Google Analytics 360 vs Adobe Analytics

Bra saker för dig att veta

Vad är skillnaden och är det ens aktuellt att du går från Adobe Analytics till Google Analytics 360?

Varför skulle du vilja göra det? Att byta analysverktyg behöver inte vara svårt eller jobbigt, det kan snarare vara ett smart drag. Men först: behöver du byta?

Google Analytics 360 (tidigare Google Analytics Premium) är ett extremt kraftfullt analysverktyg och lämpar sig för större företag eller organisationer. Men det gör Adobe Analytics (tidigare Adobe Sitecat) också. Större företag och organisationer har i större utsträckning använt sig av Adobe Analytics men trenden är att fler och fler går över till Google Analytics 360. Till skillnad från Standard Google Analytics erbjuder Google Analytics 360 (fd. Premium) ett mycket kraftfullare analysverktyg. Google Analytics 360 är därmed verktyget som är mest jämförbart med Adobe Analytics.

Jämförelse av verktygens för- och nackdelar

Faktor Jämförelse av verktygen
Implementation GA360 är lättare att implementera, dessutom ingår support för det i licensen. För Adobe är det mer komplicerat, behöver du hjälp från dem så kostar det extra, så det behöver isåfall tas hänsyn till i din budget.
Mätning för Appar Här är det fördel för GA360 som erbjuder specifik tracking för appar som även har sitt eget gränssnitt för mobilen. Adobe kan hantera grundläggande information från mobiler men för mätning av app-trafik behövs manuell uppsättning med rätt stor komplexitet.
Sampling GA360 samplar som standard för bättre användarupplevelse och snabbhet, medan Adobe inte gör det vilket gör datan mer exakt även om det kan ta längre tid att ta fram rapporten. GA360 samplar dock först när du vill se fler än 3 miljoner rader i en rapport, ha fler än 100 custom variables eller över 50 miljoner sessions i en custom report.
Dashboards och anpassning Detta är ett av Adobes starkaste kort och har fördel jämfört med GA360. I AA har du större flexibilitet och kan jämföra dashboards mellan olika segment. Det är också lättare att dela dashboard med andra, med GA360 kan du enbart dela en mall av dashboarden. I GA360 kan du göra ungefär 80% av det du kan göra i Adobe när det kommer till denna punkt.
Segmentering Även här är Adobe starkare, framförallt då du kan göra hit-baserade segment och även staplade segment, dvs det är möjligt att stapla ett segment på ett annat som då blir ett dubbelt filter där båda segmentens villkor appliceras. I GA360 kan du göra nästan allt som du kan i Adobe förutom dessa två skillnader, och det kräver också mer jobb generellt.
Import av marknadsföring och annan data Här är GA360 starkast med tanke på den direkta integreringen med vanliga marknadsföringsverktyg som Google Adwords och DoubleClick. Med Adobe kan du integrera deras marknadsföringsverktyg som Adobe Media Optimizer, men det kommer nästan alltid med en extra kostnad.
Service Båda verktygen har en 99,9% Service Level Agreement som innebär att frågor till online support besvaras inom 24h. Den stora skillnaden gällande service är dock att GA360 även erbjuder skräddarsydd utbildning utan extra kostnad, vilken kan vara till stor nytta framförallt i implementeringsfasen.
Prissättning GA360 har generellt en fördel här, men det beror på hur många hits som skickas från din sajt per månad. Har du en stor sajt tjänar du oftast på GA360, då Adobe tar mer betalt enligt en CPM-modell ju fler hits som skickas efter 1 miljard. Med GA360 kan du köpa en licens med antingen 1-10 miljarder hits per månad eller 10-20 miljarder hits per månad som ofta blir billigare. Men har du en mindre sajt med 1 miljard hits per månad väger det över till Adobes fördel. Men ett alternativ för sajter med färre hits är också att använda gratisversionen av GA. Ta även hänsyn till att du med GA360 får implementering och upplärning inkluderat med licensen (även när det behövs för nya kollegor längre fram), medan Adobe tar extra betalt för detta.

 

Kort sagt kan man säga att Google Analytics 360 är som en ”one size fits all” t-shirt, medan Adobe Analytics är som en skräddarsydd kostym. Hur ska man tolka det då? Om du har ett team med vassa analytiker kan Adobe Analytics passa dig bättre då verktyget är mer flexibelt att anpassa efter sina behov. Men det kräver också en del jobb och kan vara svårare att lära sig än Google Analytics 360. Om du däremot har fler kollegor som behöver använda analysverktyget på en enkel nivå kan Google Analytics 360 passa bättre. Eftersom Google Analytics mer har standardiserade rapporter, dimensioner och metrics är det enklare för kollegor att googla var fram svar på vanliga frågor.

Google Analytics 360 är en del av Google 360 Suite och Adobe Analytics är en del av Adobe Marketing Cloud. Därför kan en stor del av fördelarna med ett verktyg påverkas av hur väl det integrerar med övriga produkter eller verktyg ni vill använda.

Så byter du verktyg

Teknik, processer och kunskap

En stor del när du ska gå över från ett verktyg till ett annat är att de tekniska aspekternablir rätt. Detta är dock inte den enda nyckeln för lyckad övergång. Även de kollegor som kommer att arbeta med det nya verktyget kommer att övergå till en ny plattform. Datavisualiseringar kan förändras, viktiga dimensioner och metrics kan vara organiserade på ett annat sätt. Tänk på och planera för inlärningskurvan och vilka utbildningar som kommer att krävas för att få de kollegor som jobbar inom analysverktyget med på banan. Nedan följer några huvudsakliga steg som är viktiga att tänka på vid byte av verktyg.

Steg 1 – Dokumentation

Dokumentera nuvarande uppsättning och implementation, såsom script, custom events, variabler och din nuvarande DTM (Dynamic Tag Management) implementation. Ladda även ner din historiska data och dokumentera dina nuvarande kampanjtaggar för fortsatt konsekvent rapportering vid bytet av verktyg.

Steg 2 – Se över KPIer och strategi

Omvärdera din aktuella data och ditt behov av olika rapporter och dashboards. Oavsett om du hoppade över den processen när du implementerade ditt tidigare analysverktyg, eller om dina affärsmål förändrats över tiden, är detta ett perfekt tillfälle att se över era KPIer. En övergång till ett nytt analysverktyg är idealiskt för att se till att implementationen är i linje med de mål som är allra viktigast för er. Identifiera eventuella luckor i er nuvarande data, samt se över om det är några rapporter ni inte har användning av som inte behöver följa med till det nya verktyget. Se till exempel över era custom dimensions, events och mål. Tänk dock på hur definitionen av dessa skiljer sig mellan de båda verktygen så ni är säkra på att ni mäter rätt saker. Till exempel kommer det som i Adobe Analytics definieras som custom traffic variables (s.props) och custom conversion variables (s.eVars) båda att täckas under custom dimensions i Google Analytics 360. Använder du dataLayer för dina variabler kan du vid övergång till Google Analytics 360 på ett smidigt sätt fortsätta använda dessa genom Google Tag Manager som också är en del av Google Analytics 360 Suite.

Steg 3 – Kvalitetssäkring

Testa och validera. Innan du börjar skicka data till dina huvudvyer i nya analysverktyget, sätt upp testvyer för varje egendom (property) för att testa och validera att datan kommer in och rapporteras korrekt. Trackas eventen korrekt på de interaktioner på sajten de är ämnade att mäta? Är ecommerce mätning aktiverad? Är parametrarna för din kampanjmätning på plats?

Steg 4 – Kunskap och utbildning

Se till att de kollegor på företaget som ska jobba i analysverktyget får utbildning i verktyget – hur datan presenteras, hur rapporter tas fram etc. För att kunna dra full nytta av din övergång är det viktigt för ditt team att utveckla expertis, inte bara inom verktyget utan även vilka andra verktyg som fungerar bäst med ditt nya analysverktyg när det kommer till t.ex data visualisering, målgruppsinsikter och optimering av webbplatsen. Planera för detta i god tid innan själva övergången genomförs.

Frågor? Vi har svar!

Vi har hjälpt flera av Sveriges stora och små bolag med implementering och setup av flera olika analysverktyg. Vi är oberoende och tänker inte bara analys – Vi tänker Conversion Analytics.

✔︎ Korrekt implementation

✔︎ Identifiera kritiska mätpunkter

✔︎ Konverteringsfokuserad analys och rutin

✔︎ Undvika vanliga misstag

✔︎ Inte bara rapporter

Rådgör med oberoende expert
Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.