Konverteringsoptimering

Konverteringsoptimering är processen att löpande analysera, optimera och utvärdera din webbplats eller landningsida för att få fler av dina besökare att göra det du vill.

Vad är konverteringsoptimering?

Konverteringsoptimering är en metod där du utifrån en data-driven process systematiskt optimerar din landningssida eller app för att få dina besökare att göra det du vill.

När du bestämt dig för vad du vill att dina besökare ska göra (d.v.s. vilket ditt konverteringsmål är), se då till att din sajt eller sida är fokuserad på dessa mål.

Om du tittar på nästan vilken sajt som helst så kommer du se att de vill sälja allt till alla. De som vågar skala bort och fokusera är de som i slutänden kan redovisa en högre konverteringsgrad.

Hur fungerar konverteringsoptimering?

Konverteringsoptimering handlar om att formulera sina affärsmål och på samma gång förstå användarnas mål. Först när användarna når sina mål kan du nå dina.

Många börjar i fel ände, nämligen änden: Hur ska en sida se ut och vilket innehåll finns som man kan fylla den med?

Om du inte funderar på vad en sida ska GÖRA spelar det ingen roll hur den SER UT eller vad den INNEHÅLLER.

Rätt ände att börja med konverteringsoptimering är att istället fråga sig: Vilka affärsmål vill vi nå och hur ska vår sida fungera för att underlätta att vi når våra mål?

När ska man jobba med konverteringsoptimering?

Man kan alltid jobba med konverteringsoptimering – du är aldrig färdig. Det finns alltid möjlighet att optimera sin sida och få den att prestera bättre mot dina affärsmål. Utgå från din egen data och baseline och stäva efter att bli bättre.

Ofta stöter vi på kunder som har lagt ner mycket resurser på att köpa trafik men inte lika mycket på att ta tillvara på trafiken. Då brukar det finnas stor potential att jobba med konverteringsoptimering.

Hur börjar man med konverteringsoptimering?

Första steget när du börjar med konverteringsoptimering är att ha tydliga affärsmål. Vad är det du vill uppnå med din landningssida eller app?
När du formulerat och förstått dina och användarnas mål tar du reda på hur väl du når dessa mål idag. Jobba med riktig data, inte med gissningar. Tar du hjälp av oss kallar vi detta en Konverteringsutvärdering.

I vår konverteringsutvärdering bygger analysen på data från dina besökare – var de kommer vidare och var de försvinner. För att hitta dina största läckor i ditt onlineflöde (webb, mobil eller app) bryter vi ner det i en konverteringstratt. Utifrån varje steg i processen analyserar vi besökarens beteende och hur vi kan få fler att ta sig vidare till nästa steg mot ditt konverteringsmål.

Verktyg för konverteringsoptimering

När man jobbar med konverteringsoptimering krävs en rad olika kompetenser och verktyg
bla:
Webbanalys
A/B testing
UX design
Användartester

Vår metod för konverteringsoptimering

Conversionista har över 600 framgångsrika konverteringsprojekt bakom sig och arbetar enligt vår metod ”Optimization Wheel”:

Samla & analysera data
Förstå användare med användningstester, kvalitativ och kvantitativ data.

Webbpsykologi & Hypotesskapande
Baserat på data om användarbeteenden tar vi fram hypoteser.

Prioritera & A/B-testa
Hypoteserna prioriteras, utvecklas och bevisas i experiment.

Fråga en CRO-expert:

Fråga en CRO-expert: Vi tror att vi kan öka din konvertering också. Om du vill förstå vart vi skulle börja optimera med dig, eller se utefter vilken metod, kan vi berätta mer om det. Fyll bara i:

Fråga CRO expert

Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.