User ID gives you insight, thereby increased value

Sarah Hoof

Have you ever wondered what devices your users use? Generates desktop user more value than the smartphone user? Can you see a pattern in how the different units are combined in interaction with your business? You can now make your analysis of visitors easier, more enjoyable and smoother – with even one line of code. I’ll tell you how!

Demographics Reports

Google Analytics has since Universal Analytics beginnings generated a Client ID, Measurement Protocol, for all those who visit your site. This Client ID is nothing you gain access to, the information GA (Google Analytics) possess is their, and only availabel to them. You now know a lot about your visitors but far from all the usercentered key data you now can access in Cross Device Measurement.

With the help of the new feature in Universal Analytics, you can overwrite the default identification behavior to use your own identification. The method GA developed to deliver more and better information about your users called User-ID, an ID that you enter yourself from the known customer data and maps to an existing Client ID. Does that sound like brain research? Absolutely not, let me explain in more detail.

Using the User ID to understand Cross Device Measurement

The users who has visited your site at any time, has provided you with identifiable information such as email address, name, phone number, etc. They have registered to your site and may for convenience be referred to as your Authenticated users. There you have the identification needed to create and then map your User ID to the GA. Note that it is you who convert your customer data to the ID that is uploaded in GA.

Note that you can not upload data to Google’s possible to personidentifiera. Hash instead your customer data (email addresses, etc.) to the unique ID number (User ID).

The technology is based on that you move your User ID from your database to your site – where the user interacts with your content. You must therefore create a code that retrieves ID to your database and then move it to the site server and to finally place it in GA’s tracking code that appears on the site. I describe below how you do it.

Why do I need User ID?

Once you have your User ID in place you can distinguish LOGGED visitors from all visitors;You can then separately analyze those which brings some value– The segment of visitors who interact with your business across one or multiple devices. Google Analytics hierarchy, you will have one or more Properties and in each Property you will add one or more Views. Once you have implemented the User ID, create a separate Viewfor the data you collected with the User ID. This will give you your tools and an overview of only the users who are logged – the ones provided a User ID.

Enough talking. How do I do it?

Even one line of code was mentioned, could it really be that easy? Almost.

  1. Enable User-ID function for a selected Property
  2. Add the User-ID value to your database. For websites, this means modifying JavaScrip code and for mobile applications the SDK must be changed (call for your developers).
  3. Create your User-ID View

Låt oss fördjupas i varje delmoment.

Aktivera User-ID-funktionen

Detta steg går ut på att du noggrant läser igenom villkoren för verktyget och markerar ”ON” för att du accepterar.

Aktivera User-ID

Addera User-ID-värdet

Tid för kodning! Den svåraste delen är att skriva koden som hämtar ditt User-ID från din databas och adderar den till {{ USER_ID }}.

Som nämnts används lite olika kodformat, vi kommer enbart att visa metoden för addering i din JavaScript-kod. För hjälp med andra funktioner, såsom SDK Android/iOS, är du välkommen att kontakta oss.

Addera User-ID i JavaScript-kod för webbsidan

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');
-befintlig
ga('set', '&uid', {{ USER_ID }}); -adderas
ga('send', 'pageview'); -befintlig

Den kodrad som här adderas är ‘set’. Observera att User-ID måste anropas INNAN en pageview, trasaction eller ett event etc.

User-ID: inställningar

Utöver steget att addera kodraden, måste du i samma moment i GA välja om du vill aktivera Session Unification. Om aktiv innebär det att de hits som registrerats av besökaren (innan inloggning) adderas – om de skett under samma session.

Skapa din User-ID View

Som tidigare skrevs kommer din nya User-ID View bestå av filtrerad data, den visar bara de hits som registrerats av dina INLOGGADE användare – det är således en adderad View till din redan befintliga Standard View som omfattar alla dina besökare. En följd av detta blir att du måste konfigurera inställningar för t.ex. Goals, Filters, Custom Reports, Dashboard osv.

Skapa User-ID View - steg 1

Skapa:

Skapa User-ID View - steg 2

Klart! Vilka rapporter kan jag få?

Innan vi i detalj går in på olika data och figurer som kan ses i verktyget, vill jag bara påminna om segmentet vi analyserar. Intresset ligger hos de INLOGGADE användarna och syftet är att förstå deras beteendemöster och förstå hur de använder och interagerar med din verksamhet. För varje hit som ett User-ID registrerar, grupperas detta och data för antal hits per session kan visualiseras.

User-ID Coverage

Du kan i din Standard View se hur stor andel av dina besökare som är identifierade med User-ID. Denna andel kommer som oftast att vara låg. Du finner rapporten i User-ID Converage Report.

User-ID Coverage

Under din nyskapade User-ID View, kan du finna de smaskigaste rapporterna. Jag påvisar några och rekommenderar dig att efter du läst, kommenterat och delat, själv mockar runt och undersöka utbudet utifrån ditt intresseområde.

Device Overlap

Rapporten visualiserar i vilken utsträckning dina användare använder olika enheter, hur stor andel som använder bara desktop, hur många som använder desktop och mobiltelefon osv. Du kan under samma rapport även se och dra slutsatser kring hur olika kombinationer av enheter bidrar till dina intäkter.

Device Overlap

Acquisition Device

Om du är intresserad av att se värdet av dina användare av en specifik enhet, är detta rapporten för dig. Den liknar Overlap Coverage något.

Acquisition Device

User Engagement

En utstakad graf över dina användares beteende på sin sajt.

User Engagement

Recency & Frequency

Denna rapport visar i vilken utsträckning dina användare är återkommande, samt i vilket intervall. Det kan för dig vara avgörande att se hur många av dina INLOGGADE användare som besöker din sajt dagligen, veckovis eller månadsvis etc. Använd denna information i analys mot din marknadsföring, riktar du dig mot rätt målgrupp?

Recency & Frequency

 

Nu kan du få svar på dina så många gånger ställda frågor: Vilka enheter använder mina användare? Vad genererar mest värde? Det du nu istället kan fråga dig är:

Påverkas användarbeteendet av transaktioner, köp och intäkter, baserat på olika enhetskombinationer?

Kan vi dra nytta av en sådan slutsats? Hur påverkar vi användare att följa den trendlinje av enhetskombination som för verksamheten visar vara den mest gynnsamma?

Slutligen, glöm inte att lägga in koden 'set' på alla sidvisningar för alla sidor och tänk på att du behöver mycket trafik och data för att kunna dra slutsatser baserade på rapporter av ditt nya fina User-ID.

Read also