UX och CRO – nyckeln till framgång är samarbete

Frida Norfors

Det finns många olika roller där ute i IT-djungeln och så även inom CRO och på Conversionista. Men även om vi kallar oss olika saker är vi delar av samma kaka.

Vi kallar oss Conversion Managers, User researchers, Digitala analytiker, Produktdesigners och en rad andra saker. Men oavsett vad man råkar kalla sig för tillfället jobbar vi alla med att förändra och utveckla tjänster och produkter. Vi har alla ett gemensamt intresse av produktens framtid och denna gemensamma nämnare knyter oss samman och något som vi behöver ta tillvara på.

Att nyckeln till framgång skulle vara att samarbeta är vi knappast först med att säga. Vad vi dock vill förespråka är att lyfta blicken lite till, över den där muren som av någon outgrundlig anledning uppstått mellan UX/Design och CRO och se varandra i ögonen. På riktigt! Se styrkorna i varandras respektive gebit och ta tillvara på dem.

Vad vi dock vill förespråka är att lyfta blicken lite till, över den där muren som av någon outgrundlig anledning uppstått mellan UX/Design och CRO och se varandra i ögonen. På riktigt!

Så när vi nu river de där murarna och samarbetar, vad innebär det? Låt oss ta upp tre delar som behöver falla på plats för att teamet ska kunna börja arbeta på ett bra sätt och skapa värde:

 1. Teamuppsättningen
 2. Målen
 3. Projekten

Tvärfunktionellt team for real

Forma team som har alla delar som behövs för att ta en produkt framåt. Teamet behöver vara decentraliserat och kunna utföra initiativ från “ax till limpa” utan inblandning utifrån. Alla kompetenser som krävs för att få igenom ett projekt behöver alltså finnas i teamet. Ett sådant team skulle kunna bestå av:

 • User research
 • Digital analys
 • UX Design
 • Visuell design
 • Optimering
 • Fullstackutveckling

Och en scrum master och/eller projektledare såklart.

Beroende på vad teamet har för mål så kan det absolut vara relevant med andra kompetenser men detta är helt klart en bra början. 

Å tänk på att teamet inte får bli för stort. Ju större ett team blir desto svårare blir det med kommunikation, teamkänsla, koordinering osv. Amazon förespråkar att team inte ska vara större än att de kan dela på två pizzor (eller en familjepizza) vilket i detta fall innebär att en person kan behöva sitta på flera stolar (exempelvis digital analytiker och optimerare). Fortfarande ett bra team!

Gemensamma mål

Sätt upp gemensamma mål för teamet. Och då menar vi mål i plural. Det behöver absolut finnas ett ledande mål men ta också fram supporterande mätpunkter som tillsammans ger en bild av hur användarupplevelsen är såväl som hur det går för affären.

Att produktutveckla och optimera mot ett enda mål kan många gånger vara farligt. Man blir fartblind och plötsligt har man justerat något som i det långa loppet skadar såväl användarupplevelsen som affären. Så se till att de datapunkter ni följer och produktutvecklar mot ger en helhetsbild av hur upplevelsen är i produkten och se till att de finns att följa någonstans. Dashboards finns det många av i kontorslandskapen nuförtiden, men vi hoppas att om det är en enda dashboard ni kikar på varje dag så är det den där ni kan följa hur det går för just era mål.

Så se till att de datapunkter ni följer och produktutvecklar mot ger en helhetsbild av hur upplevelsen är i produkten och se till att de finns att följa någonstans.

Customer Lifetime Value (CLV) som framförallt används inom marketing må vara en komplex mätpunkt men samtidigt en mätpunkt som fler produktutvecklingsteam borde kika närmare på. Arbetar du med en tjänst som värnar om en långsiktig relation med era användare? Kanske kan det vara något även för er!

Hantera olika typer av projekt

Produktutvecklingsteam är vana att både behöva justera mindre saker och behöva utforska områden och insikter djupare. Helt enkelt hantera olika storlekar på projekt med olika tidsperspektiv. Vad som ofta glöms bort är dock de initiativ som kräver experimentering. Å vad betyder det? Låt oss förklara.

Som UX Designers gör vi formativa användningstester och utvärderar längs vägen. Men det händer hela tiden att man står i ett vägskäl och inte vet vilken väg som är rätt att gå. Den kvalitativa researchen säger att båda vägarna fungerar. Så är det då bara att välja? Det vi menar är att om användarna nu kan använda båda lösningarna finns det ju fortfarande en vinkel kvar att utvärdera utifrån. D.v.s., vilket alternativ presterar bäst ur affärsperspektiv?

Det vi menar är att om användarna nu kan använda båda lösningarna finns det ju fortfarande en vinkel kvar att utvärdera utifrån. D.v.s., vilket alternativ presterar bäst ur affärsperspektiv?

Kommer en optimerare in i teamet kommer detta falla sig naturligt men för produktutvecklande team så är det fortfarande en ny företeelse att hantera scenarion som detta. Möjligheten att kunna testa sig fram även kvantitativt.

När vi på Conversionista arbetar med sajter och researchar framtida insatser brukar vi grovt gruppera dem i tre “buckets” just för att få med dessa olika tidsperspektiv:

 • Just do it – De saker som bara ska justeras direkt. Går raka vägen till design och utveckling.
 • Experiments – Den design och de justeringar som vi behöver testa kvantitativt för att utvärdera vilken väg som är rätt fortsättningsvis. Det är i denna bucket som vi hittar de flesta A/B-testerna, men det skulle även kunna vara experiment i form av impressiontester eller användningstester.
 • Explore – Intressanta områden som vi inte vet tillräckligt mycket om och som behöver ytterligare research för att det ska kunna gå vidare och eventuellt bli något.

De som gått vår kurs Conversion Manager eller som på annat sätt tagit del av våra dragningar om CRO har säkerligen hört talas om dessa tre buckets förut. Men de är inte bara verktyg för oss som jobbar med CRO utan något man också behöver ta hänsyn till och jobba mot när man arbetar med produktutveckling.

Det är nu det börjar ske magi! När vi som produktutvecklingsteam också tar in A/B-tester som en utvärderingsmetod för de där vägvalen. Det ger oss alla verktyg att skapa bästa möjliga tjänst för såväl användarna som för affären!

Det krävs absolut arbete för att komma igång med dessa buckets och de olika tidsperspektiven de innebär men vävs allt detta samman och arbetas med i samma team kommer lärandet och insikterna komma löpande och vi kommer skapa riktigt bra produkter!

Sammanfattningsvis

Fundera på vilka kompetenser som behövs i teamet för att täcka in alla kompetenser. Ta fram gemensamma mål och utgå från dem när projekt prioriteras och arbetas med. Ta hänsyn till de olika tidsperspektiv som behövs för att ta fram rätt typ av lösningar så att vi säkerställer att beslut verkligen tas baserat på data och insikter.

För ärligt talat är det inte viktigast att det går fort utan att det blir rätt.

Läs även