Konverterings­analyse

Konverterings­analyse

Din side lekker penger – Vi finner hvor og hvorfor!

Din nettside eller digitale tjeneste lekker penger, men du vet ikke helt hvorfor det skjer eller hvor stort problemet er? Vår konverteringsevaluering hjelper deg med å få oversikt og løser ditt konverteringskluss. Rapporten gir deg en fullstendig og prioritert liste over forbedringstiltak.

Med denne rapporten i hånden har du en tydelig plan for å enten å kickstarte optimaliseringsarbeidet eller løfte fortløpende testing og optimering.

Det kan vi hjelpe deg med:

  • Just do it: Endringer som er raske og enkle å fikse, men også kritiske for konverteringen.
  • Utforsk: Interessante funn som trenger ytterligere data og/eller research
  • Testområder: Funn med forbedringspotensiale hvor vi har tilstrekkelig med data og dermed godt grunnlag for konkrete hypoteser til A/B testing.

Bang for the buck – dette får du:

  • Dette er dine største problemer – Med forslag til hvordan du løser disse
  • Forbedringspunkter i prioritert rekkefølge – Slik at du vet hvor du skal starte

Data er grunnlaget i vårt arbeid

Vi bygger analysen på data fra dine besøkende – hvor de lander, klikker og faller av. På bakgrunn av denne data ser vi på kjøpstrakten som en helhet og identifiserer hvor det største potensialet for forbedringer ligger.

Vår kvalitetssikring er erfaring fra over 600 optimeringsprosjekt, som hjelper oss å raskt identifisere de “vanligste” konverteringsdreperne.

For å finne de største lekkasjene på ditt nettsted (web, mobil eller app) grupperer vi adferden til dine besøkende om til en konverteringstrakt.

For hvert steg i trakten blir besøkendes atferd nøye analysert og vi jobber med å få flere til å gå til neste steg i trakten og ende opp der du ønsker, hovedsakelig med en transaksjon som er viktig for deg (sign-up til nyhetsbrev eller mere informasjon, kjøp eller andre mål du har).

Hvordan gjør vi dette? Jo, vi gjør en grundig datadrevet analyse (ofte med hjelp av Google Analytics, Jupyter, Hotjar) og kombinerer dette med ekspertanalyse hvor vi bruker erfaringene vi har i gjennom over 1000 konverteringsprosjekt.

Hvor dypt graver vi i en konverteringsanalyse?

Konverteringsanalysen tilpasses ditt nettsted, dine behov og din kundereise. Omfanget vil variere, men dette er de typiske alternativene:

Konverteringsanalyse Landingsside

Her tar vi for oss en spesifikk landingsside – som oftest er denne siden hjertet i virksomheten din.

Konverteringsanalyse Fokus

Din primære kundreise. f.eks. kundereisen på en e-commerce side eller kjøpe av en forsikring.

Konverteringsanalyse Total

Gjennomgang av hele kundereisen. Her løfter vi hver eneste sten. Utifra hva som er ditt behov, kan vi analysere alt fra registrering av e-post til kjøp og retention (gjenkjøp).

Snakk med vår ekspert

Marte Jonsrud Dille har mange års erfaring fra CRO og er leder av Conversionista Norge.

Spør ekspert

Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.