Rädda Barnen

Hur vi använde psykologiska principer för att öka intäkterna hos Rädda Barnen.

Vad ville Rädda Barnen ha hjälp med?

Vi har arbetat med Rädda Barnen under en längre tid och såg under ett tidigare projekt att det fanns mycket friktion och förbättringspotential när det kom till deras formulär. Tillsammans arbetade vi fram nya formulär, baserade på principer så som price anchoring och visuell hierarki, vilket ökade intäkterna med 12 %!


Rädda Barnen

Om Rädda Barnen

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter i Sverige och i världen. De arbetar på lång- och kort sikt för att inget barn ska behöva fara illa. Arbetet utgår ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, som säger att alla människor har lika värde, men att barn har särskilda rättigheter. Rädda Barnen har 30 medlemsorganisationer verksamma i över 120 länder.


1. Låt oss börja från början…

Hela projektet uppstod genom en konverteringsutvärdering som vi gjorde åt Rädda Barnen ett tag tillbaka. Vi hade märkt att det fanns många problem i de dåvarande formulären som användare helt enkelt inte tog sig förbi. På grund av formulärens utformning var det också svårt att spåra vart exakt användarna stötte på problem och därför svårt att se hur vi kunde hjälpa till.

Detta triggade ett helt nytt projekt, alltså det vi ska berätta om nu.

Utseende hos befintligt formulär:

RB_original_form

Så här såg det befintliga formuläret ut, innan vi designade version B som testades mot detta original..

2. Lösningen – Förbättrad visuell hierarki och price anchoring

Det vi ville åstadkomma i projektet var att skapa helt nya formulär för att:

  • Förenkla spårandet av användarna och ge Rädda Barnen värdefull data
  • Göra det enklare för dem att skänka pengar
  • Få användarna att välja ett betalningsalternativ som var bättre för Rädda Barnen

Vi följde kända principer och UX-metoder, bland annat olika webbpsykologiska principer så som price anchoring* och visuell hierarki* när vi designade de nya formulären.

”Vi följde kända principer och UX-metoder, bland annat olika webbpsykologiska principer så som price anchoring* och visuell hierarki* när vi designade de nya formulären.”

* Price anchoring innebär att du visuellt prioriterar det pris (i detta fall) månadsbelopp som du helst vill att dina kunder välja genom att få det att se ut som ett mer attraktivt erbjudande. Du visar pris A för att förankra det i besökarens huvud och senare visa pris B som är billigare och då helt plötsligt känns som en mycket bättre deal för besökaren.
* Visuell hierarki innebär att du med hjälp av design gör att användarens ögon dras till den del av sidan som du vill att de ska fokusera sin uppmärksamhet på främst. Se nedan för exempel.

3. Mål för projektet

Dessa var de mål vi hade under projektets gång:

Få fler besökare att bli månadsgivare genom att dela upp check-out-flödet i fler, enklare steg

rädda barnen nytt flöde

Öka snittgåvan för månadsgivare med hjälp av price anchoring som motiveringsprincip

rädda barnen price anchoring

Öka livstidsvärde för månadsgivare

Alltså att få fler personer att välja autogiro via e-leg som betalningssätt istället för autogiro via blankett eller kontokortsbetalning genom att arbeta med visuell hierarki.

rb_nytt_betalsätt
Förbättra användarupplevelsen

Förenkla registrering och tillåta besökaren hämta uppgifter med personnummer.

rädda barnen ny registrering

Allt detta körde vi A/B-test på under cirka två månaders tid.

 

4. Resultat efter A/B-testning

Efter att ha gjort nya formulär samt implementerat och A/B-testat dessa under 8 veckor fick vi se resultatet av vårt arbete. Det visade sig att det genomsnittliga intäkterna ökat med 12 %.

Resultat:

  • Intäkterna ökade med +12 %
  • +33 % fler valde autogiro via e-legitimation som betalmetod

Vi kunde också minska andelen autogiro via blankett med -42 %. Resultaten är statistiskt säkerställda. Anledningen till att denna minskning är värdefull för Rädda Barnen är att många beställer hem blanketten men sedan inte blir givare för att de inte fyller i den.

rädda barnen original vs variation

Minskad konverteringsgrad som följd…

Under vår testperiod minskade konverteringsgraden med 19 % men vi ser det totala resultatet som positivt. Vi baserade vår hypotes på price anchoring. Trots att färre valde att ge en gåva var gåvobeloppet högre och fler på autogiro, alltså ökade livstidsvärdet per besökare.

Vi hade inte räknat med att konverteringsgraden skulle gå ner i den utsträckningen men det pekar på vikten av att mäta mot rätt konverteringsmål – och att förstå vad siffrorna betyder på sikt.

Experimentet gav nya insikter om köpbeteenden och målgrupper, insikter som leder till nya hypoteser.

 

5. Jaha, nu då

Nästa steg i vårt samarbete med Rädda Barnen är att arbeta utifrån denna nya baseline och på så sätt öka konverteringsgraden (alltså få in fler månadsgivare).

Rädda Barnens konverteringshjältar

För att lyckas med CRO och driva optimering i en stor oganisation, behövs engagemang. På Rädda Barnen vill vi framhäva konverteringshjältarna Karin Sellin och Joakim Larsson, två digitala ninjor som jobbar dagligen med att optimera för att rädda barn i världen. TACK!Fler hjältar som er och världens webb blir lite bättre.

Fråga en CRO-expert:

Vi tror att vi kan öka din konvertering också. Om du vill förstå vart vi skulle börja optimera med dig, eller se utefter vilken metod, kan vi berätta mer om det. Fyll bara i:

Fråga CRO expert

Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.