WTF är ITP 2.1 och hur påverkar det min data?

Hannes Söderlund

I den här inlägget får du förklarat för dig vad ITP 2.1 är, hur er data kommer att påverkas av det och vad ni kan göra för att minska dess negativa effekter.

Disclaimer: Även om det är ett otroligt spännande ämne kommer den här artikeln inte att handla om tjänstepension. Sorry Annika Strandhäll, move along, nothing to see here. Om du däremot har en webbplats med någon form av användarmätning – läs!

ITP 2.1 – Hur påverkas din data och vad kan du göra?

I den här artikeln får du koll på:

 • Vad ITP är
 • Hur er data kommer påverkas av ITP
 • Vad ni kan göra för att minska de negativa effekterna av ITP

Vad är ITP?

Känns det en smula olustigt när hela internet plötsligt svämmar över av blöjannonser bara för att du eller din sambo just köpt ett graviditetstest? Jo, det tycker nog de flesta. Det här vill Apple komma tillrätta med genom sin funktion Intelligent Tracking Prevention som bl.a. stöds av webbläsaren Safari.

Som namnet antyder är syftet alltså att stoppa spårning. Mer specifikt, spårning över domäner som många anser inskränker användarnas integritet. Som exempel kan nämnas den spårning Facebook, Google med flera samlar in och använder för att rikta annonser på en webbplats baserat på hur användaren betett sig på andra webbplatser i nätverket. Denna information lagras vanligtvis via cookies.

Som exempel kan nämnas den spårning Facebook, Google med flera samlar in och använder för att rikta annonser på en webbplats baserat på hur användaren betett sig på andra webbplatser i nätverket. Denna information lagras vanligtvis via cookies.

En cookie är en liten textfil som vanligtvis sparas i användarens browser för att bevara information om användaren. Mycket användbart när man t.ex. vill lagra information om användarpreferenser och beteende till nästa besök.

Hur skiljer sig ITP 2.1 från tidigare versioner?

ITP 2.1 släpptes i slutet av mars 2019, som en del av Safari 12.1 och iOS 12.2. Apple vill alltså komma åt ovannämnda blöjreklam, och till skillnad från tidigare versioner som endast riktade in sig på 3e-parts-cookies (ursäkta min svengelska), går man nu steget längre och riktar även in sig på 1a-parts-cookies. Detta eftersom annonsörer ändrade sin strategi i samband med tidigare versioner av ITP, men nog om det.

Med ITP 2.1 kommer 1a-parts-cookies rensas efter 7 dagar. I klartext innebär detta att en Apple-användare som återvänder till en site efter mer än 7 dagar kommer att räknas som en ny användare av de mätverktyg som är beroende av 1a-parts-cookies, t.ex:

 • De flesta plattformar för webbanalys, såsom Google Analytics och Adobe Analytics.
 • A/B-testverktyg, t.ex. Optimizely, Google Optimize, Maxymizer, VWO m.fl.
 • Heatmaps och user research-verktyg såsom Hotjar, CrazyEgg m.fl.

Det finns plattformar/verktyg som kommer att klara sig bättre, då de inte är beroende av cookies som sparas i användarens webbläsare. Ett exempel på det är mätverktyg som Kochava som har sin grund i mobilappsspårning. Mer om det och potentiella workarounds för era favoritverktyg kommer lite senare.

Det finns plattformar/verktyg som kommer att klara sig bättre, då de inte är beroende av cookies som sparas i användarens webbläsare. Ett exempel på det är mätverktyg som Kochava som har sin grund i mobilappsspårning. Mer om det och potentiella workarounds för era favoritverktyg kommer lite senare.

På vilket sätt kommer vår data påverkas av ITP 2.1?

Effekterna kommer variera från fall till fall, bl.a. beroende på hur stor andel mobilbesökare webbplatsen har, hur ofta besökarna återvänder, hur lång köpcykeln är, med mera.

Exempel på hur analysverktyg som Google Analytics påverkas:

 • Antalet unika användare (users) kommer att öka, likaså andelen nya användare (new users)
 • Attribution av besök och konverteringar kommer snedvridas; antalet konverteringar genom kanalen Direkt kommer att öka på bekostnad av andra trafikkällor. Särskilt för produkter/tjänster med en lång köpcykel. GAs standardinställning för kampanjattribuering är 6 månader, men eftersom dessa kakor nu tvångsrensas efter 7 dagar kommer detta åsidosättas.
 • Om ni har satt upp användarbaserade funnels kan detta också få oönskade konsekvenser då t.ex. avhoppsfrekvensen riskerar att öka.

Exempel på hur A/B-test -och andra verktyg för beteendeanalys påverkas:

 • De flesta A/B-testverktyg är beroende av cookies för att hålla koll på användare, vilket betyder att användare riskerar att få se en annan testversion om de återvänder efter mer än 7 dagar.
 • Förutom en kass användarupplevelse betyder detta att testdatan blir skev – i värsta fall oanvändbar.
 • Troligtvis drabbas även Hotjar och liknande verktyg då användare riskerar att få svara på undersökningar mer än en gång, segmentering/targeting för heatmaps kan bli skev o.s.v.

Exempel på hur marknads/annonsplattformar påverkas:

 • Effekten kommer troligtvis att variera från platform till platform, men generellt sett kommer det att påverka hur effektivt dessa nätverk kan rikta sina annonser mot olika målgrupper.
 • Uppsatta målgrupper och retargeting-listor som innehåller användaraktivitet för mer än 7 dagar bör exempelvis påverkas negativt i många fall.

Vad kan vi göra för att minska de negativa konsekvenserna av ITP 2.1?
Först och främst rekommenderar jag att ni sätter er ner och analyserar läget. I vilken utsträckning riskerar ni att påverkas av ITP? Gör sen upp en plan för hur ni går vidare. Vilka av nedan åtgärder är rimliga att ta action på, baserat på påverkan/ansträngning? Är t.ex. en workaround rimlig ur ett GDPR-perspektiv?

 1. Var proaktiva och implementera workarounds för era viktigaste mätverktyg. Här hittar ni information om hur ni tillsammans med era utvecklare kan använda t.ex. Local storage eller server side scripts för att spara bl.a. Google Analytics ClientID (endast cookies skapade client-side via document.cookie påverkas av ITP 2.1).
 2. Överväg att exkludera Safari-användare från A/B-test så att de inte förvränger testresultaten. Samma sak gäller vid rapportering av data från t.ex. GA.
 3. Överväg att köra A/B test server side, här finns t.ex. en guide för hur ni gör detta via Google Optimize.
 4. Håll er uppdaterade kring hur Google, Adobe m.fl. agerar. Vilka rekommendationer ger era mediapartners/plattformar?

Är ITP 2.1 en big deal?

Givet att Apple i skrivande stund äger mer än halva marknaden för mobila enheter I Sverige förväntas effekten av ITP 2.1 bli tydligt märkbar, särskilt i takt med att fler och fler användare uppdaterar sina operativsystem. Dessutom förväntas Firefox och andra webbläsare att lansera sina egna varianter av ITP.

Lyfter man blicken skulle man kunna se ITP som en del av ett pågående krig, där rätten till integritet och säkerhet står på den ena sidan och effektiv marknadsföring och användarinsikter på den andra.

Lyfter man blicken skulle man kunna se ITP som en del av ett pågående krig, där rätten till integritet och säkerhet står på den ena sidan och effektiv marknadsföring och användarinsikter på den andra. I samma ringhörna som Apple återfinns bl.a. en del myndigheter. Sen kan man ju spekulera i om Apple bara har användarnas bästa i åtanke eller om det finns andra (konkurrens-*host*relaterade*host*) motiv…

Läs även