Rebtel

Genom att bl.a. addera flagg-ikoner och ändra format på prisinformation på startsidans sökresultat ökade Rebtel sin signup med 41 %.

Bättre UX – d.v.s. baserad på data och förståelse.

I Google Analytics upptäcktes att den högtrafikerade startsidans sökfunktion hade en konverteringsgrad som troligtvis kunde förbättras, samt att en kampanjsida hade en för sajten ovanligt hög konverteringsgrad. I designen fanns två ledtrådar till skillnaden…

Se hur testhypoteser togs fram, kvalitetssäkrades och hur 41 % ökad konverteringsgrad på den viktiga startsidan kunde fastställas.


Rebtel logga

Om Rebtel

Rebtel är en tjänst för internationella telefonsamtal. Deras mål är att utmana telecom-marknaden genom unik teknologi och nya prismodeller. De omsätter idag 80 miljoner dollar och har ca 1 miljon unika besökare per månad på sajten.


1. Startpunkten – Förstå datan

Google Analytics visade att en mindre trafikerad kampanjsida (med samma konverteringsmål som startsidan) hade en avvikande hög konverteringsgrad. Startsidans primära element var att interagera med ett sökfält för att:

  1. Söka land att ringa till
  2. Se pris för valt land
  3. Signa up – primärt konverteringsmål

Original da Rebtel

Vi såg snabbt att kampanjsidan inte bara avvek i konverteringsgrad, utan även att den grafiska utformningen skiljde sig mot de andra landningssidorna med liknande konverteringsmål.

  • Priserna var på kampanjsidan uttryckta i ”Pris per minut” snarare än “Du får X minuter”
  • Ikoner med flaggor nära priset saknades på startsidan

2. Förenkla för användaren; ”Vad får jag?”

Den högkonverterande landningssidan på Rebtel skiljer sig då den direkt visar specifik kostnad för det lands landningssida du nått. Besökaren behöver inte engagera sig för att hitta det den kom för att se.

Vi ville skala av all friktion i sökresultatet på startsidan genom förenkla för användaren och paketera utbudet för att uppnå känslan av en fysisk produkt:

  • Fokusera på totalt antal minuter du får – inte minutpriset (förenkla)
  • Addera flaggor (bekräfta vilket land priserna avser)
  • Lista villkor med bockar (symbol för att ge förtroende)

Modelo CRO

Konverteringsmodellen:

Vi har tagit fram en modell för konverteringsoptimering som visar när i en kundresa du ska tillämpa vilka webbpsykologiprinciper.

I Rebtels sökresultat befinner kommer besökaren att utvärdera utbudet och fatta ett beslut.

Fokus ska därför ligga på att minska friktionen, genom att jobba mycket med värde, förenkling och försäkran.

Formulerad hypotesformel

Även kallad en bullshit detector – Hypotesformeln används när en förändring eller ett experiment ska göras sajten. Du borde också använda den.

Hypotesformel Rebtel

SKAPA DIN EGEN HYPOTESFORMEL HÄR

Det är dumt att direkt kopiera ”det som är bra”, från en sida till en annan.

3. Ny design togs fram

Hypotesen var att vi kunde förbättra prisinformationen på startsidans sökresultat genom att applicera ett nytt prisformat, liknande det på andra landningssidor – samt ytterligare förtydliga och bekräfta sökresultatet med flaggikonerna.

Att check marks och bockar konverterar vet vi sedan tidigare projekt, och vi valde att addera bockar till de befintliga villkoren för att öka förtroende och inge garantikänsla.

Design ny Rebtel

Vad mättes vid experimentet?

Den primära KPIn vi mätte var andelen nya besökare som blev nya betalande kunder. Du vill nästan alltid ha slutkonvertering som ditt primära mål, då det är vad som spelar roll för din verksamhet. Adderat till det vill du dessutom se på resultaten långsiktigt, d.v.s. ”Hur påverkas min långsiktiga tillväxt av denna förändring?”

Tack vare bra förutsättningar i Google Analytics med fina segmenteringsmöjligheter kunde vi inkludera enbart de som använde sig av sökfunktionen i experimentet, övriga besökare räknades inte in i testet och smutsade således inte ner testdatan.

A/B-testet genomfördes med testverktyget Optimizely integrerat med analysverktyget Google Analytics, för säkring av datakvalitet. Alla priser och tider laddas dynamiskt i A/B-testet, så efter en längre utvecklingstid kunde vi rulla ut experimentet.

4. Resultat bevisat med A/B-testning

Efter att ha A/B-testat den nya testversionen var resultatet:

  • Konverteringsgrad alla enheter +41 %
  • Konverteringsgrad specifikt mobil +55 %

Resultaten har över 99% statistisk signifikans.
Efter detta experiment valde vi att fokusera på användningen av sökfältet – Få fler att söka då sökresultatet nu optimerats.

Sökresultat före och efter

Teste A / BAB-testning är en metod där du slumpmässigt styr besökare till två eller flera olika varianter av en sida. Sedan mäter du resultatet för de olika varianterna tills du har en statistiskt signifikant vinnare. Testet görs på dina riktiga besökare som inte vet om att de utsätts för ett test. På så sätt undviker du de snedvridningar i resultat som du får i enkäter eller användartester med utvalda testpersoner.

Läs mer om A/B-tester på: Det starkaste verktyget för att optimera.

Fråga en CRO-expert:

Vi tror att vi kan öka din konvertering också. Om du vill förstå vart vi skulle börja optimera med dig, eller se utefter vilken metod, kan vi berätta mer om det. Fyll bara i:

Fråga CRO expert

Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.