Vårt psykologiexpriment på Webbdagarna

Simon Dahla

Grattis Per, du vann vår vintävling!

Vinflaskan
Per Thelin på SBAB lyckades gissa rätt pris på vinet (han använde sig listigt nog av reverse-image sökfuntionen Tin Eye och satte priset exakt). Vinet var en Bordeaux från Haut-Médoc av producenten Château Langoa Barton med årgången 1998.

Nu var det ju inte det som var poängen, hela tävlingen var ett dolt A/B-test (om ni nu inte redan lyckats lista ut det). John pratade om effekten av Anchoring på Webbdagarna Stockholm för ett par veckor sedan:

Anchoring or focalism is a cognitive bias that describes the common human tendency to rely too heavily on the first piece of information offered (the ”anchor”) when making decisions.

Omsatt i praktiken: vi bad tävlingsdeltagarna gissa priset på vinflaskan, men innan själva gissningen fick tävlingsdeltagarna fylla i sin epost, sina sista siffror i mobilnumret och sist priset på själva flaskan.

  • I variation A fick tävlingsdeltagarna fylla i sina två sista siffror i sitt mobilnummer
  • i variation B – sina tre sista siffror
  • i variation C – sina fyra sista siffror.

Syftet var alltså att sätta en ankarpunkt i huvudet på tävlingsdeltagarna.

Hypotesen för detta A/B-test var att desto fler siffror man var tvungen att ange så skulle detta styra gissningen på hur mycket vinflaskan kostade. Testet i sig är ingenting nytt, utan en kopia av ett experiment som gjorts på Harvard för ett par år sedan.

Testet var upplagt att tävlingsdeltagarna uppmanades att vara med och tävla om en flaska vin på vår hemsida via URL och QR-kod. Tävlingsdeltagarna slumpades mellan de olika variationerna. Tävlingsdeltagarna fyllde i sina uppgifter och skickades sedan till en tack-sida där svaren registrerades ihop med vilken variation de hade sett.

Vintävling - Metod

Tråkigt nog fick vi inte tillräckligt med data för att statistiskt säkerställa gissningarna (att de inte beror på slumpen). Detta är resultaten vi fick:

Vintävling Resultat
Siffran nedan är ett snitt på vad tävlingsdeltagarna gissade
Variation A, 286.73 – 15 svar
Variation B, 554.90 – 10 svar
Variation C, 94.00 – 2 svar

Variation C har alldeless för få svar för att ens kunna uttala sig om. Men mellan A (angav två siffror) och B (angav tre siffror) ser vi en tendens till att B gissade ganska mycket högre än A.

För att få tillförlitlig data skulle vi behövt åtminstone 300 svar.

För en helt outstanding presentation kring vanliga frågor och tips kring A/B-test se. Craig ”Mr Über Optimizer” Sullivans slides om dom 30 vanligaste frågorna vid AB-tester.

Läs även

Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.