Bästa sättet att integrera Optimizely och Google Analytics via GTM

Simon Dahla

Vi har genom åren använt flera olika sätt att integrera Optimizely och Google Analytics-data. Det här är det bästa sättet (då det underlättar din analysfas), sättet som vi själva använder och rekommenderar.

Varför vill du integrera anlys- och testverktyget? Jo, för att kvalitetssäkra din testdata. Det kommer att vara skillnader mellan verktygen och du vill således sätta hängslen och livrem på dina experiment.

Det ”gamla” sättet kräver att du tar bort Page view-taggen (i GTM) och ersätter den med en Custom HTML-tag. Det var en nödlösning som inte längre behövs sedan GTM kommit med efterlängtade uppdateringar. Sedan uppdateringen använder vi nu GTM på det sättet vi ska och kan.

Vi rekommenderar inte samma som Optimizely

Observera att det här inte är det som Optimizely själva rekommenderar… Vårt sätt ger dig både events och custom dimensions i Google Analytics, vilket ger oss större frihet i analysfasen. Optimizelys metod ger dig bara custom dimensions. Mer om skillnaderna längre ner i posten.

Så här gör du:

1 Möjliggör integrationen från Optimizely

 1. Logga in i verktyget Optimizely
 2. Gå till fliken ”Integrations”
 3. Aktivera ”Google Universal Analytics” genom att klicka ”On”

Integrera Optimizely till Google Analytics  

2 Skapa en Custom Dimension i Google Analytics

 1. Logga in i Google Analytics och gå till ”Account”
 2. Under ”Property Settings” välj ”Custom Defenitions” och ”Custom Dimension”
  Skapa Customer Dimension i GA
 3. Skapa en ny ”Custom Dimension” och döp till förslagsvis Optimizely
 4. Den ska sättas till antingen Session eller User-level (vi rekommenderar User level – se varför längre ner)

3 Addera Custom HTML script i Google Tag Manager

 1. Logga in i ditt GTM-konto
 2. Under ”Tags”, klicka ”New” och välj ”Custom HTML Tag”
 3. Addera koden som du hittar i botten av posten
 4. Välj ”Fire on all pages” (lättast så, eller på dom sidorna där du kör ditt experiment)
 5. Under ”Variables”, skapa 4 st Data Layer Variables (om de inte finns redan). De ska ha namnen eventCategory, eventAction, eventLabel. Den sista DLVn bockar du bara i längst upp i den gula boxen.
  Kryssa för Event
 6. Under ”Triggers” skapar du ett nytt ”Custom Event”. ”Event name” ska matcha ”event” och under filter ska din Event-Data-Layer-Variabel ”Event” matcha optimizelyEvent (se bild)
  Trigger i Optimizely
 7. Under ”Tags” ska du skapa en ny Google Analytics Tag
 8. Konfigurera taggen och välj variablerna du just skapade (enligt bilden nedan)
  Skapa event i GTM
 9. Viktigt! Non-Interaction Hit måste vara True, annars pajar du din bounce rate
 10. Din Tag ska triggas på det eventet du skapat
 11. Dubbelkolla allt, om allt stämmer kör Preview Mode och kolla igen.
 12. Publish

 

4 Skapa en Custom Report i GA

 1. Gå tillbaka till Google Analytics
 2. Gå till ”Customisation”
 3. Skapa en ny ”Custom Report”
 4. Välj din Optimizely Custom Dimension som drill down dimension
 5. Filtrera på att bara se aktuellt experiment
 6. Spara

Skapa Custom report i GA

Klart!

User eller Session Scope i GA?

Vår rekommendation är att titta på User level, men du kan också konfigurera för att kolla på Session level – Vilket Optimizely rekommenderar…

Vad är skillnaden? Du vill välja den scoping som matchar den typ av konvertering du vill tracka i ditt experiment. User level-scoping är bättre om det är möjligt för användaren att lämna sajten för att senare komma tillbaka och konvertera – utan att ev. se experimentet igen. Observera dock att du bara har kvar User-data i 3 månader, innan den försvinner i GA.

Med Session scoping minskar du risken för att skriva över existerande data, då en och samma Custom Dimension i GA bara kan ha ett värde. Men å andra sidan så vill vi titta på användare som konverterar och inte sessioner. För mer information, se Google’s dokumentation om Scoping.

Om du väljer att ändra scoping, var försiktig när du återanvänder din Customer Dimension i GA, om du har möjlighet kan det vara bra att ha två olika CD som du roterar mellan. Och för att vara konsekvent, se till att din Google Analytics-rapport har samma tidspann som ditt experiment.

Koden du ska klistra in i GTM:

Läs även

Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.