AB-testa native appar med Google Content Experiments och Google Tag Manager

Simon Dahla

Google Content Experiments

Google lanserade igår möjligheten att AB-testa native applikationer för både iOS och Android, detta kan nu göras hjälp med Google Tag Manager.

AB-testning är ett av de mest kraftfulla verktygen för att optimera sin online-verksamhet. Att detta inte har varit möjligt på ett smidigt sätt för native-appar har varit ett problem för många. Men nu blir det alltså möjligt.

Du kommer att kunna AB-testa dina appar utan att behöva göra en ny release av appen i App Store eller i Play Store. Med den nya lösningen tar man alltså bort det moment som hittills hindrat AB-testning i appar.

Har du även Google Analytics (GA) implementerat i din app, så kan du rikta (target) testet mot alla olika segment som du redan har i GA.

Du kan i efterhand segmentera dina besökare och analysera besökarnas beteende över tid.

Så fungerar den nya lösningen för Google Content Experiments

Tidigare har du varit tvungen att göra en ny release för att få in ny (testnings-)kod i appen. Med Googles nya lösning så lägger du in Google tag Manager (GTM) i appen en EN release.

Sedan använder du GTM som en ”behållare” för din AB-testningskod och deployar den i appen utan att behöva göra en ny release. Smutt, eller hur?

För att få Google Content Experiments att fungera i din app, behöver du:

  • Använda Google Analytics som analysverktyg
  • Implementera Google Tag Manager

Neil från Google Analytics Teamet berättar om dessa nya funktioner i den här videon från 17 minuter och framåt, se videon på Youtube.

Hans föredrag handlar även om att koppla ifrån GA-konfiguration från själva kodbasen, för att lättare kunna felsöka din GA-konfiguration, vilket kan vara väldigt värdefullt.

Fullständig dokumentation för hur man ska gå till väga hittas på Googles supportsida för Content Experiments

Läs även

Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.