Users vs. Sessions – Kolla rätt konverteringsgrad = undvik fel på upp till 85 %

Erik Öhlén

Den konverteringsgrad du idag använder kan vara upp till 85 % fel mot vad du egentligen vill kolla på (fler exempel längre ner i artikel). Det är därför viktigt att veta VAD du ska kolla på och VARFÖR. Google Analytics visar flera siffror som kan skilja sig drastiskt från vad du försöker förbättra i ditt CRO-arbete.

Vi vill i posten reda ut skillnaderna mellan Sessions-nivå och User-nivå. Du får se lite vad som händer under GA-huven, VAD du kan utgå från när du väljer konverteringsgrad samt HUR du kan gör för att få fram rätt siffror om du inte redan har dem. Skillnaden på Sessions-nivå och User-nivå är relevant att ha koll på också för andra analysverktyg som Adobe Analytics.

Nu åker vi!

Kollar du på din konverteringsgrad direkt så som den visas i Google Analytics?

Förmodligen inte din konverteringsgrad

Jaha men e-handelspårningen då?
Förmodligen inte heller din konverteringsgrad

Dessa kan för flera typer av konverteringsmål vara helt ok eller t.om. bäst att titta på. De två metrics som syns i konverteringsrapporterna ovan, “Goal Conversion Rate” och “Ecommerce Conversion Rate”, visar hur stor % av besök (Sessions) som innehöll en konvertering.

Men i många fall är det du är mer intresserad av % av unika besökare (Users) som gjorde en viss sak. Dvs. inte de konverteringsgrader som står i konverteringsrapporterna ovan.

”Ska jag kolla på % av Sessions eller % av Users?”

Väldigt förenklat, anpassa beroende på din sajt och konverteringsmål:

Konverteringsmål: Förslag att kolla på:
Lead Generation Users
Newsletter Signups Users
Appnedladdningar Users
Login Sessions
Signups för digital Tjänst Users
Användning av digital Tjänst Sessions
E-handel slutförda köp Users
E-handel slutförda köp för ofta återkommande kunder Sessions

Diskussion! Kommentera gärna i bloggposten hur du ser på konverteringsgrad och din sajts olika mål.

Ställ dig frågan ”Är detta något vi försöker få besökare att göra på varje besök, eller något vi försöker få så många besökare som möjligt att göra”

T.ex. i ett A/B test, med en kampanj, sajtförändring etc. För att få fler besökare genom en funnel exempelvis är det oftare intressantare att se hur många % av Users som kom till ett visst steg. Om du då kollar på % av Sessions så kommer besökare som tog flera besök på sig till konvertering räknas flera gånger, de första besöken som droppoff och sista besöket som konvertering.

Övrigt att tänka på när du väljer konverteringsgrad för ett mål:

  • Cross device: Om besökare som kom in via flera devices inte kopplats ihop via t.ex. UserID på var och en av sina devices, så räknas de som separata besökare. Hur cross-device beteendet ser ut påverkar konverteringsgraden både på Sessions-nivå och User-nivå, men på olika vis. Om en besökare med en konvertering hade 2 besök på mobil, och 2 besök på desktop blir det på User-nivå 1 av 2 = 50% samt på Sessions-nivå 1 av 4 = 25%. Utgå från det ni vet om ert cross-device beteende, besök till köp etc. på sajten och välj vad ni tycker bäst avspeglar det ni vill optimera. Inget av sätten är perfekt och det har mest med att göra att cross-device är rätt i sig självt, så du har en hög grad besök som inte går att koppla till ett User ID.
  • A/B test verktyg som Optimizely och VWO räknar i regel på User-nivå. Det kan vara ytterligare en anledning att om du skickar data till GA från ett A/B-test att kolla på User-nivå. Du kan då givetvis även kolla på Sessions-nivå om ni bedömmer att det är mer relevant.

Notering för E-handel: Revenue per User
För e-handel vill du i slutet av dagen oftast kolla på Revenue per User (Intäkt / Unik Besökare). då den väger in alla förändringar i både konverteringsrad, snittorderväde och transaktioner per besökare.

”Kan jag inte kolla på E-commerce conversion rate ändå? Det är ju enklare, hur mycket kan det skilja?”

Låt oss ta ett exempel.
User med tre sessions

User konverterar i tredje Session

Flera Users med flera Sessions

Vad blir konverteringsgraden nu

Vem har bara tre besökare på sin sajt? Du tänker kanske…”Jättefint exempel, men det är överdrivet. Hur stor skillnad kan det vara i praktiken?”

Bra fråga!

Såhär mycket skilde konverteringsgraden på Sessions-nivå vs. User-nivå för tre svenska sajter…

Såhär stor blev skillnaden i deras konverteringsgrad beroende på om du räknar på % av Users eller % av Sessions:

Låt oss kolla på riktig data från 3 sajter i Sverige:
Hur att räkna konvertering

Frågan du nu behöver ställa dig är: 9-85 % felmariginal – Är det en precision du känner dig bekväm med för att utvärdera ditt (hårda) CRO-arbete?

Well do ya, punk

 

Så räknar du ut % av besökare som konverterade

1. Gå till rapporten Audience>Overview

Detta är en av få rapporter i GA där du kan se både antal Users och Sessions.

Audience overview

2. Skapa ett segment för besök som innehöll en konvertering för det mål du vill kolla på.

Tips: Du kan tjuvkika i Admin>View>Goals för hur målet redan är uppsatt och skapa ett segment med samma matchning.

Skapa segment som matchar ditt mål: Pageview
Mål Pageviews

Skapa segment som matchar ditt mål: Event
Mål events

Segment som matchar ditt mål: E-commerce transaction
För E-handel finns ett inbyggt segment ”Sessions with Transactions”
ecommerce goal

3. Applicera ditt segment ihop med det inbyggda segmentet ”All Users” och räkna ut!

CR for Users

 

Summering

  • Du kan räkna ut din konverteringsgrad både som % av Besök (Sessions-nivå) och % av Besökare (User-nivå)
  • Konverteringsrapporterna i GA använder idag Sessions-nivå
  • Vilket du ska använda beror på ditt konverteringsmål. ”Är detta något vi försöker få besökarna att göra varje besök, eller försöker vi få så många besökare som möjligt att göra det minst en gång” För e-handel, kolla på Revenue per User
  • Om du vill räkna konverteringsgrad på User-nivå, skapa segment och räkna antal Users i rapporten Audience>Overview
  • Nästa gång ni sätter upp ett A/B test, sätter upp en dashboard eller sätter upp mål för en re-design: Vill vi kolla på Session-nivå eller User-nivå?
  • To be continued…

Diskussion/Frågor: Hur räknar ni konverteringsgraden hos er?

Läs även

Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.