Eye Tribe eller Tobii, en Eyetracking-jämförelse

Patrik Matell

Användartester med Eyetracking (ögonrörelsestudier) ger en djup inblick i hur användare upplever din tjänst: ”Eyetracking gör att du ser vad som händer, när ingenting händer”. Nedan följer en redogörelse av nykomlingen från Eye Tribe, och hur den står sig mot etablerade Tobii.

Edit 2017: Eyetribe stödjer inte längre sina remote trackers och mjukvaran eye proof och har slutat utvecklingen av dem ”Unfortunately, we’ve decided to go in a different direction with our technology and will stop development of our products. We thought you should hear this news directly from us. We thank you for the time you’ve spent in discussions.

-The Eye Tribe Team ”

Jag (Patrik) använder Eyetracking som en viktig del i min verktygslåda när jag konverteringsoptimerar, därför är det alltid spännande när nya möjligheter blir tillgängliga. Så när Eye Tribe började erbjuda sin superbilliga dev kit tracker, var det med glädje som jag beställde ett exemplar.

Hur står sig Eye Tribes ET1000 mot Tobii X2-30 Compact?

Tobii-trackern är den vi normalt använder när vi testar. Skulle Eye Tribes tracker gå att använda för den formen av agila användartester vi normalt utför? (I kort kan man säga att vår metodik går ut på att ta sig ut och möta målgruppen där de råkar befinna sig och köra scenarierna direkt på en laptop)

Disclamer:
Jag jobbar med Tobii Compact när jag gör mina vanliga tester och den blir därför min självklara referenspunkt när jag bedömer Eye Triben. Detta påverkar onekligen vad jag förväntar mig från ett tracker-paket och om jag inte hade börjat med att använda en produkt i en annan priskategori så hade jag troligtvis haft andra förväntningar.

Den här utvärderingen reflekterar trackerna och deras mjukvara som den var när den skrevs och både Tobii och Eye Tribe utvecklar kontinuerligt sina produkter. Det är särskilt värt att notera att Eye Tribes tracker är menad för intern utvärdering och utveckling, om du ens vill använda den för kommersiella ändamål så måste du skaffa en kommersiell licens.

Snyggt paket,
– är det praktiskt?

Ytligt sett är båda enheterna ganska jämförbara, Eye Tribes tracker är smalare än Tobiis men lite längre och den har ett elegant metallskal som definitivt är mer visuellt tilltalande än Tobii-trackerns.

Men, när man gör faktiska tester så vill man däremot att trackern skall vara diskret för att inte påminna användaren om att de blir inspelade. Så beroende på hur din dator ser ut kommer de olika enheterna att smälta in olika mycket. Ett definitivt minus för Eye Tribe när det kommer till hur diskret den är, är att de 6 starka lamporna den har syns mycket tydligare än de två diskreta som används av Tobii.

Tre fötter vs magneter – Kriget om monteringen

Båda enheterna kopplas in via USB när de skall användas. Eye Tribe kan bara kopplas in via USB 3, men det borde knappast vara ett problem för moderna datorer.

Standarduppsättningen med Tobii och Eye Tribe som referensStandarduppsättningen med Tobii och Eye Tribe som referens (faktisk testning genomfördes inte så här med Eye Tribe av uppenbara praktiska skäl)

Tobii skiljer sig desto mer när det kommer montering, den har en praktisk magnetinfästning som kombinerats med fästplattor som klistras fast i skärmens underkant. Det är mycket smidigare när man är ute och testar än den lilla trefoten som Eye Triben fästs i. Trefoten ställs sen framför skärmen och trackern riktas mot ögonen.

Eye Triben är inte lämplig för laptops, som den säljs idag

En händig person borde kunna bygga ett eget fäste för laptops, eller som alternativ om du använder en Microsoft Surface pro 1/2 eller en Surface pro 3 så kan du använda special fästen som Eye Tribeför erbjuder dem.

Eye Tribe montering vid stor skärmUppställning av Eye Tribe intill fast, stor skärm.

Det är också värt att notera, om du vill bygga ett eget fäste så kan det vara bra att låta trackern kunna riktas om lite när den är monterad. Anledningen till detta är att Eye Tribes tracker är mycket mindre förlåtande än Tobiis när det gäller användare med huvet utanför den önskade centerpunkten.

Kalibrering & Sessions

Kalibrering är ett viktigt område där man verkligen märker skillnaden i prisklass mellan de olika alternativen. Grundpremissen är samma, även om Eye Tribes UI/ gränssnitt gör det svårt för användaren att utvärdera kalibreringen.

Tips!
En praktisk workaround för att verifiera Eye Tribens tracking: Stäng av mouse cursor stabilization och sätt sen på mouse cursor control för att kunna utvärdera rådatan.

Trots att jag kalibrerar Eye Triben på en större skärm än Tobiin (vilket borde göra det lättare för Eye Tribe trackern) så är datan märkbart sämre, och vi hade svårt att få bra kalibreringar för några personer på kontoret. Det kan handla om dålig tur, men det är definitivt delvis kopplat till att Eye triben har svårare att kompensera för användare som rör på sitt huvud när ögonen spåras.

Spela in sessioner

När man gör längre sessioner med Eye Triben så tenderar den att progressivt bli mindre exakt, om användarna inte fokuserar på att sitta stilla och inte röra på sitt huvud. Det bidrar till en onaturlig testmiljö eftersom användare brukar byta position med tiden och när humöret ändras.

Mjukvaran Eyeproof

För att analysera testdata har Eye Tribe för nuvarande en beta-version av deras molnbasserade analysverktyg. Det är väldigt lätt att komma igång med och det har alla funktioner man kan förvänta sig för att kunna genomföra kvantitativ analys. De saknar vissa av de avancerade kontrollerna i Tobii studio, men en bra funktion är möjligheten att placera olika datavisualiseringar över varandra (i Tobii studio tvingas man åstadkomma samma sak externt genom exportfunktionen).

Eyeproof webMolnbaserade mjukvaran Eyeproof.

Det finns däremot ett problem med Eyeproof om jag skulle använda den typen av snabba iterationer av agila användartester vi normalt genomför… Det saknar totalt funktionalitet för kvalitativ dataanalys. Du kan inte se inspelade sessioner tillsammans med webcaminspelningar av användarnas interaktioner och det saknar Tobii studios praktiska funktionalitet som stödjer retrospeciv think aloud metodik under testning. Och kvalitativ utvärdering är i många fall precis vad du borde syssla med tanke på datamängden i de flest avnändartesterna som genomförs som en del i konverteringsoptimeringsarbetet.

Tobii Studio webMjukvara Tobii Studio.

Analysmjukvaran i framtiden

Tobii studios nya beta version för Tobii glasses ger en ännu bättre miljö för arbete i fältet, och vi kan nog förvänta oss att de tillslut spiller över till den vanliga versionen. Men eftersom Eyeproof är en molntjänst så tvivlar jag på att de kan få till bra stöd för kvalitativ datahantering med tanke på storleken på filerna associerade med videon inspelad under testerna som du vill kunna arbeta med tillsammans med överlagd ögondata under analysen.

Även om Tobii studio inte alltid är snabbt när det hanterar stora inspelningar så är det i alla fall möjligt att göra det. Med det sagt, så har vi haft en del problem med Tobii studio när vi har pressat vad det är gjort för men deras support har i alla fall varit hjälpsamma när problem har uppstått.

Jag kan bara anta att båda applikationerna kommer bli bättre med tiden, men med tanke på den nuvarande situationen där kvantitativ eyetracking generellt sätt är reserverat för när jag specifikt behöver statistisk data över hur användarna tittar på en sida i en specifik kontext. Jämfört med de agila kvalitativa testerna som är ett flexibelt och snabbt verktyg i konverteringsoptimeringsverktygslådan, så är det verkligen inte jämförbart hur mycket jag får ut av de olika understödjande mjukvarorna.

Eye Tribe eller Tobii?
– Slutsats

Baserat på nuvarande funktioner så skulle jag bara kunna tänka mig att använda Eye Tribe i en labbmiljö istället för ”i fältet” och då om jag specifikt behöver statistisk fokuseringsdata för interaktioner som inte sträcker sig under för lång tid (eftersom precisionen riskerar bli för dålig om användaren inte sitter still, vilket är väldigt svårt under ett fullångt scenario).

Men i ärlighetens namn, om jag fick göra en önskning gällande Eyetracking i samband med konverteringsoptimering, så är det att personer skall sluta använda heatmaps (oftast baserade på för få användare, och utan scenario och kontext). Istället bör man börja använda Eyetracking som en väldigt informativ datapunkt som analyseras i samband med all annan kontextualiserad data som insamlas när Eyetracking används som en naturlig utveckling av traditionell användartestning.

Kort sagt så kan man säga att det inte finns något sätt jag skulle kunna göra mitt jobb om jag ersatte Tobiis tracker med den från Eye tribe, de är i olika priskategorier men än så länge finns det en anledning till det. Vad kommer hända i framtiden? Det vet jag inte, men det här är en intressant period för Eyetracking och konverteringsoptimering och jag kommer hålla dig uppdaterad över vad som händer.

Läs även