Rebtel

Ved å legge til flaggikoner og endre format på prisinformasjon i startsidens søkeresultat økte Rebtel sin signup med 41%.

Bedre UX – dvs. basert på data og forståelse

I Google Analytics ble det oppdaget at den høytrafikkerte startsidens søkefunksjon hadde en konverteringsrate som sannsynligvis kunne forbedres, samt at en kampanjeside hadde en konverteringsrate som var uvanlig høy for nettsiden. I designet fantes det to ledetråder til denne forskjellen …

Se hvordan testhypoteser ble utviklet og kvalitetssikret, og hvordan en 41% økning i konverteringsraten på den viktige startsiden kunne fastslås.


Rebtel logga

Om Rebtel

Rebtel er en tjeneste for internasjonale telefonsamtaler. Målet deres er å utfordre telekom-markedet ved hjelp av unik teknologi og nye prismodeller. De omsetter i dag for 80 millioner dollar og har ca. 1 million unike besøkende på nettsiden per måned.


1. Startpunktet – Forstå dataene

Google Analytics viste at en mindre trafikkert kampanjeside (med samme konverteringsmål som startsiden) hadde en unormalt høy konverteringsrate. Startsidens primære element var å benytte et søkefelt for å:

  1. Søke opp land å ringe til
  2. Se pris for valgt land
  3. Signup – primært konverteringsmål

Original da Rebtel
Vi så raskt at kampanjesiden ikke bare skilte seg ut med tanke på konverteringsrate, men at også den grafiske utformingen skilte seg fra de andre landingssidene med lignende konverteringsmål.

  • Prisene på kampanjesiden var oppgitt i «pris per minutt» snarere enn «Du får X minutter»
  • Ikoner med flagg i nærheten av prisen manglet på startsiden

2. Forenkle for brukeren; «Hva får jeg?»

Den høykonverterende landingssiden på Rebtel skiller seg ut ved at den med en gang viser spesifikk kostnad for det landets landingsside som man har havnet på. Den besøkende trenger ikke å gjøre mer for å finne det han eller hun kom for å se.

Vi ville fjerne all friksjon i søkeresultatet på startsiden ved å gjøre det enklere for brukeren og pakke inn tilbudet for å oppnå følelsen av et fysisk produkt:

  • Fokusere på det totale antallet minutter du får – ikke minuttpris (forenkle)
  • Legge til flagg (bekrefte hvilket land prisene refererer til)
  • Liste opp vilkår med haker (symbol for å inngi tillit)

Modelo CRO

Konverteringsmodellen:

Vi har utviklet en modell for konverteringsoptimalisering som viser når i kundereisen du skal ta i bruk hvilke webpsykologiprinsipper.

I Rebtels søkeresultat vil den besøkende vurdere tilbudet og ta en beslutning.

Fokus må derfor ligge på å minske friksjonen ved å jobbe mye med verdi, forenkling og bekreftelse.

Formulert hypoteseformel

Den blir også kalt for bullshit detector. Hypoteseformelen brukes når det skal gjøres en forandring eller et eksperiment på siden. Du burde også ta den i bruk.

Hypotesformel Rebtel

Det er dumt å kopiere «det som er bra» rett fra én side til en annen.

3. Nytt design ble utviklet

Hypotesen var at vi kunne forbedre prisinformasjonen i startsidens søkeresultater ved å bruke et nytt prisformat som lignet det på andre landingssider – samt ytterligere tydeliggjøring og bekreftelse av søkeresultatet med flaggikoner.

Det at avkrysningsfelter og haker konverterer vet vi fra tidligere prosjekter, og vi valgte å legge til haker ved de opprinnelige vilkårene for å øke tillit og gi en følelse av garanti.
Design ny Rebtel

Hva ble målt i prosjektet?
Den primære KPI-en vi målte var andelen nye besøkende som ble nye betalende kunder. Du vil nesten alltid ha sluttkonvertering som ditt primære mål, siden det er det som har betydning for virksomheten din. I tillegg til det vil du også se på langsiktige resultater, dvs. «Hvordan påvirkes den langsiktige veksten min av denne forandringen?»

Takket være bra vilkår i Google Analytics, som har gode segmenteringsmuligheter, kunne vi velge å kun inkludere dem som brukte søkefunksjonen i eksperimentet. Andre besøkende ble ikke regnet med i testen, og ødela dermed ikke for testdataene.

A/B-testen ble gjennomført med testverktøyet Optimizely integrert med analyseverktøyet Google Analytics, for å sikre datakvalitet. Alle priser og tider blir lastet dynamisk i A/B-testen, så eksperimentet kunne rulles ut etter en lengre utviklingsperiode.

4. Resultater påvist med A/B-testing

Etter å ha A/B-testet den nye testversjonen var resultatet:

  • Konverteringsrate for alle enheter +41%
  • Konverteringsrate spesifikt for mobil +55%

Resultatet har over 99% statistisk signifikans. Etter dette eksperimentet valgte vi å fokusere på bruken av søkefeltet – å få flere til å søke nå som søkeresultatet er optimalisert.

Sökresultat före och efter

Teste A / BAB-testing er en metode hvor du på tilfeldig vis leder de besøkende til to eller flere varianter av en side. Deretter måler du resultatene for de ulike variantene frem til du har en statistisk signifikant vinner. Testen utføres på dine virkelige besøkende som ikke vet om at de utsettes for en test. På den måten unngår du de forvrengte resultatene som du får i spørreskjemaer eller brukstester med utvalgte testpersoner.

Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.