Menigo

Med ett optimerat internsök kunde Menigo se fler sökningar, ökad konvertering och minskad bounce rate på startsidan.

Mer fokus på den viktiga sök-funktionen

Efter analys kunde vi se att en majoritet av Menigos kunder använde sökfunktionen vid köp, och de som sökte produkter tenderade också att handla oftare. Problemet var att sök-funktionen inte hade den synlighet den förtjänade.

Se hur vi förenklade sökfunktionen och ökade konverteringen åt Menigo.


Menigo logga

Om Menigo

Menigo är en av Sveriges största leverantör av färskvaror (och precis allt annat) till företag inom mat och dryck. Menigo har idag 15000 kunder i Sverige och omsätter 5.5 miljarder kronor per år. Menigo ägs av Europas största Foodserviceaktör.


1. Utvärdering – Vart ska vi börja

Menigo hade redan från start en riktigt bra konverteringsgrad, som följd av att befintliga kunder loggar in för att placera sina (ofta återkommande) ordrar. Vår uppgift var att lägga hela sajten under lupp i en konverteringsutvärdering, för att förstå hur användare beter sig idag och var störst potential till förbättring ligger.

Menigo SiteSearch

Sökningar är en vital del av köpresan

Vi kunde snabbt se att sökfunktionen var central, hela 65% av besökarna nyttjade internsöket och 86 % av försäljningen genererades från sök. Det som intresserade oss var att snabbordersöket som var mest nyttjad låg inte integrerad på startsidan utan ett klick bort på separat tabb. 

Menigo Original

Vi kunde också se att 82 % av de som använde sig av snabbordersöket, gjorde minst två sökningar i sitt besök.

2. De som söker konverterar – Kan vi få fler att söka?

Liknande diskussionen om hönan och ägget – söker du för att konvertera eller konverterar du för att du söker? En kombination av båda enligt oss. Kanske fick vi ett svar efter detta projekt?

Då Snabbordersöket är en central funktion för Menigos användare, ville vi förenkla funktionen, lyfta den till startsidan och få fler att använda den snabba vägen till köp – Vilket skulle förenkla för inköparna. Målgruppen och användarprofilen togs fram i det initiella arbetet och användes under hela projektet.

Målgrupp: En van användare som har sina rutiner och behöver en snabb och smärtfri orderprocess.

Med färre steg till Sök, ökad synlighet och förenklad användning vill vi:

  • Få fler att använda sökfunktionen
  • Öka konverteringsgraden hos de som söker
  • Minska bounce rate på startsidan

En wireframe och initiell skiss skapades:

Wireframe ny Menigo

Tips!
Du vill alltid presentera förslag, skisser och wireframes så generellt som möjligt, helt utan detaljer.

Varför? Jo, annars kommer de som du presenterar för att fastna i just detaljerna. Använd papper och penna, eller digitalt skissverktyg (vi använde Balsamiq vid wireframe här ovan).

3. Ny startsida med integrerat Snabbordersök

Så snart testidén presenterats kunde den färdiga designen tas fram – med Snabbordersök på startsidan.

Menigo Ny design

Observera att sökfältet är det samma som tidigare fanns under tabben ”Snabborder”.

4. Två nya designer i ett A/B/C-test

Att vi ville placera Snabbordersöket på förstasidan var den primära förändringen i testet. Men då vi också såg att sökresultatet kunde optimeras (för att ytterligare förenkla för användaren) valde vi också att sätta upp två designförslag med olika sökresultat.

Ett A/B/C-test förutsätter att du har tillräckligt mycket trafik för att nå signifikanta resultat.

  • B: Tre produkter framlyfta i sökresultatet
  • C: Produkter med stora bilder listade i sökresultatet

Menigo nytt sökresultat

Testet löpte över 2 veckor, med primärt konverteringsmål ”Andel som använder sök” och sekundära mål ”Konverteringsgrad” och ”Bounce rate”.

4. Resultat bevisat med A/B/C-testning

Efter att ha A/B/C-testat den nya testversionen med två olika resultatsidor var resultatet:

  • Variation C fick +28% fler sök än Originalet A
  • Variation C fick +12% fler konverteringar än Originalet A
    Resultaten hade över 99% statistisk signifikans.

Vi kunde också se att Variation C hade 11 % lägre bounce rate än Originalet A, resultatet hade 88% statistisk signifikans.

Hypotesen om att sökare konverterar i större utsträckning blir bekräftad i experimentet. Men vi kan också konstatera att den ökade andelen fler besökare som söker inte är tillräckligt stor för att lyfta konverteringsgraden över alla besökare, dvs de som söker och de som inte söker. Vi såg en försäljningsökning om +1 % över alla ordrar.

Lärdom från sökresultatet: Besökare konverterar generellt bättre om de visas en listvy med större bilder – För Menigo och denna testperiod.

Testversion ABC

Teste A / B

AB-testning är en metod där du slumpmässigt styr besökare till två eller flera olika varianter av en sida. Sedan mäter du resultatet för de olika varianterna tills du har en statistiskt signifikant vinnare. Testet görs på dina riktiga besökare som inte vet om att de utsätts för ett test. På så sätt undviker du de snedvridningar i resultat som du får i enkäter eller användartester med utvalda testpersoner.

Läs mer om A/B-tester på: Det starkaste verktyget för att optimera.

Fråga en CRO-expert:

Vi tror att vi kan öka din konvertering också. Om du vill förstå vart vi skulle börja optimera med dig, eller se utefter vilken metod, kan vi berätta mer om det. Fyll bara i:

Fråga CRO expert

Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.