7 konverteringstips från ConversionXL live, USA

Sarah Hoof

27 talare under 3 dagar, i Austin. Puh. Här kommer en sammanfattning och det vi tar med oss tillbaka till Sverige, från huvudstaden av CRO.

Konferensen handlar om Growth och Konverteringsoptimering, precis som vår konferens Conversion Jam. Vi ville se om konverteringens huvudstad faktiskt ligger före i utvecklingen eller ej…

Vi (John) var själva en av talarna på plats.

TL;DR:

CRO-braschen har samma känningar i USA som i Sverige. Kompetensen är svår att hitta, intresset växer snabbt och efterfrågan blir större. Den kombinationen bidrar till växtvärk och där experters roll och utlärningsförmåga blir central.

Konverteringsoptimering handlar om Growth och långsiktig tillväxt, metoder och processer finns i en uppsjö men principen är densamma: Optimera för långsiktig tillväxt.

Vi känner att Sverige och Europa har växt ikapp tidigare ledande USA.
Vi står också inför samma utmaningar.

Varför är det intressant för dig att fortsätta läsa?
Jo, vi har summerat de bästa tipsen!

 1. Ha moralen med dig
 2. Social Proof & Scoring
 3. Machine Learning
 4. Mobilen är annorlunda
 5. Testa mer – Tjäna mer
 6. Misstag vid A/B-testning
 7. Analys- och Google-misstag

1 Ha moralen med dig
– Nir Eyal

Författare och ikon inom webbpsykologi, talade om 4 delar för att göra en användare ”besatt” av din produkt:

Hook by Nir Eyal

Genom att förse användaren med en lösning på ett problem, upprepade gånger, skapas en vana – en habit.

Trigger – Action – Reward – Investment

Hans modell bygger på att använda interna och externa triggers för att motivera till en action. Belöningen och ditt tänk kring growth (alltså inte kortsiktig konverteringsökning) skapar en investment.

Varning: Kunskap och metoder som dessa kan användas i fel syften, vi vill använda triggers och actions i syfte att hjälpa och motivera en användare. Något som Nir poängterade upprepade gånger.

Extern trigger: Ikon med information om vad du ska göra härnäst – köp nu, signa up etc.
Intern trigger: Förknippar triggern med ett minne eller en association av en plats, en känsla etc.

Action är det som driver det som ska genomföras, genom ökad motivation och minskad friktion bl.a. Något som också Roger Dooley berörde med Fogg’s Behavior Model:

Fogg behavior model

Även Angie Schuttmuller talade om vikten av investering: att låta användaren bygga upp en profil, få utmärkelser eller uppnådda poäng – minimerar risken att hen väljer att avsluta sin användning eller avbryta ett köp.

Ligger också väldigt nära Gradual Engagement, motivationen att påbörja ökar vid mindre insteg, och du gillar inte att lämna något ”icke slutfört”.

Scratch the itch, but leave some mystery – Nir Eyal

Något som också Rand Fishkin för den delen sa; fråga efter något litet, få personen att börja interagera – Det ökar motivationen till att slutföra.

Vår reflektion: Att konvertering inte handlar om att luras, eller att konverteringsoptimering är en del av långsiktig tillväxt, gläder oss rejält att det berördes från flera håll under konferensen.

För vad är konverteringsoptimering egentligen? Jo, growth.
Mer här: Konverteringsoptimering är INTE att luras.

2 Social Proof & Scoring
– Angie Schuttmuller

Som vi nämnde pratade Angie om att låta användare investera i en produkt, bygga upp en ranking, få poäng eller en viss status med tiden. En vill inte förlora något som investerats i, eller en vill inte tappa ranking etc.

Ett annat, kanske inte för alla självklart tips som hon lyfte:

Låg eller ingen delning i sociala medier ska ej visas – de sänker konverteringen

Doh.

Hennes Key take away var dock något helt annat. Hon har flera olika ”score cards” för att mäta hur olika komponenter är motiverande eller ej. I denna presentation visade hon score card för Social Proof, och där gäller: Kvalitet framför kvantitet. Alltid.

Inledningsvis delade hon med sig av en minnesfras.

6S för Social Proof

 • Sum it – Hur många?
 • Score it – Utav hur många? % nöjdhet, rank etc.
 • Say it – Kundreferenser, Q&A, intervjuer etc.
 • Sign it – Vem sa det?
 • Show it – Symboler. Stjärnor, bockar, loggor, etc.
 • Shine it – Certifieringar, utmärkelser, badges etc.

De 6 S:en ska ingå i din social proof, typ såhär:

Social Proof by Angie Schottmuller

Om du vill ranka hur bra du ligger till, har hon (såklart) ett score card. Följande:

Score Card för Social Proof

 • Credible (trovärdighet, status, auktoritet, “ethos”)
 • Relevant (väsentlig, meningsfull, viktig)
 • Attractive (emotional trigger, värdesättande, nöjdhet, “pathos”)
 • Visual (fotograferad, skissad, överskådligt)
 • Enumerated (antal, andel, ranking, uträkning, “logos”)
 • Nearby (närhet, närbelägen, samhörighet)
 • Specific (tydlig, beskrivande, undertecknad, detaljerad)

Ranka respektive punkt i en 5-gradig skala och du får ut:

Social Proof Score Card by Angie Schuttmuller

Reflektion: It’s about Growth, stupid.

Vi kommer tillbaka till moralen i att jobba med webbpsykologi och motivera kunder med olika metoder. Vad allt landar i är att ha ett bra erbjudande eller en produkt som skapar värde för användaren. Det lyser igenom starkt också utav Angies snack och vi blir återigen glada, vi hjälper användare genom ökad motivation och minskad friktion.

Vi vet också hur vi bäst visar upp det.

3 Machine Learning
– Rand Fishkin

Sajter som Facebook, Google och Twitter straffar dig om du har besökare som klickar ”bakåt” från sin sajt. De använder algoritmer och vi måste lära oss att ”fight back agains back”.

Exempel på Machine Learning av Google:

 • Dina sökförslag i sök-fältet är baserade på tidigare sökningar, av dig och andra, baserat på engagemang och klick, inte sökträffar eller visningar.
 • Adressfältet i Chrome ger sajtförslag på sidor som andra och du, tidigare engagerat mest med. Inte baserat på trafik etc.
 • Huruvida andra och du engagera dig, öppnar, slängar, klickar i mail, påverkar hur de markeras upp som avsändare.
 • Lokala sökresultat i Google Maps, anges utifrån klick och engagemang på sidan, inte bara sökmängd eller visningar av den specifika platsen.

Varje gång en användare klickar ”bakåt” – försämras ditt anseende

Tips:
Optimera INTE titel, metadata och link för sökord.
Optimera titel, metadata och link för KLICK istället.

Varför: Om du rankar 3a men har högre klickgrad än de ovan, belönas du med att flyttas upp i serpen.

Tips:
Snabba sajter (typ time to first byte > 0.5) belönas i organiskt position.

Det är också inte en slump att stora Adwords-konton rankar högt organiskt…

Kvalitet framför kvantitet. Alltid.

Och: Eftersökt hellre (bättre) sociala delningar med högt engagemang framför många sociala delningar (kommande visningar styrs av tidigare engagemang)

4 Mobilen är annorlunda
– Talia Wolf (talare på CJAM6!)

Mobiltrafiken är ofta hög men konverteringsgraden förhållandevis låg. Talia använder en modell om 4 steg för effektiv testning för mobil, anpassad för mobilens användare – som inte är densamma som på desktop.

Och för övrigt: Responsive design kills conversions.
– Om den inte är anpassad för den mobila användare.

Din nästa mobilsajt efter 4 steg (och typ 60 dagar):

 1. Emotional Competitor Analysis
 2. Emotional SWOT
 3. Emotional Content Strategy
 4. Testing

Summa samarium: Kartlägg dina konkurrenter (men kopiera dom inte), notera Strength, Weakness, Opportunities och Threat för dem och dig själv. Bemöt specifikt din sajts Weakness och Threats. Testa så många varianter du har trafik för och lär dig från din testning.

SWOT by Talia Wolf

Och, tänk på vilka färger du använder:
The power of emotional colors

Guiden om 4 steg blir ett frame work för hur du tar fram testvariationer, baserade på observationer.

Även Joel Harvey hade fina mobil-tips:

Spåra horisontell vs vertikalt läge på mobil
– När flippar användaren – kan UX-problem eller läsbarhetsproblem identifieras? Förflyttas din ”average fold” osv osv.

Testa på 4G och 3G
– Kom närmare användarupplevelsen, koppla bort wifi när du testar.

Upplevelsen för iOS och Android är helt olika
– Därmed också beteendet.

Passa dig för CTA för långt ner på första sidvisningen; ”above fold”
– Webbläsarfönster har ofta sin meny där, ”feta fingrar” resulterar i feltryck.

Mobile Optimization best practices
…don’t exist.

Sticky meny, mindre bilder och stor klickyta/CTA
– Anpassa titel, storlekar, bilder och CTA:er.
Master Mobile with Joel Harvey

Case delat av Talia – 3 mobilversioner

Efter en konkurrensanalys och användning av SWOT, skapades 3 olika mobil-versioner att testa.

Sajten är en dejtingsajt och dessa tre är versioner av sidan för ”kom igång” aka ”skapa en profil” eller ”börja dejta” om du så vill. Deras viktigaste sida.
Mobile ab test
Resultatet: Den längst till vänster vann. Vi har hypoteser kring varför…

Vilken är din hypotes till varför? Kommentera nedan ⤵

5 Testa mer – Tjäna mer
– Peep Laja

Peep Laja (arrangör) öppnade konferensen med att prata om vikten av att testa för att lära sig besökares beteende, för att förstå hur och vad att optimera. Det i kombination med för lite CRO-kompetens ”därute”.

Han pekade ut primärt 4 utmaningar inom CRO idag:

 • Saknad kunskap för hur och vad att optimera
 • Tids- och resursbrist
 • Ingen prioritering och struktur i organisationer

…i kombination med:

 • Alldeles för få seniora kompetenser inom CRO

Han menade att ”vi som experter” bär ett ansvar att utveckla och sprida den kunskap vi besitter. Många idag bloggar, skriver och repeterar samma best practices, t.o.m. Google gör det. CRO växer men kompetensen och/eller erfarenheten är bristande på många håll.

”Vi som experter behöver således veta mer om mycket mer och dela vår kunskap”.

Peeps tips: Testa mer:

 1. Gör mer effektiva (läs större) förändringar
 2. Lägg mindre tid på att skapa hypoteser
 3. Testa snabbare och oftare och mer och…

Growth hacking-föreläsaren Morgan Brown sa bland annat:

Faster tempo = More learnings
More learnings = More growth

Obs: Innan du går hem på kammaren och bara gör, tänk igenom.

Peeps kollega Marie Polli snackade om innovativ testning, vikten av att A/B-testa sina UX-förändringar i en redesign. Vilket är fördelaktigt om du har lite trafik, liten potential till uplift eller redan testat många olika element på sidan.

Vår reflektion: Growth och konverteringsoptimering växer, vi alla känner det. USA har länge varit ledande inom CRO men i och med ett kraftigt ökat intresse känns det som att vi på andra sidan Atlanten snabbt växt ikapp USA.

Att lägga mindre tid på att skapa väl underbyggda hypoteser kommer sannolikt ge negativa utslag i testresultaten. Vilket är extra jobbigt för små sajter som endast har trafik för ett dussintal test per år. Såsom i Sverige.

Alla tester (och förändringar för den delen) ska vara datagrundade. Men mer radikala förändringar kan i många fall krävas för mätbara utfall. Vi svarar gärna på test-frågor om du blir osäker.

Case delat av Peep – produktbilder

En eyetracking-studie gjordes för att se huruvida storlek på bilder påverkade användarens intresse och fokus på bilden vs. copy.
eye tracking product images and copy
Kläder: SMÅ bilder – mer tid spenderad på sidan

Teknikprylar: STORA bilder – mer tid spenderad på sidan

Ytterligare finding: Mer produkttext ökade engagemanget över alla sajter i olika branscher.

Vår reflektion: Det här är ett test från en sida. Det behöver inte vara sant för dig. Dessutom: Det som mättes var tid på sidan, alltså inte klick, slutköp etc.

Case delat av Peep – Gase Queue: ansikten vs pilar:

eye tracking faces arrows
En eyetracking-studie gjord för att jämföra pilar och ansikten för att öka fokus på formuläret i högerspalten. Pilar fungerade i just detta test bättre.

6 Misstag vid A/B-testning
– Ronny Kohavi

Den här snubben kör 300 test i veckan, en tung statistiker som gick ner på detaljnivå. För dig som testar, tänk på de vanligaste misstagen:

 1. Feltolkat P-värde.
 2. För höga förväntningar.
 3. Ej koll på ”sample ratio mismatch” (SRM).
 4. Mäter på felaktiga/missvisande mål (OEC).
 5. Kombinerar data när din trafikfördelning till variationen varierar med tiden.
 6. Felaktig statistik (kör A/A-tester för att identifiera och undvika).

If you thought something was going to win and it does, you learnt very litte.
If you thought it was going to win and loses, it’s valuable ’cus it’s learning.
If you thought it was meh and it was a breakthrough, it’s highly valuable.

7 Analys- och Google-misstag
– Annie Crushing (talare på CJAM6!)

Google Analytics är den enkla lösningen för enkel, komplett data. Annie vräkte sig över en uppsjö fallgropar från Googles analysverktyg. Bland annat med följande tips:

Använd ALLTID campaign url builder.
– Google fattar inte stora och små bokstäver, det är för dom olika saker.

Tagga alla länkar i dina nyhetsbrev med: /?utm_medium=email
Har du mycket direkttrafik? Eller från den fina källan ”other”? Det är garanterat från otaggade länkar i nyhetsbrev. Tips: Om du kan du se ”email” under Referral-trafiken har du GARANTERAT en UPPSJÖ otaggade länkar från nyhetsbrev.

Mer tänker vi inte avslöja för hon kommer till Conversion Jam och hon är helt galet mycket rock ’n roll.

Conversion Jam 22 Sept
– Growth Hacking Sverige –

Nordens största Growth- & Konverteringsevent

Du behöver inte flyga över Atlanten, de kommer till Sthlm 22 Sept.

600+ deltagare 98 % satisfaction

Conversion Jam 2016

Läs även

Conversionista is open for business in The Netherlands.
Conversionista is open for business in The Netherlands. Read more.