produkt/tjänst gratis en kortare tid. På så sätt är tröskeln för att börja använda produkten/tjänsten lägre än om de skulle behöva betala för den.

U

Urgency 💡

Känslan av att vi måste agera nu om vi ska hinna köpa en produkt eller tjänst. ”Bli medlem nu” är ett exempel.

Usability 🛠️

Står för användbarhet, hur lätt eller svårt det är att använda en webbplats utifrån bland annat design, språk och navigation.

USP 💡

Står för Unique Selling Point eller Unique Selling Proposition och är de exklusiva egenskaper som skiljer ditt företags erbjudande från dina konkurrenters.

UX 🛠️

Står för User Experience vilket alltså betyder användarupplevelse. För att få till en bra sådan gäller det att möta kundens behov utan en massa hinder på vägen.

Få bättre UX för dina KPI:er

V

Value proposition 💡

Ett värdepåstående som berättar för besökaren varför denne ska bli kund hos just dig.

Visuell hierarki ⚙️

En princip att ordna innehållet på sin webbsida efter. Det viktigaste innehållet bör ligga först och sedan ta användaren vidare till nästa steg. De bästa visuella hierarkierna leder användaren tryggt och säkert fram till konvertering.

W

Webbpsykologi 💡

Vad BESÖKARNA tror att de gör på din sajt, vad DU tror de gör på din sajt och vad de VERKLIGEN gör är helt åtskilda saker. För att få lite bättre förståelse för hur användare tycker och tänker krävs en viss kunskap inom webbpsykologi. Lästips om du vill bli en fena på webbpsykologi

Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.