Conversionista på Webbdagarna Luleå

Sarah Hoof

På norra Sveriges största webbevent gavs ca 200 deltagare en inblick i digitala trender och nya affärsmöjligheter. Conversionista var på plats och talade om webbpsykologi – vad dina användare tror att de gör kontra vad du tror att de gör. Vad gör de egentligen?

Kunde du inte vara på plats och delta? Var du på plats men vill se Chief Conversionista igen? Kanon, vi har presentationen tillgänglig för dig att se och inspireras av.  Greppa penna och var vaksam, en inspirationsbomb kan komma att nå dig. 

Vin-testet

Som framgår ur presentationen så genomfördes under Webbdagarna Luleå ett Vin-test (som för deltagarna skulle visa sig vara ett A/B-test – aha).

Ett A/B-test sattes alltså upp, där en lätt avskalad rödvinsflaska skulle få sitt butikspris gissat som ett sista moment på vår hemsida via URL och QR-kod. En split-URL användes för att dela upp testet i variant A och B. Grupp A möttes av en landningssida där de 2 sista siffrorna i telefonnumret efterfrågades tillsammans med email. Grupp B möttes av en landningssida där de 4 sista siffrorna i telefonnumret efterfrågades tillsammans med email. Grupp A exponerades således för ett lågt nummer – Grupp B ett högt nummer.

 


Kan de sista siffrorna i telefonnumret påverka uppskattningen av priset på en röd Château?


 

Med en signifikansnivå om 79 % påvisades att ja, de sista siffrorna påverkar.

Grupp A ansåg att vinet kostar 182 kr (medelvärde) medan lite mer krämiga grupp B slog till på 253 kr per butelj!

Syftet var att påvisa hur innehåll och flöden kan spela en grundläggande roll till den webbpsykologiska motivationsfaktorn. Detta beskrivs med termen Anchoring, dvs metoden om att placera en ankarpunkt som bas för beslut hos användaren.

 


Hur kan du använda denna information, översätta detta test och ta den till din webbplats och dina användare?


 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här nedan, för mer inspiration och idéer.

Vinnaren? Grattis säger vi till Linda som med sina 474 kr gissade närmast flaskans butikspris.

Linda tillhörde för övrigt Grupp A, hennes gissning ligger högt över medel för gruppen och bidrar därför till seriens höga standardavvikelse. För att få bättre statistiskt underlag kommer vi addera mer data till testet – vi vill uppnå en signifikansnivå om minst 95 % innan vi är helt nöjda.

 

Vinflaskan

Disclaimer: Vin-testet är inte nytt, vi har genomfört testet en gång innan och ett liknande test sattes upp för några år sedan av Harvard.

Har du genomfört ett liknande test? Vilket resultat fick du? Använder du redan någon form av Anchoring på din sajt? Dela gärna med dig.

Läs även

Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.