Bättre Marknadsföringsbeslut med Google Analytics MultiChannel Funnels

Joost de Schepper

I flera år har Google försökt övertyga oss om att det är endast det sista klicket som leder till konvertering (för att maximera deras inkomster via Google Adwords). Nu försöker de istället övertyga oss att alla klick som leder till konverteringar är viktiga (för att maximera deras inkomster via Mobile, Youtube och Google Display Network). Och detta är mycket närmare sanningen!

Multi-channel funnels i GA-menyn

I Multi Channel Funnel (MCF)-rapporterna så kan vi se alla besök som leder till en Konvertering – vad är det?”>konvertering. Detta gör MCF betydligt mer värdefulla än Traffic Sources-rapporterna för alla marknadsföringsbeslut.

Multi Channel Funnel (MCF)-rapporterna

Låt oss titta på ett exempel:

Om vi endast fokuserar på det sista klicket (d.v.s de vi hittar i Traffic Sources-reporterna) så skulle vi överskatta vikten av ”Direct”, ”(not set)” och ”Display”. Vi skulle samtidigt underskatta vikten av framförallt ”Paid Search”, ”Organic search” och ”Social network”.

Eftersom Google Analytics endast tillskriver värde vid det sista besöket i ”Traffic sources”-rapporter (och även ignorerar ”Direct” om det besöket har föregåtts av ett annat besök).

Låt oss titta på bilden nedan, den visar att i den första markeringen att mönstret är:

  • Två besök har skett med PPC och efterföljts med ett organsikt besök. Vilket gör att det organiska besöket blir tillskrivet fastän det är de två PPC-besöken som ligger till grund för konverteringen.
  • Samma sak gäller den andra markeringen.

MCF-exempel

Här följer ett exempel på hur mycket det kan skilja i CPA på första respektive sista besöket.

MCF-grouping

4 tips för bättre MCF-rapporter

1. Justera ”look back” fönstret

Detta är förinställt på 30 dagar/dygn men kan ändras till 90 dagar, vilket är speciellt intressant vad gäller Adwords som endast har en cookietid på 30 dagar.

Hur du justerar "look-back"-fönstret

2. Se upp för ”Assisted conversions”.

”Assisted conversions” utesluter inte varandra: Två kanaler som assisterade i en och samma konverteringssväg klassificeras båda som en assisterad konvertering. Det innebär att det totala antalet ”Assisted conversions” som hänförs till enskilda kanaler kan vara större än det totala antalet ”Assisted conversions” i alla kanaler.

mcf-x-assisted

Assisted conversions

3. ”Multi Channel Funnel”-rapporterna ignorerar INTE den direkta trafiken.

Om en besökare vid det första besöket kommer till sajten via PPC och vid det andra besöket kommer direkt till sajten så räknar Google Analytics detta som ett PPC-besök och inte som ett direktbesök.

”Direct” registreras som det sista klicket före konverteringen och externa länken räknas som ett ”Assisted conversion” I MCF-rapporten.

4. Multi Channel Conversion Visualizer

Använd gärna denna fina rapport för att alla på företaget ska förstå hur Multi Funnel Channels fungerar. Som du ser så har Paid Search och Organic Search en majoritet av  bidragande konverteringar, än dom har har varit sista klicket i en konvertering.

Multi Channel Conversion Visualizer

Sammanfattning

Sluta titta på Traffic Source och börja använda MCF-rapporterna för dina digitala marknadsbeslut. MCF-rapporterna ger dig en mer rättvis bild av situationen, med ett bättre dataunderlag kan du omvärdera dina trafikkällor och få en mer rättvis CPA-kostnad.

Jag kommer fortsätta behandla detta vidare i en framtida bloggpost där jag även kommer att förklara mer om tillskrivning; ”Model Comparison Tool””.

Läs även

Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.