Så här arbetar Conversionista med hållbarhet

Hållbarhet inom tre huvudområden

Vi ser hållbarhetsfrågor som en integrerad del av vår verksamhet där vi arbetar med en etablerad modell och utifrån tre områden > People, Profit, Planet.

Ambitionen är att bidra till en sund samhällsutveckling och minimera eget koldioxidavtryck.

People  🌱

Varje enskild kollegas välmående är viktigt för oss och jämställdhetsfrågor, på olika plan, en självklarhet. I siffror är vi idag 42 procent kvinnliga kollegor och målsättningen är ökad kvinnlig representation på alla senioritetsnivåer 2023.

Det här är naturligtvis ett pågående arbete där målet är en stimulerande arbetsplats där vi uppmuntrar till personlig utveckling och egna initiativ. Vi erbjuder friskvård, goda träningsmöjligheter och arbetar aktivt med frågor kring balans arbete-/privatliv.

 

Profit  🌱

Vår ambition är att vara det självklara valet som konsultpartner för företag som strävar efter en hållbar digital tillväxt.

Som konsulter är det också genom våra kunder, i de många projekt vi driver, som vår möjlighet att påverka är som störst. Vi utbildar idag alla våra anställda i hållbarhetsfrågor, en integrerad del av vårt värdeerbjudande.

 

Planet  🌱

Vi arbetar aktivt för att minska vår klimatpåverkan och klimatkompenserar alla våra flygresor (sen 2019) och eget koldioxidavtryck (sen 2020).

Vi har en resepolicy som främjar hållbara transporter och uppmuntrar alla kollegor att välja videokonferenser framför fysiska möten – där det är möjligt.

Vi har också en tydlig inköpspolicy och letar aktivt efter miljömedvetna leverantörer och miljövänliga produkter.

 

Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.