Dagens Industri

Med tydligare värdeerbjudanden, en rubrik som rider på hur många prenumeranter det redan finns, och ett förenklat formulär och prenumerationsflöde lyfte vi antalet prenumeranter för Dagens industri med 29 %.

Ett optimeringsprojekt där tydlighet och förenkling stod i fokus.

Di är ett exempel på hur lätt det är att addera innehåll men desto svårare att skala ned till det essentiella. Användarförståelse och motivationspsykologi är viktiga aspekter för att kunna optimera ett ursprungligen jobbigt och långt signupflöde.

Läs hur vi tog fram förbättringshypoteser och hur vi kunde fastställa en ökad signup om hela 29%!


Dagens industri logga

Om Dagens industri

Di.se är en av Sveriges största ekonomisajt (upp till 1 miljon unika besökare per vecka) och en av landets största mediesajter totalt sett. På sajten finns nyheter om börs, sparande, skatter, försäkringar, bilar, boende, politik m.m.


1. Startpunkten – Identifiering av problem

Vid projektstart gjorde vi en konverteringsutvärdering som belyser var en sajt “läcker” och var man tappar potentiella konverteringar.

Den ursprungliga landningssidan bestod av två sidor, där första sidan utgjorde själva produktvalet och säljet. Andra sidan kan liknas vid en klassisk e-handelskassa med ett väldigt lång formulär.

I konverteringsutvärderingen identifierades en rad olika förbättringsområden där den största konverteringsdödaren var en väldigt stor dropoff på sida 2. Vår hypotes var att det var till följd att det oerhört långa formuläret. Det andra stora förbättringsområdet var att Dagens industris värdeerbjudanden inte presenterades tillräckligt bra.
Di original

2. Principer bakom testkandidaten

I samtal med marknadsavdelningen framkom det att de flesta kunderna väljer det fördelaktiga prova-påerbjudandet, vilket fick oss att ifrågasätta huruvida beskökaren ska behöva göra ett val överhuvudtaget.

Långa förmulär är riktiga konverteringsdödare.

Vi designade ett nytt formulär, där vi använder såkallad “gradual engagement”, dvs vi delar upp formuläret i steg, och börjar med enbart ett fält: e-post. Adressuppgifter hämtas med personnummer, och du får bara en sammanfattning av vilka uppgifter som hämtats. I det fall uppgifter inte lyckas hämtas, fyll de i manuellt, men i ett mycket mer avskalat formulär än originalformuläret.
Gradual engagement formulär Dagens industri

Potentiella förbättringar introducerades i AB-testets utmanare:

 1. Bättre rubrik, som använder “social proof” – 332 000 läser redan Di, prova du med.
 2. De viktigaste USP:arna (unique selling points) som bullet points över “folden”?
 3. “Allt detta ingår” har designats om, förut syntes bara rubrik och bild, och du var tvungen att hålla muse över bilden för att få information om vad som ingick.

Di variation A/B-test

3. Från förståelse till fler prenumeranter

Att långa formulär är jobbiga att fylla i kan vi alla hålla med om. Vilken information behöver vi faktiskt efterfråga och hur många steg i ett flöde kan vi hålla oss till? För Di visade det sig att efter analys, hypotes och testning kunde öka antalet prenumeranter med 29% genom att just optimera forumlär, flöden och hur man faktiskt presenterar sitt erbjudande.

Förenklad testkandidat
Vi gav besökaren bara ett prenumerationsalternativ att välja från, dvs pröva Di en månad för 99:-.

När vi analyserar och designar en ny sida använder vi oss av vår analysmodell. Med modellen kan du lättare förstå vad en hemsida måste innehålla för att konvertera väl.

5 analyskomponenter

 1. Är sidan relevant?
 2. Vilket värde ger den mig?
 3. Kan jag lita på sajten?
 4. Finns det tydliga CTA’s?

Ny design Dagens industri med analyskomponenter

4. Resultat bevisat med A/B-testning

Efter att ha A/B-testat den nya sajten var resultatet:

 • Konverteringsgrad +29 %
 • Minskad bounce rate med +67 %

  Resultaten har 99,9% statistisk signifikans.

Utöver den direkta försäljningsökningen kunde vi även se att betydligt fler interagerade med materialet.
A/B-test dagens industri

A/B-testning AB-testning är en metod där du slumpmässigt styr besökare till två eller flera olika varianter av en sida. Sedan mäter du resultatet för de olika varianterna tills du har en statistiskt signifikant vinnare. Testet görs på dina riktiga besökare som inte vet om att de utsätts för ett test. På så sätt undviker du de snedvridningar i resultat som du får i enkäter eller användartester med utvalda testpersoner.

Läs mer om A/B-tester på: Det starkaste verktyget för att optimera.

Fråga en CRO-expert:

Vi tror att vi kan öka din konvertering också. Om du vill förstå vart vi skulle börja optimera med dig, eller se utefter vilken metod, kan vi berätta mer om det. Fyll bara i:

Fråga CRO expert

Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.