E-metrics Stockholm dag 2 – Recap

John Ekman

Tyvärr kunde jag inte heller denna dag gå på allt, så här kommer ett sammandrag av de saker som jag gick på

Social metrics – Knowing who your user is – UserReport.com

UserReport Logo

Enligt Henrik Lauritzen har en webbsajt tre mål

  1. Attrahera trafik
  2. Optimera innehåll
  3. Konvertera

Det finns massor av specialiserade verktyg som hjälper en att nå dessa mål MEN verktygen är inte integrerade. UserReport.com är ett verktyg för att samla demografiska data och leverera in dem i Google Analytics. Dvs. man får en uppfattning om olika demografiska segment OCH det är integrerat med Analytics.

Det här hjälper sajtägaren att komma över problemen med att bara titta på ”Genomsnittlig konverteringsgrad”. Med genomsnittlig konverterringsgrad så kan man inte se hur olika undergrupper i trafiken konverterat. När man väljer den annons-/sidvariant som konverterar bäst i genomsnitt så innebär det att man väljer bort en variant som faktiskt konverterade ännu bättre för en speciell undergrupp. Tricket är att hitta de olika undergrupperna och deras respektive konverteringsgrad för att sedan dela upp kampanjen/sajten så att man visar olika budskap för olika undergrupper. Resultatet: Ännu bättre konvertering för hela kampanjen!

Paneldiskussion

Mycket av diskussionen handlade om kunskap och resurser. Hur ska webbanalys-konsulter jobba med sina kunder så att kunderna utvecklas och lär sig? Och hur ska företagen organisera sig så att man kan förstå sin webbanalys-data och ta bra beslut och agera på den? Alla var i alla fall helt eniga om att det sämsta sättet att arbeta på är att konsulterna gör rapportutskrifter som levereras en gång i månaden. Men tyvärr är man in många fall tvingade att arbeta på detta sätt. Inte för att online managers på företagen vill ha det så utan för att deras chefer vill ha det så. Det är helt enkelt med utskrivna månadsrapporter man styr sitt företag. Suck.

Avoid the Nordic consensus syndrome – Kristoffer Ewald, Guava

Guava-logo

Det nordiska konsensus-syndromet leder till att alla får en bit av hemsidan. Man kan inte säga nej till någon – alla får vara med. Därför ser många hemsidor ut som Times square – fullt med saker som alla pockar på din uppmärksamhet, vilket leder till att du orkar inte titta på en enda av dem.

Kristoffer menar att den bästa optimeringen av en sida ofta är att ta bort saker från sidan, och det finns många test-exempel som bevisar detta.

Measuring Multichannel marketing – Oliver Schiffers, Sapient

Sapient Logo

Oliver pratade om alla utmaningar med att mäta kampanjer som går i flera olika kanaler och medier. Eftersom alla exponeringar på verkar kunden är det helt klart inte optimalt att bara ge den sista beröringspunkten 100% credit för konverteringen. Men många arbetar så och tyvärr så finns det inte så många alternativ.

Oliver gav ett exempel där man sett att det mesta av den konverterande trafiken kom från Google Adwords, men när man tog bort annan media så sjönk konverteringsgraden från Adwords (eftersom de tidigare exponeringarna i andra media stödde konverteringen på nätet).

De principer för ”campaign attribution” som finns är ”First touch”, ”Last touch” och ”Equal attribution”. Den sista är ett försök att balansera First touch and last Touch.

Creating solid testing hypothesis

Jag hade också en presentation med den titeln. Skittråkig om jag får säga det själv så jag döpte om den till ”How the hell do we figure out what to test?”

Presentationen kan du ladda ner här.

Själva Slutklämmen

Två väldigt intressanta dagar. För mig som är halvproffs på webbanalys var det mycket bra grejer. De allra flesta var väl helproffs så jag kan tänka mig att det blev lite skåpmat för dem.

Tack också Rickard Hedenius som anordnade Web Analytics wednesday!

Recap från dag 1 hittar du här>>

Läs även