Hva er stemmesøk?

Carolyn Lööw

Stemmesøk, det å bruke stemmekommandoen for å søke etter informasjon på blant annet Google og Bing, er noe som har kommet for å bli. Allerede i 2016 sa Google at 20% av søk fra mobil skjer ved hjelp av stemme. Dette tallet er likevel ikke så høyt, sammenlignet med tall selskapet har gått ut med tidligere. Allerede i 2010 ble det sagt at 25% av alle søk fra Android-telefoner i USA var stemmesøk.

En av årsakene til at stemmekommandoen blir mer og mer vanlig, er at det både er enklere og raskere å stille et spørsmål muntlig enn å skrive det inn. Ifølge en undersøkelse som ble gjort ved Stanford University, så går det tre ganger raskere å bruke speech-to-text enn å skrive teksten inn manuelt. Det har blitt gjort flere undersøkelser som tyder på at det ikke kun er blant ungdom denne trenden er i vekst. Eldre målgrupper bruker også det nye grensesnittet – både hjemme og rundt andre mennesker.

Hvordan fungerer Google?

Skal vi forstå hvordan stemmesøk fungerer, så må vi begynne med å forstå algoritmene til Google. Stemmesøk er et nytt grensesnitt som gir en bedre brukeropplevelse (det vil ihvertfall bli det, i takt med at assistentene utvikles), men resultatet kommer fremdeles til å basere seg på hvordan systemet er bygget. Med andre ord: Grensesnittet i seg selv kommer ikke til å løse problemet med dårlig strukturerte data.

I 2013 slapp Google algoritmeoppdateringen Hummingbird. Etter det handlet det ikke lenger bare om hva brukeren søkte etter. Det handlet om hva brukeren faktisk mente med søket.

Dette tvang dem som jobber med søkemotoroptimalisering til å skifte strategi. Tidligere hadde de først og fremst jobbet med søkeordstetthet. Nå ble de tvunget til å forstå formålet med søket, for å kunne svare på det brukeren egentlig lurer på.

«Tidligere hadde de først og fremst jobbet med søkeordstetthet. Nå ble de tvunget til å forstå formålet med søket, for å kunne svare på det brukeren egentlig lurer på.»

Med stemmesøk tar man dette enda et skritt lenger. I takt med at man bruker stemmeassistenten, så vil den lære seg hvordan brukeren prater og bli flinkere til å forstå hva han eller hun egentlig mener. Søkemotoren forstår også i større grad hvordan søk som er gjort etter hverandre henger sammen.

Hvordan søker man?

Vi har allerede slått fast at mange søk fra mobil blir gjort med stemme, først og fremst i engelskspråklige land hvor stemmeassistenter allerede har eksistert en stund. Men hvordan påvirker stemmesøk den faktiske søkeatferden?

Ved en forenkling kan man dele søkeatferden i tre faser. På 2000-tallet ble de fleste søk gjort via data. Søkefrasene var korte, ofte bare ett eller noen få ord. For å få mer spesifikke resultater la man til flere ord – litt på samme måte som man bruker et filter i en nettbutikk.

2010-tallet kan beskrives som tiåret da smarttelefonen tok over en stor andel av søkene. Vi begynte i større og større grad å bruke lengre søkefraser – gjerne formulert som spørsmål, eller med «nær meg» i innholdet. Søk på mobil har vært i så rask utvikling at det ikke lenger er nødvendig å skrive «nær meg» når vi leter etter tjenester eller steder. I de fleste tilfeller vil Google vise relevante resultater som ligger nærmest det stedet hvor vi befinner oss.

Frem til 2020-tallet vil vi sannsynligvis se en forskyvning i retning av at flere og flere søk gjøres ved hjelp av stemme. Det blir spennende å se når skiftet skjer, og stemmesøk står for majoriteten av de søkene som blir gjort. Allerede nå ser vi en forandring i søkeatferden, i takt med at brukerne tilpasser seg grensesnittet. Stemmesøk blir ofte gjort som hele setninger, noe som gjør at antallet ord øker i forhold til søk på desktop eller smartphone. Det dreier seg også i større grad enn før om spørsmål.

Hvordan ser søkeresultatet ut?

Det er ikke bare tolkningen av søkespørsmålene som representerer en utfordring for søkemotorene. Et viktigere spørsmål er hvordan svarene skal presenteres, når det ikke finnes en skjerm å vise resultatet på. Google har valgt å løse dette ved hjelp av deres «Quick Answers» – en kort informasjonssnutt hentet fra en nettside om anses å besvare spørsmålet på den beste måten. Når et spørsmål blir stilt ved bruk av stemme, så leser Google ganske enkelt opp resultatet som vises i Quick Answer-boksen, sammen med nettsidens navn.

Google Quick Answers, eller «Answer Boxes» som de også kalles, ble for alvor introdusert i søkeresultatene i 2016. Da var de først og fremst synlige i resultater for spørsmål som begynte med «Hva er». Siden da har de blitt mer fullstendige med svar for flere andre typer spørsmål, og blir vist øverst i det organiske resultatet (under annonsene). Det at svaret blir vist over den første posisjonen i resultatet, har gitt boksen kallenavnet «position zero», eller «posisjon null».

«Det svaret som blir vist i boksen er hentet fra en av nettsidene som rangerer organisk på 1.-10. plass, men man trenger ikke å ligge på første plass for ha mulighet til å synes der. Det er faktisk relativt sjeldent den nettsiden som ligger på første plass som vises.»

I arbeid med søkemotoroptimalisering snakker vi ofte om viktigheten av å rangere øverst i søkeresultatet (du kjenner vel til memes som sier at «den beste plassen å gjemme et lik på, er side nr. 2 i Googles søkeresultater»?). I takt med at flere og flere brukere går over til stemmesøk, så vil vi i større grad snakke om viktigheten av å synes på posisjon null.

Det vil ikke lenger handle om de tre øverste resultatene som kommer til å synes på den begrensede skjermflaten når man gjør et søk. Istedenfor er det den ene posisjonen som leses opp det vil handle om. For hvor mange kommer til å klikke seg videre i resultatene, når det er så enkelt å bare gjør et nytt søk?

Konklusjon

Vi ser at stemmesøk er i vekst, og det kommer sannsynligvis ikke til å avta i overskuelig fremtid. Det er både bra og dårlig for markedsførere (og sannsynligvis veldig bra for brukere).

Det er bra for markedsførere som ser potensialet og allerede nå begynner å tilpasse SEO-strategien sin for stemmesøk. Det er dårlig for dem som overser endringene i brukeratferd og fortsetter å skape samme type innhold som før.

Det er på tide å se over SEO-strategien sin for å sikre at den møter de nye kravene fra de besøkende. Det perfekte tidspunktet å starte på er nå.

I neste innlegg kommer vi til å fortelle mer om hvordan du kan optimalisere sidene dine for å øke sjansene for å dukke opp i Google Quick Answers.

 

 

 

Se også disse blogginnleggene