Fyndiq

Det är inte svårt att A/B-testa. Det svåra är att prioritera RÄTT experiment – de som ger mest valuta för pengarna.

En metod för att hitta till pudelns kärna!

Det saknades inte testidéer på Fyndiq. Det fanns redan en välfylld backlogg när Conversionista kom in i bilden.

Vi genomförde en konverteringsutvärdering, vilket fyllde på deras befintliga backlog ännu mer.

Det saknades inte heller en testkultur på Fyndiq. De jobbar löpande med optimering och har dedikerade resurser. Löpande optimering är viktigt och prioriteras.

Så vad saknades?


Fyndiq logga

Om Fyndiq

Fyndiq AB är Sveriges största marketplace, med över 1500 handlare som tillsammans säljer över 500,000 fyndprodukter i Fyndiqs e-handel. Allt från mode och skönhet, till mobiltillbehör och elektronik.


1. Startpunkten – vad var utgångspunkten?

Det vi direkt tillförde var en strukturerad process för att hitta RÄTT tester att genomföra. Det gjorde vi i två steg.

  1. Vi har arbetat med att optimera och testa e-handels-sajter i många år. Efter ett tag har vi kunnat se problemställningar och lösningar som återkommer. Baserat på detta har vi tagit fram en 5-stegsmodell för e-handelskonvertering. Den modellen kunde vi använda för att hitta VAR i Fyndiqs e-handelsflöden som den största förbättringspotentialen fanns.
  2. När vi fått en uppfattning om var den största potentialen fanns, sorterade vi om backloggen så att testhypoteserna med mest potential hamnade på toppen.

Konverteringsutvärderingen delade in alla findings i:

  • Just do it – förändringar som antingen är enkla och snabbt åtgärdade eller direkt är kritiska.
  • Utforska – där vi t.ex. saknade spårning för att kunna ta datadrivna beslut kring problemområden.
  • Testområden – där data redan fanns och testhypoteser direkt kunde ställas.

Det primära arbetet innebar att tillföra struktur, kvalitetssäkra och prioritera testhypoteser på ett datadrivet sätt – för att maximera utfallet av de tester som genomfördes.

2. Den huvudmisstänkte: produktsidan

Vår e-handelsmodell gav en bild av var sajten läckte mest och var förbättringsarbetet med A/B-testning skulle fokuseras. Vi valde att starta med produktsidan då den hade:

  • Hög bounce rate
  • Låg add to cart rate

Det var också en viktig landningssida, många besökare startade sitt besök och sitt köp här. Mycket trafik, många som lämnar direkt, få som lägger i varukorgen och det är den sida där besökaren fattar sitt köpbeslut. Produktsidan var helt enkelt Fyndiqs e-handelshjärta.

Produktsidan är e-handelns hjärta. Här finns stora möjligheter att motivera besökarens köpbeslut.

Dåvarande design:

Fyndiq original
3. A/B-test – Samla de viktigaste konverteringselementen

Tänk dig att din besökare ser på din sajt genom en tom toarulle. Det som syns i det begränsade synfältet finns. Det som inte syns finns inte. Därför ska viktiga element ligga nära varandra, så besökaren instinktivt ser dem utan att behöva leta runt.
Till hypotesen hör också den erfarenhet om att användares fokus ligger till vänster på en skärm, snarare än till höger, vilket har bevisats i tidigare användningstester.

Vår hypotes var:
Att tydligt gruppera produktsidans primära konverteringselement: Bild, Pris och Köpknapp. Dessa var från början utspridda på sidan och saknade koppling till varandra.

The three Ps of a Perfect Product page: Picture – Price – Putton

(Ok – Lite göteborgshumor där på slutet)

Ny design:

Ny design Fyndiq

Rent tekniskt och innehållsmässigt var det ett mycket enkelt test. Vi, mer eller mindre bytte plats på mitten- och högerspalten. Då fick de mest centrala elementen en framträdande roll på produktsidan – intill varandra.

4. Resultat

A/B-testet kördes igång och visade:

  • 4,9% ökad Add to Card
  • Ökad slutkonvertering om +3,7%
  • Motsvarar ökad revenue om 616 050 kr / månad

A/B-testet hade över 95 % statistisk signifikans.

Genom vår metod kunde vi, tillsammans med Fyndiq, hitta hypotesen med störst potential, lyfta upp den i prioriteringslistan och implementera en liten, enkel förändring som gav ett stort resultat.

5. Långsiktig optimering

Analys av testresultatet gav i vanlig ordning upphov till nästa generation testhypoteser, utöver den tidigare prioriterade testloggen. Arbetet med att optimera produktsidorna fortsatte löpande.

Teste A / BAB-testning är en metod där du slumpmässigt styr besökare till två eller flera olika varianter av en sida. Sedan mäter du resultatet för de olika varianterna tills du har en statistiskt signifikant vinnare. Testet görs på dina riktiga besökare som inte vet om att de utsätts för ett test. På så sätt undviker du de snedvridningar i resultat som du får i enkäter eller användartester med utvalda testpersoner.

Läs mer om A/B-tester på: Det starkaste verktyget för att optimera.

Fråga en CRO-expert:

Vi tror att vi kan öka din konvertering också. Om du vill förstå vart vi skulle börja optimera med dig, eller se utefter vilken metod, kan vi berätta mer om det. Fyll bara i:

Fråga CRO expert

Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.