Google Optimize 360

– A/B-testning, personalisering & analys i ettOptimize 360 är Googles nya A/B-testverktyg vilket är en del av hela premiumportföljen Google 360 Suite. Optimize 360 lämpar sig för större företag eller organisationer.

Conversionista är Google Optimize 360 Certified Partner och Reseller.

Det betyder att vi har granskats, godkänts och certifierats av Google för att hjälpa företag och organisationer med Google Optimize och Google Optimize 360 (samt Analytics och Analytics 360). Som partner kan vi hjälpa till med implementering, uppsättning av experiment, konsultation, utbildning eller heltäckande CRO-hjälp.

Fördelar med Google Optimize 360

Till skillnad från Optimize gratisversion erbjuder Google Optimize 360 ett kraftfullare A/B-testverktyg med full support från en certifierad partner (t.ex. oss), möjlighet att A/B-testa mot flera konverteringsmål, exportering av data via BigQuery etc.

Optimize 360 tillåter A/B-testning, A/B/n-testning, multivariattestning och Split URL-test, samt är en del av hela Googles premiumportfölj: Google 360 Suite.

 • Support och uppbackning från certifierad partner (kontakt oss för att se A/B-testning faller in i vår CRO-metod)
 • Enkel WYSIWYG-användning (för simpla experiment)
 • Analys i Google Analytics / Analytics 360 (ingen extra implementation krävs + du slipper eventuell mismatch i siffror som kan göra analysen enklare och mer tidseffektiv)
 • Du kan använda dig av dina befintliga Analytics-rapporter och segment
 • Enkelt att skära i datan efter A/B-testet via dina vanliga Google Analytics rapporter
 • Använd befintliga attribut och användarsegment från Google Analytics, för att bestämma vilka som ska se ditt experiment
 • Aktivera experimenten baserat på befintliga events i GTM/GA, e.x., inloggade användare (via cookies eller JavaScript)
 • Export av data från Google BigQuery (ingen implementation krävs)
 • Tack vare en ”bayesianskt statistikmodell” kan verktyget ge dig (databaserade) rekommendationer på nästa steg i experimentetprocessen, vilket gör att du snabbare kan fatta beslut
 • Enkel integration till Google Tag Manager (och övriga Google-produkter)

Nackdelar med Google Optimize 360:

 • Lämpar sig inte för Single Page Applications (SPA) – då det kan begränsa vad du kan och inte kan göra
 • Inget riktigt ”power user”-läge – Dubbelkolla med oss för att se hur det kan påverka eller inte påverka dig
 • Inget API i dagsläget
 • Begränsad dokumentationen, men den kommer garanterat bli bättre

Har du funderigngar på hur verktyget fungerar i praktiken? Vi har utvärderat och beta-testat Optimize 360: Läs hela utvärderingen här.

Det svåra är inte att A/B-testa

Conversionista jobbar med CRO (konverteringsoptimering) och använder en metod för att vattentätt prioritera RÄTT A/B-tester. För att maximera utfallet av din sajt måste du:

 • Samla in data på ett korrekt sätt
 • Tolka och förstå det identifierade beteendet
 • Ta fram förbättringshypoteser
 • Bevisa resultaten med A/B-testning
 • Följa upp experiment och få nya insikter

Det är inte en tillfällighet att Conversionista är medgrundare till The Global Optimization Group och levererar resultat gång på gång. Rådslå med en expert innan du överväger ett nytt A/B-testverktyg!

Bolla tankar? Ring oss gärna på +46 33 32 26 om du har tankar, våra testtekniker är oberoende och rekommenderar det verktyg som lämpar sig bäst för dig (vi har sett dåliga val innan).

Rådgör med en oberoende expert