Google Optimize 360

A/B-testning, personalisering & analys i ettGoogle Optimize och Optimize 360 läggs ner

Optimize 360 är Googles egna A/B-testverktyg vilket är en del av hela premiumportföljen Google 360 Suite. Optimize 360 har lämpat sig bra för större företag eller organisationer medan gratisversionen Optimize har varit en språngbräda för många mindre företag. Nu står det klart att verktygen går i graven den 30 september 2023. Som tur är finns det många bra alternativ på marknaden och vi hjälper dig gärna hitta rätt verktyg för era behov och säkerställa en säker migrering.
Rådgör med en oberoende expert

Conversionista är Google Optimize 360 Certified Partner och Reseller.

Det betyder att vi har granskats, godkänts och certifierats av Google för att hjälpa företag och organisationer med Google Optimize och Google Optimize 360 (samt Analytics och Analytics 360). Som partner kan vi hjälpa till med implementering, uppsättning av experiment, konsultation, utbildning eller heltäckande CRO-hjälp.

Fördelar med Google Optimize 360

Till skillnad från Optimize gratisversion erbjuder Google Optimize 360 ett kraftfullare A/B-testverktyg med full support från en certifierad partner (t.ex. oss), möjlighet att A/B-testa mot flera konverteringsmål, exportering av data via BigQuery etc.

Optimize 360 tillåter A/B-testning, A/B/n-testning, multivariattestning och Split URL-test, samt är en del av hela Googles premiumportfölj: Google 360 Suite.

  • Support och uppbackning från certifierad partner (kontakta oss för att se hur A/B-testning faller in i vår CRO-metod)
  • Enkel WYSIWYG-användning (”What you see is what you get” för simpla experiment)
  • Analys i Google Analytics / Analytics 360 (ingen extra implementation krävs + du slipper eventuell mismatch i siffror som kan göra analysen enklare och mer tidseffektiv)
  • Du kan använda dig av dina befintliga Analytics-rapporter och segment
  • Enkelt att skära i datan efter A/B-testet via dina vanliga Google Analytics rapporter
  • Använd befintliga attribut och användarsegment från Google Analytics, för att bestämma vilka som ska se ditt experiment
  • Aktivera experimenten baserat på befintliga events i GTM/GA, e.x., inloggade användare (via cookies eller JavaScript)
  • Export av data från Google BigQuery (ingen implementation krävs)
  • Tack vare en ”bayesianskt statistikmodell” kan verktyget ge dig (databaserade) rekommendationer på nästa steg i experimentetprocessen, vilket gör att du snabbare kan fatta beslut
  • Enkel integration till Google Tag Manager (och övriga Google-produkter)

Nackdelar med Google Optimize 360:

  • Lämpar sig inte för Single Page Applications (SPA) – då det kan begränsa vad du kan och inte kan göra
  • Inget riktigt ”power user”-läge – Dubbelkolla med oss för att se hur det kan påverka eller inte påverka dig
  • Inget API i dagsläget
  • Begränsad dokumentationen, men den kommer garanterat bli bättre

Har du funderigngar på hur verktyget fungerar i praktiken? Vi har utvärderat och beta-testat Optimize 360: Läs hela utvärderingen här.

Det svåra är inte att A/B-testa

Conversionista jobbar med CRO (konverteringsoptimering) och använder en metod för att vattentätt prioritera RÄTT A/B-tester. För att maximera utfallet av din sajt måste du:

  • Samla in data på ett korrekt sätt
  • Tolka och förstå det identifierade beteendet
  • Ta fram förbättringshypoteser
  • Bevisa resultaten med A/B-testning
  • Följa upp experiment och få nya insikter

Det är inte en tillfällighet att Conversionista är medgrundare till The Global Optimization Group och levererar resultat gång på gång. Rådslå med en expert innan du överväger ett nytt A/B-testverktyg!

Bolla tankar? Hör gärna av dig! Våra testtekniker är oberoende och rekommenderar det verktyg som lämpar sig bäst för dig (vi har sett dåliga val innan).

Rådgör med en oberoende expert
Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.