Magine

Om du identifierar en hög bounce rate, och gör en förändring som ökar bounce rate – har du misslyckats då? Inte nödvändigtvis, growth handlar inte bara om en parameter.

TV Magine

Identifiera vad – Förstå varför.

Att se vad som händer är en sak, kanske en enkel sådan. Men att förstå varför det händer och förstå hur du kan förändra det är en annan. Det var många som lämnade Magine direkt på startsidan, och det skulle visa sig att med vår förändring var det fler som lämnade men i slutändan fler som fullföljde och blev prenumeranter. Det handlar om att förstå varför något händer.

Låter kanske enkelt?


Magine TV Logga

Om Magine

Magine.com är ett ungt, banbrytande molnbaserat TV-bolag som erbjuder både Live-TV och Play-funktion i samma tjänst. Deras plattform erbjuder TV, live och med PLAY-funktion. Kort sagt, TV på dina villkor.


1. Startpunkten – Vad kan du göra här?

Många besökare kom till Magine’s tyska startsida där du kan ta dig vidare för att signa upp ett testkonto eller ett abonnemang för Magine’s TV-tjänst. Problemet var att majoriteten av besökarna lämnade sidan utan någon interaktion (analysdata visade på hög bounce rate).

Varför lämnade många startsidan direkt?

  • Initialt ett lågt förtroendet för det unga företaget
  • Viktiga budskap kom för sent i flödet
  • Användare förstod inte hur tjänsten fungerade

Magine original
Konverteringsmålet var att få besökarna att starta ett gratisprov med Magine.

2. Omprioritera innehåll

Många av de problem som vi kunde identifiera (förtroende t.ex.), ansåg vi kunna lösa med befintligt innehåll – genom att ändra hierarkin och lyfta viktiga element tidigare i flödet.

När vi analyserar och designar en sida använder vi oss av vår egen analysmodell. Med modellen kan du lättare förstå vad en hemsida måste innehålla för att konvertera väl.

Modellen appliceras genom att ställa frågorna:

5 analyskomponenter

  1. Är sidan relevant?
  2. Vilket värde ger den mig?
  3. Kan jag lita på sajten?
  4. Finns det tydliga CTA’s?

Magine’s befintliga sida bemötte besökarnas initiala frågor för sent i flödet och vår hypotes blev således att de därför lämnade utan att agera med innehållet (en bounce). Genom att flytta innehållsdelen som beskriver produkten och ger en tydligare förklaring, till ”ovan scroll” på startsidan, skulle de initiala frågorna besvaras när de ställs. Det skulle få fler att börja interagera med sidan.

You’re the best thing that happened to us since TV.
– Erik Wikström, Co-Founder Magine

Magine variation
3. Resultat bevisat med A/B-testning

Siffrorna visade något överraskande på en högre bounce rate, men att fler av de som stannade faktiskt slutförde sin anmälan (+9%). När det blev tydligare hur tjänsten fungerade kunde besökarna bestämma sig snabbare. Fler försvann direkt, men de som låg närmast att köpa blev mer informerade och motiverade.

  • Ökad bounce rate på startsidan
  • Fler antal prenumeranter: +9 %

A/B-test Magine

A/B-testning AB-testning är en metod där du slumpmässigt styr besökare till två eller flera olika varianter av en sida. Sedan mäter du resultatet för de olika varianterna tills du har en statistiskt signifikant vinnare. Testet görs på dina riktiga besökare som inte vet om att de utsätts för ett test. På så sätt undviker du de snedvridningar i resultat som du får i enkäter eller användartester med utvalda testpersoner.

Läs mer om A/B-tester på: Det starkaste verktyget för att optimera.

Fråga en CRO-expert:

Vi tror att vi kan öka din konvertering också. Om du vill förstå vart vi skulle börja optimera med dig, eller se utefter vilken metod, kan vi berätta mer om det. Fyll bara i:

Fråga CRO expert

Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.